rongálódik szinonimái

ige
 • romlik, kopik, nyűvődik, nyúzódik, roncsolódik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kimerül

ige
 • kiapad, elfogy, kiürül, megszűnik, elérctelenedik (szaknyelvi), elmeddül (szaknyelvi), elszegényedik (szaknyelvi)
 • elfárad, kifárad, elgyengül, elerőtlenedik, ellankad, elcsigázódik, eltikkad, elbágyad, kifullad, kikészül, kidöglik (durva), kipurcan (szleng), kifingik (szleng), kipuhul (tájnyelvi), elándorodik (tájnyelvi) Sz: kivan, mint a liba; alig áll a lábán
 • szorítkozik (valamire)
 • (régies): előbukkan, felbukkan, kivillan

kártalanít

ige
 • kárpótol, kármentesít (választékos), jóvátesz, megtérít, visszatérít, regresszíroz (idegen, régies), rekompenzál (idegen), bonifikál (idegen), gratifikál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rongálódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

petrence

főnév
 • szénarakás, szénacsomó, rakás, csomó

páter

főnév
 • szerzetes, pap, atya, lelkipásztor

ószövetség

főnév
 • ótestamentum

ricsaj

főnév
 • lárma, zenebona, zsivaj, zsivajgás, zsivatolás, zaj, zajongás, ramazúri, zűrzavar, rumli (bizalmas), kiabálás, ordítozás, hangzavar, ribillió, csatara (tájnyelvi)
 • mulatozás, dáridó, dínomdánom, tivornya, muri (bizalmas)

sodrony

főnév
 • drót, drótkötél, kötél, drótfonat, huzal, kábel, vezeték
 • drótháló, drótszövet
 • ágybetét, ágysodrony, rugózat, epeda (idegen), sodronybetét

negyed2

főnév
 • negyedhang, kvart (szaknyelvi)

nadrágszíj

főnév
 • szíj, derékszíj, öv

lagymatag

melléknév
 • határozatlan, erélytelen, erőtlen, bátortalan, effeminált (idegen), egykedvű, fásult, apatikus
 • lanyha, tunya, nyálas (szleng), petyhüdt, kókadt, bágyadt, ernyedt, erőtlen, szuszipuszi (tájnyelvi), lágy (tájnyelvi), langyos (tájnyelvi), langymeleg
 • vontatott, kényszeredett, halk, elhaló

normalizál

ige
 • szabványosít, egységesít
 • rendez, visszaállít, helyreállít, megszilárdít

specifikum

főnév
 • sajátosság, sajátság, különlegesség, jellegzetesség

szeg1

ige
 • leszel, szel, levág, vág
 • áthág, megszeg, megsért, semmibe vesz, felrúg (bizalmas)
 • (fogadalmat): nem tart meg, megtör
 • szegélyez, tűz, slingel (idegen), elvarr

földszint

főnév
 • alap, első szint, alsó szint, parterre (idegen)

tróger

főnév
 • (bizalmas): szállítómunkás, teherhordó munkás, teherhordó, rakodómunkás, hordár
 • (jelzőként): faragatlan, nyers, strici (durva), pernahajder, semmirekellő, csirkefogó, mocsok, szemét (bizalmas), gané (bizalmas), genyó (durva), geciputtony (szleng), kurva (durva), fasz (durva)

tapasztalat

főnév
 • tapasztalás, élmény, megfigyelés, észlelés, észlelet (régies), észrevétel, benyomás, tudás, ismeret, empíria (választékos), obszerváció (régies)
 • gyakorlat, jártasság, rutin, praxis

ropogtat

ige
 • pattogtat, porcogat (régies), csikorgat, recsegtet, cirmolyál (tájnyelvi)
 • rágcsál, rág, harapdál, morcogtat (tájnyelvi)
 • tagol, artikulál

remény

főnév
 • bizakodás, bizalom, reménykedés, reménység, várakozás
 • hit
 • kilátás, lehetőség, eshetőség, perspektíva, sansz (bizalmas)

semerre

határozószó
 • sehova, sehová, sehol sem, sehol se

tamburin

főnév
 • csörgődob
 • hímzőkeret

ruca

főnév
 • kacsa, réce, gácsér, góca (tájnyelvi)
 • vadkacsa

pipiskedik

ige
 • lábujjhegyre áll, ágaskodik, nyújtózik, nyújtózkodik, gebeszkedik (tájnyelvi), ácsingózik (tájnyelvi)
 • kényeskedik, affektál (idegen), szenveleg, páváskodik, finomkodik, negédeskedik, drágalátoskodik

sikkasztó

melléknév, főnév
 • defraudans (régies), tolvaj

tanulókör

főnév
 • szeminárium (régies), tankör, önképzőkör