reszelő szinonimái

főnév
 • ráspoly, ráspolyozó
 • körömreszelő, körömráspoly

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elágazik

főnév
 • kettéágazik, szétágazik, bifurkálódik (idegen), divergál (szaknyelvi), elágasul (tájnyelvi), széjjelfut, széttart, szétválik, kettéválik, különválik

szakszótár

főnév
 • műszótár, terminológiai szótár
 • szaklexikon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a reszelő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráragad

ige
 • rátapad, hozzáragad, odaragad, felragad
 • átterjed, átragad
 • (gúnynév): rajtamarad, rajtaragad

pásztáz

ige
 • tekinget, figyel, végignéz, végigmér
 • cirkál, bejár, végigjár
 • (szaknyelvi): tüzel

pandúr

főnév
 • poroszló (régies), perzekutor (régies), csendbiztos (régies), csendőr, zsandár, fogdmeg (bizalmas), foglár (régies)

okvetetlenkedik

ige
 • akadékoskodik, fontoskodik, kellemetlenkedik, istentelenkedik (tájnyelvi), aprólékoskodik, alkalmatlankodik, bakafántoskodik (régies), abajgat, buzerál (szleng)
 • zavar, zaklat, kötekedik Sz: a kákán is csomót keres
 • lábatlankodik

rémes

melléknév
 • megdöbbentő, iszonyú, iszonyatos, borzalmas, borzasztó, félelmetes, rémítő, rémisztő, rettenetes, szörnyű, szörnyűséges, ijesztő, hajmeresztő, hátborzongató, kísérteties, rémületes, rémletes (régies)
 • kellemetlen, elviselhetetlen

sehonnai

melléknév
 • hazátlan, földönfutó, ágrólszakadt, jöttment, bitang (tájnyelvi), vízhajtotta (régies)
 • senkiházi, semmirekellő, mihaszna, haszontalan, csavargó

műszak

főnév
 • munkaidő, szolgálat, munkaszak, szakmány (régies), váltás, parti (szaknyelvi), siht (idegen), sikta (bizalmas), turnus

mottó

főnév
 • jelige, jelmondat, jelszó, szlogen
 • alapgondolat, indíték, maxima (régies)

kritikus I.

melléknév
 • bíráló, vizsgálódó, boncolgató, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hiperkritikus (pejoratív)
 • vitás, vitatott, válságos
 • döntő, súlyos, meghatározó

négyszögletes

melléknév
 • négyszögű, tetragonális (szaknyelvi), kvadrátos (tájnyelvi), négyzetes, négyzet alakú

sikkes

melléknév
 • elegáns, divatos
 • csinos, finom, ízléses, tetszetős, mutatós, választékos

szaktudás

főnév
 • szakismeret, szakértelem, szakmai ismeret, szakműveltség (régies), szakavatottság (választékos), szakképzettség, mesterségbeli tudás, kompetencia (választékos)

foglalkozásszerűen

határozószó
 • hivatásszerűen, hivatalból

tőkésosztály

főnév
 • burzsoázia

taglejtés

főnév
 • gesztus, gesztikulálás, kézmozdulat, kézlegyintés
 • testmozgás, testmozdulat

reszket

ige
 • remeg, rezeg, reng, ing, rángatózik, oszcillál (idegen), vibrál, darál (szleng), rázkódik (tájnyelvi), borsódzik a háta
 • didereg, fázik, borzong, vacog, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas)
 • fél, aggódik
 • (valakiért, valamiért): szeret, kíván, óhajt
 • (valakiért, valamiért): félt

rámered

ige
 • rábámul, rámereszti szemét, ránéz

ruhaakasztó

főnév
 • vállfa, fogas, ruhafogas, akasztó

szurtos

melléknév
 • piszkos, mocskos, szutykos, koszos, maszatos, fekete, füstös, kormos, mosdatlan, ápolatlan, lompos, gondozatlan

ringló

főnév
 • ringlószilva, rengőszilva (tájnyelvi), ringalló (tájnyelvi)

példakép

főnév
 • példa, eszménykép, eszmény, mintakép, minta, ideál, példánykép (régies), mustra (régies)

sarj

főnév
 • sarjadék, sarjú, sarjazat (régies), rügy, hajtás, ágacska, csemete
 • ivadék, utód, leszármazott, származék, gyermek, magzat (választékos), csemete (bizalmas), fióka, poronty (bizalmas), családfi (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)

tábor

főnév
 • sátortábor, kemping
 • táborozás, sátorozás
 • telep
 • láger, hadiszállás
 • sereg, csapat, párt