simogat szinonimái

ige
 • cirógat, becézget, dédelget, szeretget, tapogat, cirókál (bizalmas), lapogat, babusgat
 • (szellő) legyezget

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

birtokos I.

főnév
 • tulajdonos, posszesszor, posszidus (régies), tulaj (szleng)
 • földbirtokos, gazda

gyűjtőér

főnév
 • véna, visszér, vivőér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a simogat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sajnál

ige
 • fájlal, bán, szán, restell, átall, szégyell, rühell, bánkódik
 • sajnálkozik (valakin), szánakozik, együtt érez (valakivel), részvétet érez, részvéttel van
 • kímél, óv, félt, őriz
 • (valakitől valamit): irigyel, fukarkodik, megvon

provizórius, provizó

melléknév
 • ideiglenes, átmeneti

pórnép

főnév
 • (régies): parasztság

összevásárol

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

semerre

határozószó
 • sehova, sehová, sehol sem, sehol se

szalmaözvegy

főnév
 • álözvegy, szalma (bizalmas)
 • vígözvegy

nyugalom

főnév
 • béke, csend, szélcsend, eseménytelenség, rend, háborítatlanság, harmónia, békesség, nyugvás (választékos), nyugság (tájnyelvi), nyugovás (régies), nyugvópont
 • szünet, pauza (idegen), félbeszakítás, veszteglés, tétlenség, semmittevés
 • pihenés, nyugodalom (régies), pihenő, megnyugvás, alvás
 • nyugodtság, kiegyensúlyozottság, türelem, csigavér (bizalmas), megfontoltság, higgadtság, hidegvér, önuralom, belenyugvás, rendíthetetlenség, lélekjelenlét, nyugi (bizalmas)
 • nyugállomány, nyugdíj, penzió (régies)

nyakló

főnév
 • (régies): hurok, nyakkarika, nyakörv
 • (régies): gát, fék

lemarad

ige
 • elmarad, visszamarad, hátramarad, leszakad, lecsúszik Sz: mindig hátul van, mint a tehén farka; hátul jár, mint az ámen
 • (valamiről): elmulaszt, elszalaszt, lekésik

oldal

főnév
 • fél, rész, tájék, darab
 • térfél
 • lap, felület
 • szél, szegély, éle (valaminek)
 • irány, vonatkozás, tekintet, szempont
 • érdekkör, párt
 • ág, leszármazás, vonal
 • adottság, tulajdonság

szarvasbogár

főnév
 • csajkó (tájnyelvi), darubogár (tájnyelvi), istentehene (tájnyelvi)

színészkedik

ige
 • (pejoratív): ripacskodik, alakoskodik, megjátssza magát, pózol, komédiázik, szimulál

gomb

főnév
 • pityke, boglár (régies)
 • fogantyú, markolat
 • nyomógomb, kapcsológomb, billentyű, kioldógomb

útmutató II.

főnév
 • útmutatás, ismertető, tájékoztató
 • kalauz, vezető
 • fárosz (idegen)
 • jelzőtábla, tábla, útjelzés, felirat

terjeszkedés

főnév
 • térnyerés, térhódítás, térfoglalás, terjedés, szétáradás, szétterjedés, expanzió (idegen), kiterjedés

sípálya

főnév
 • sílesiklópálya, lesiklópálya, lejtő

rúgkapál

ige
 • kapálódzik, kapálózik, kalimpál, ficánkol, keceficél (tájnyelvi)
 • rugdal, rugdalódzik Sz: jár a lába, mint a motolla
 • berzenkedik, tiltakozik, kapálózik, kapálódzik, ellenkezik, tombol, toporzékol, ellenáll
 • dühösködik, tajtékzik, háborog

süllyesztő

főnév
 • feledés, elmúlás, megsemmisülés
 • (régies): csapóajtó

tenger

főnév
 • víztömeg, óceán, világtenger, víz
 • (jelzőként): tengernyi, végtelenül sok, rengeteg, roppant nagy, halom, rakás, csomó, temérdek, megszámlálhatatlan, határtalan

sorfal

főnév
 • kordon, őrvonal, emberfal
 • spalír (szaknyelvi)

püffed

ige
 • dagad, duzzad, puffad

szajha

főnév
 • utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), kitartott, ká (szleng), rosszféle (tájnyelvi), örömlány, hivatásos, presszótündér (tréfás), lepedőakrobata (szleng), sarkangyal (tréfás), sarkcsillag (tréfás), pillangó (bizalmas), valutapillangó (tréfás), rosszlány (tréfás), hetéra (választékos), céda, cemende (tájnyelvi), kokott (régies), kurtizán (választékos), perdita (régies), rima (tájnyelvi), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies), kéjleány (régies), szuka (durva), ringyó (durva), ribanc (durva), kurva (durva), lotyó (durva), cafka (szleng), darab (szleng), fürdős (szleng), kuruc (szleng), cafrang (tájnyelvi), dajna (tájnyelvi), cula (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), csávásdézsa (tájnyelvi)

terhel

ige
 • megrak, rárak, rápakol, nehezít, súlyosít
 • fáraszt, untat, igénybe vesz, háborgat, molesztál, alkalmatlankodik, szekál (bizalmas), vegzál (régies)
 • gyötör, nyugtalanít, nyom, ránehezedik, nyomaszt, zavar, (bűnnel) vádol, nem hagy nyugton, nyomasztólag hat