ovális szinonimái

melléknév
 • tojásdad, tojásgörbe, kerekded, monyorú (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

edény

főnév
 • tartály, tároló
 • konyhaedény, főzőedény
 • véredény

mars II.

módosítószó
 • takarodj!, hordd el magad!, sipirc!, kotródj!, lódulj!, aló mars! (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ovális szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ódon

melléknév
 • ó (választékos), régi, antik, békebeli, elavult, porlepte, pókhálós, ásatag, patinás, régies, ősi, vén, avatag, színehagyott, divatjamúlt, ósdi, időrágta, elkoptatott, molyette, molyrágta, szúette, szúrágta, roskatag

moziszínész

főnév
 • filmszínész, filmcsillag, filmsztár

mire

határozószó
 • amikorra
 • és erre

megmozgat

ige
 • megforgat, megkavar, mozgásba hoz, megráz, felkavar, megbolygat
 • átrak, áthord
 • ösztönöz, ösztökél, serkent, buzdít, biztat, aktivizál, agitál, megindít

orgyilkos

főnév
 • bérgyilkos, brávó (régies), sicarius (régies), asszaszin (régies)

palló

főnév
 • híd, gyaloghíd, dobogóhíd (tájnyelvi), bürü (tájnyelvi), fahíd, hajóhíd, hídlás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): padló

ma II.

főnév
 • jelen, jelenkor

lezser

melléknév
 • könnyed, könnyű, laza
 • kényelmes, bő
 • hanyag, pongyola, hányaveti, ráérős, fesztelen

katonás

melléknév
 • kemény, erélyes, szigorú, rendezett, fegyelmezett, merev, feszes
 • pattogó, harcias, bátor, férfias, stramm (bizalmas)
 • marciális (régies)
 • (tájnyelvi): háborús
 • (bizalmas): remek, nagyszerű

marokszedő

főnév
 • markos (tájnyelvi), marokverő (tájnyelvi)

parasztszármazású

melléknév
 • paraszt, falusi, vidéki

pokol

főnév
 • alvilág, örök kínok helye, gyehenna, infernó (idegen), Hadész (idegen), seol (idegen)
 • szenvedés, gyötrelem
 • kárhozat

elragadtatás

főnév
 • gyönyörködés, gyönyörűség, lelkesültség, lelkesedés, eksztázis, örömmámor, rajongás, bálványozás, önkívület, őrjöngés, szédület, mámor, szenvedély, enthuziazmus (idegen), eufória, megrészegülés, bűvölet, igézet, lángolás, hév, üdvözültség, túlfűtöttség, örömujjongás, diadalmámor, csodálat, bámulat, odaadás, izzás, egzaltáció (régies), transz

szattyán

főnév
 • kordován, maroken (idegen)

rosszul

határozószó
 • cefetül, kutyául, ebül, gyöngén, balul, csehül, rútul, cseszettül (tájnyelvi), sehogy se (tájnyelvi)
 • helytelenül, tévesen, hibásan, alaptalanul, hamisan

oxigén

főnév
 • éleny (régies), légeny (régies)

odamarad

ige
 • odavész, meghal
 • ott marad, odaül (tájnyelvi), odasátoroz (tájnyelvi), elmarad, vesztegel, időzik

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

ródlizik

ige
 • szánkázik, szánkózik

öntecs

főnév
 • öntet, tuskó, buga, ingot (idegen), öntvény

muszka

melléknév, főnév
 • orosz, ruszki (bizalmas), moszkó (régies), ruszi (régies)

összhang

főnév
 • összhangzat, akkord, harmónia
 • összecsengés, egybecsengés, összhangzás, egybehangzás
 • konszenzus, egyetértés, egyezség (régies), konkordancia (régies), összehangoltság, békesség

rostélyos I.

melléknév
 • rácsos, rácsozott