repertoár szinonimái

főnév
 • műsor, műsorrend, játékrend
 • készlet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

képes2

melléknév
 • alkalmas, rátermett, megfelelő, kiképzett, potens (régies), kvalifikált (idegen), hivatott, alkalmatos, elszánt, hajlandó
 • jogképes, jogosult

szabályozó I.

melléknév
 • igazító, beállító, rendező
 • irányadó, előíró, normatív (idegen), meghatározó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a repertoár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rámol

ige
 • rakosgat, rendezget, rendez, rakodik, pakol (bizalmas), pakolászik (bizalmas), rendezkedik, takarít

pártfogolt

főnév, melléknév
 • protezsé (régies), kegyelt (régies), támogatott
 • védenc, kegyenc, gyámolt (régies)

pallérozatlan

melléknév
 • műveletlen, csiszolatlan, tanulatlan, iskolázatlan, képzetlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan
 • közönséges, durva, barbár, modortalan, bárdolatlan, faragatlan, bugris (durva)

ódon

melléknév
 • ó (választékos), régi, antik, békebeli, elavult, porlepte, pókhálós, ásatag, patinás, régies, ősi, vén, avatag, színehagyott, divatjamúlt, ósdi, időrágta, elkoptatott, molyette, molyrágta, szúette, szúrágta, roskatag

rejtőzik, rejtezik

ige
 • rejtőzködik, lapít, elbújik, bújik, megbújik, kuksol, latitál (régies), bujdokol, bujkál, lapul, dugik (tájnyelvi), dekkol (szleng)
 • lappang, rejlik

sebbel-lobbal

határozószó
 • sebtében, sebtiben, sietve, nagy sietve, sietséggel, hanyatt-homlok, sürgősen, kapkodva, lélekszakadva, lóhalálában, hevenyében, léhhel-péhhel (tájnyelvi), széllel-lobbal (tájnyelvi), izgatottan

múzeum

főnév
 • gyűjtemény, műcsarnok
 • képtár, galéria, pinakothek (idegen)
 • skanzen (idegen)

mosakodás

főnév
 • mosdás, tisztálkodás, fürdés
 • zuhanyozás, tusolás
 • (bizalmas): mentegetőzés, exkuzáció (régies), exkuzálás (választékos)

közvélemény

főnév
 • a nép szava, közvélekedés, közfelfogás, közmeggyőződés, közhiedelem, közszellem, közhangulat, tömeghangulat, köztudat, közakarat

nárcisz

főnév
 • csokros havadi (tájnyelvi), húsvétvirág, kápolna (tájnyelvi), kápolnavirág (tájnyelvi), kákvirág (régies), náciska (tájnyelvi)

sértett

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

szakadozott

melléknév
 • rongyos, cafatos (tájnyelvi), elnyűtt, lyukas, feslett, toprongyos, topis (szleng), foszlányokban lógó, foszladozó, foszláncos (tájnyelvi), ütött-kopott, tépett, viselt, elmállott, rojtos, kafac (tájnyelvi), lafanc (tájnyelvi)
 • szaggatott, akadozó

fogadkozik

ige
 • esküdözik, ígérget, ígér, szavát adja, fogadalmat tesz, erősködik, erősítget, bizonygat, fogankodik (tájnyelvi), fogazkodik (tájnyelvi) Sz: köpi a markát

továbbad

ige
 • átad, átnyújt, odaad, továbbít, továbbpasszol (bizalmas), kézről kézre ad, átpasszol (bizalmas)
 • elmond, kifecseg, kibeszél, kiszivárogtat, elárul
 • közöl, továbbít, közvetít, tolmácsol, elhíresztel, továbbmond
 • elad, túlad (valamin), elsóz (bizalmas), elajándékoz

szürcsöl

ige
 • iszik, lefetyel, kortyol, hörpöl, szörpöl (régies)

reprodukció

főnév
 • másolat, műnyomat, művészlap
 • lenyomat
 • sokszorosítás
 • felidézés
 • újratermelés

rajtaüt

ige
 • megrohan, meglep, rátámad, rátör, letámad, megtámad, nekiront, ráront, megostromol, megrohamoz, lecsap, rajtacsap (régies), megüt (régies), rajtahajt (régies)

röntgenkészülék

főnév
 • röntgen, röntgenlámpa, röntgencső

sztár

főnév
 • híresség, filmcsillag, mozicsillag, csillag, filmsztár

rezzen

ige
 • megrezzen, rezdül, rebben, moccan, mozdul, riad
 • (régies): rendül, ijed, rázódik

pátyolgat

ige
 • takargat, bugyolálgat, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • kényezget, babusgat, dédelget, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, ölelget, csókolgat

salak

főnév
 • kohósalak, ércsalak, troszka (tájnyelvi), pörk (szaknyelvi), reve (szaknyelvi), cunder (szaknyelvi)
 • hulladék, hamu, alja (valaminek), üledék, slakni (régies), slag (régies)
 • bélsár, sár, ürülék, excrementum (szaknyelvi), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), trágya, ganaj (tájnyelvi), gané (tájnyelvi), szar (durva)

születési

melléknév
 • veleszületett, natális (szaknyelvi)