taps szinonimái

főnév
 • tetszésnyilvánítás, elismerés, dicséret, siker, ünneplés, éljenzés
 • tapsolás, tapsvihar, tapsorkán, vastaps

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megereszt

ige
 • meglazít, megtágít, kicsatol, megold, kienged, kitágít, utánaenged, utánaereszt
 • megnyit, megenged, folyat, megcsapol
 • (bizalmas): küld (levelet), felad

jós

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, látnok, jövőbe látó, távolbalátó (régies), igazlátó (régies), próféta, vátesz (választékos), végzethirdető (régies)
 • álomfejtő, gondolatolvasó
 • kártyavető
 • madárjós, augur (választékos)
 • haruspex (idegen), tenyérjós
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a taps szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

születési

melléknév
 • veleszületett, natális (szaknyelvi)

számoz

ige
 • számjelez (régies), számmal lát el
 • jegyez, jegyzékbe vesz

szabadalom

főnév
 • licenc, engedély, patent (régies), felhatalmazás, szabadalomlevél
 • (régies): előjog, kiváltság, privilégium

rostélyos I.

melléknév
 • rácsos, rácsozott

támla

főnév
 • hát, háttámasz, támaszték
 • karfa, könyöklő
 • korlát
 • állvány

testvériség

főnév
 • egyetértés, együttműködés, egyezség, összetartás, összefogás, kollegialitás (idegen), szolidaritás, együvéfogóság (tájnyelvi), barátság, cimboraság, pajtásság, bajtársiasság, haverság (szleng)

professzionális

melléknév
 • tapasztalt, jártas, gyakorlott, szakavatott, szakszerű, hozzáértő
 • hivatásos, szakképzett, profi (bizalmas)

póráz

főnév
 • ebszíj, kutyaszíj, jártatószalag, járszalag
 • béklyó, gúzs

méreget

ige
 • méricskél (bizalmas), mértékel (szaknyelvi), mércsigél (tájnyelvi)
 • végigmér, taksál, szemrevételez, figyelget, fixíroz (bizalmas)
 • latolgat, fontolgat, tekintetbe vesz

ragaszkodik

ige
 • (tájnyelvi): kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik, fogózik (tájnyelvi), fogódzik (tájnyelvi), akaszkodik
 • vonzódik, odahúz, rokonszenvez (valakivel), szeret, kedvel, kötődik (valakihez), csüng (választékos), csügg (valakin), szível, csatlódik (régies), részelkezik (régies), tapad (régies), komál (szleng), bír
 • kitart, megmarad, folytat, nem tágít, szilárd, hű, állhatatos, keresztülvisz, véghezvisz, inszisztál (idegen), nem enged a negyvennyolcból

tiszteltet

ige
 • tisztel, üdvözöl, köszönt, üdvözletét küldi

tupíroz

ige
 • felborzol
 • felfúj, felnagyít

idegfeszültség

főnév
 • feszültség, izgalom, villamosság, spannoltság (idegen), spannung (idegen)

vérhas

főnév
 • dizentéria (szaknyelvi)

tárcsáz

ige
 • hív, telefonál, felcsörög (bizalmas), odacsörög (bizalmas)
 • (talajt): porhanyít, feltör

szurony

főnév
 • bajonett, bajnét (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), panganét (tájnyelvi), puskagyilok (régies)

tengerész

főnév
 • matróz, hajós, tengerésztiszt
 • tengerjáró, tengeri medve (bizalmas)

vegyszer

főnév
 • kemikália, kémszer (régies), szer (bizalmas)

tátorján

főnév
 • (tájnyelvi): szélvész, vihar, orkán

szattyán

főnév
 • kordován, maroken (idegen)

terjeszt

ige
 • széthord, szétvisz, továbbad, szétkürtöl, lanszíroz (idegen), közhírré tesz, kitereget, fűnek-fának elmond, elhint, dobra ver, kongázik (tájnyelvi), közzétesz, elhíresztel
 • (fényt) áraszt
 • osztogat, szétküld, forgalomba hoz, forgalmaz, árusít, áruba bocsát, kínál, elad, értékesít
 • sugároz, közvetít, ad, lead (bizalmas)
 • híresztel, hirdet, népszerűsít, propagál, reklámoz
 • beharangoz
 • megjelentet, kiad, sokszorosít, közzétesz, publikál, kihoz (bizalmas)
 • (kezet, szárnyat): tár, nyújt, tart
 • (valaki, valami elé): benyújt, javasol

verejtékezik, veríté

ige
 • izzad, folyik róla a víz, kiválaszt, gyöngyözik
 • fárad, küzd, küszködik, kínlódik, gürcöl, robotol (bizalmas)