ringló szinonimái

főnév
 • ringlószilva, rengőszilva (tájnyelvi), ringalló (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelenleg

határozószó
 • most, ma, manapság, e pillanatban, ez idő szerint, ezúttal, ilyenkor (régies)
 • egyelőre, pillanatnyilag, momentán (bizalmas)
 • átmenetileg

elzártság

főnév
 • elszigeteltség, izoláció
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ringló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

régió

főnév
 • vidék, országrész, tájegység, terület, térség, tájék, provincia, tartomány, övezet, zóna, körzet, kerület, táj
 • szektor (szaknyelvi), szféra (régies)

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

parkett, parketta

főnév
 • padló, rakott padló
 • (szleng): váll-lap

oratórium

főnév
 • imaterem, imaház

reszelő

főnév
 • ráspoly, ráspolyozó
 • körömreszelő, körömráspoly

siket

melléknév, főnév
 • (választékos): süket, hallássérült, nagyothalló

nagyságos

melléknév
 • tekintetes (régies), téns (régies), tekintélyes, nemzetes (régies), méltóságos
 • (tájnyelvi): ritka, drága

mutat

ige
 • megmutat, rábök, rámutat
 • felmutat, felemel, látni enged
 • szemléltet, demonstrál, jelez, jelöl
 • jelent, jelképez, kifejez, szimbolizál, ábrázol, megjelenít, tanúsít
 • kimutat, kifejez, elárul, tükröz, sugároz, feltár, sejtet, céloz, utal (valamire), napvilágra hoz
 • színlel, megjátszik, tettet
 • illik, mutatós, tetszetős, szép

kutyaszar

főnév
 • (durva): kutyagumi, kutyakaki

nepper

főnév
 • csaló, szélhámos
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns, feketéző (szleng)
 • orgazda
 • kábítószer-kereskedő, díler (szleng)

sokszoros

melléknév
 • többszörös, többszöri, sokszori, gyakori

szapora I.

melléknév
 • termékeny, termőképes, tenyésző, burjánzó, gyümölcsöző, produktív
 • bő termésű, bőséges, sokasodó
 • (tájnyelvi): laktató, kiadós
 • (tájnyelvi): gyors, fürge, sebes, hamar, hamari (tájnyelvi)
 • (régies): sok, sűrű
 • bővelkedő, gazdag

forgalmi

melléknév
 • közlekedési
 • kereskedelmi, eladási, értékesítési

törvényhozás

főnév
 • jogalkotás, törvénykezés, törvényalkotás, kodifikáció (szaknyelvi), kodifikálás (idegen), judikatúra (idegen)
 • országgyűlés, parlament, törvényhozó szerv, törvényhozó testület, diéta (régies), legislatura (régies)

támlásszék

főnév
 • hátasszék, fotel, fotőj, öregapámszéke (tájnyelvi)

ritkás

melléknév
 • ritka, gyér, szórványos, hézagos, elszórt, vigályos (tájnyelvi)

réce

főnév
 • kacsa, ruca (tájnyelvi), kácsa (tájnyelvi), góca (régies)

sarokvas

főnév
 • sarokpánt, pánt, vasalás, csuklópánt, szegletvas, ajtópánt, zsanér (bizalmas)
 • sarokvédő, szögvas, vas (bizalmas)

tájkép

főnév
 • tájfestmény
 • tájfelvétel
 • kilátás, panoráma, látvány

rostély

főnév
 • rács, rácsozat, gitter (szaknyelvi)
 • vasrács, tűzrács, kályhaellenző
 • sütőrostély, sütőrács, rostélyrács, rosta (régies)
 • sisakrostély

perzsa I.

melléknév
 • iráni

semleges

melléknév
 • (szaknyelvi): neutrális (idegen), inaktív (idegen), indifferens (idegen)
 • pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, tárgyilagos, objektív
 • közömbös, közönyös, érdektelen

talponálló

főnév
 • italbolt, ivó, italmérés, kocsma, kricsmi (szleng), bodega (bizalmas), poharazó, lebuj (szleng)