pillanatfelvétel szinonimái

főnév
 • momentfotográf (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cukorbeteg

melléknév
 • cukorbajos, diabéteszes (szaknyelvi), diabetikus (szaknyelvi), cukros (bizalmas), cukra van (bizalmas)

felszánt, fölszánt

ige
 • feltör, megművel, felkapál, felás, feltúr, megforgat, meghánt, ugarol, ugart feltör, felbarázdál, felborozdál (tájnyelvi), hornyol, árkol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pillanatfelvétel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pártfogolt

főnév, melléknév
 • protezsé (régies), kegyelt (régies), támogatott
 • védenc, kegyenc, gyámolt (régies)

okvetetlenkedik

ige
 • akadékoskodik, fontoskodik, kellemetlenkedik, istentelenkedik (tájnyelvi), aprólékoskodik, alkalmatlankodik, bakafántoskodik (régies), abajgat, buzerál (szleng)
 • zavar, zaklat, kötekedik Sz: a kákán is csomót keres
 • lábatlankodik

nyugta

főnév
 • nyugtatvány (régies), bon, bizonylat, elismervény, utalvány, szelvény, kötelezvény, számlaigazolás

moziszínész

főnév
 • filmszínész, filmcsillag, filmsztár

pénzromlás

főnév
 • infláció (szaknyelvi), devalválódás (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), értékvesztés, leértékelődés, pénzhígulás(szaknyelvi)

rablótanya

főnév
 • rablófészek, rablóbarlang, zsiványfészek, zsiványtanya, zsiványbarlang, hollófészek (régies)

megsavanyodik

ige
 • megecetesedik
 • megromlik, megcsámporodik (tájnyelvi), megbuggyanik (tájnyelvi), megnyarasodik (tájnyelvi)

megmar

ige
 • megsebez, megsért
 • megharap, megkarmol, megcsíp, megkap
 • (vegyszer) kimar

kisiklik

ige
 • letér, eltér, elmozdul, lefut, kifut, lecsúszik, kibucsáklik (tájnyelvi)
 • kicsúszik, kicsusszan, kibújik, kiszabadul, megszökik, kisikamlik (tájnyelvi)
 • (kérdés elől): kibújik, kitér, eltér
 • kikerül, megkerül, kihúzza magát (valami alól), elhárít, kijátszik
 • mellébeszél, kertel, köntörfalaz, hímez-hámoz

megvilágít

ige
 • megvilágosít (régies), bevilágít, kivilágít, fénybe borít (választékos)
 • (szaknyelvi): exponál (idegen)
 • rávilágít, fényt derít (valamire), világot derít (valamire), világosságot derít (valamire), fényt vet (valamire), megértet, tisztáz, megmagyaráz, elmagyaráz, értelmez, kommentál, illusztrál, szemléltet, demonstrál

rákapcsol

ige
 • ráerősít, odaerősít, rászerel, hozzáfűz, hozzákapcsol, összeköt, rögzít, odaköt, ráakaszt, odakapcsol, összeilleszt
 • gyorsít, fokoz, erősít, növel, szaporáz (tájnyelvi)
 • igyekszik, beleerősít (bizalmas), nekiered, nekifekszik, ráhajt, belehúz (bizalmas), belelendül, iparkodik, ráhajt (bizalmas), hajt (bizalmas), ráver (szleng), pedáloz (szleng) Sz: megnyomja a gombot (szleng)

robusztus

melléknév
 • erős, erőteljes, izmos, megtermett, nagy, vállas, markos, edzett, kisportolt, kajakos (szleng), deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), keménykötésű, tagbaszakadt, stramm (bizalmas), drabális
 • hatalmas, lenyűgöző

fázis

főnév
 • szakasz, időszak, ciklus, korszak, intervallum, periódus
 • állapot, stádium, etap, mozzanat, fok
 • (szaknyelvi): vezetékág, (elektromos) ág

találka

főnév
 • randevú, randi (bizalmas), pásztoróra (régies), légyott (régies), együttlét
 • találkozó, találkozás, összejövetel

szánalom

főnév
 • sajnálkozás, részvét, sajnálat, együttérzés, szánakozás, könyörület, irgalom, kegyelem, megindultság, megrendülés

pilled

ige
 • bágyad, lankad, ernyed, kókad, csügged, törődik, zsibbad (régies)
 • tikkad

park

főnév
 • liget, közkert, díszkert, cifrakert (tájnyelvi), majáliskert (tájnyelvi)

prímás1

főnév
 • érsek, hercegprímás (régies)

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll

pliszíroz

ige
 • berak, ráncol, ráncba rak, ráncba szed, redőz, redőbe von

onanizál

ige
 • önkielégítést végez, maszturbál (szaknyelvi), játszik magával, magához nyúl, (férfi) zsebhokizik (tréfás), (férfi) rejszol (szleng), hokizik (szleng)
 • (nő) pöcögtet (szleng)

puccs

főnév
 • államcsíny, összeesküvés, zendülés, lázadás, erőszakos fordulat

számoz

ige
 • számjelez (régies), számmal lát el
 • jegyez, jegyzékbe vesz