többlet szinonimái

főnév
 • felesleg, plusz (bizalmas)
 • ráadás, extra(bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bevon

ige
 • behúz, beborít, betakar, befed, belep, ellep
 • beken, bemázol, bevakol, malteroz, összemázol, kipingál, befest, befuttat, festékez, alapoz, galvanizál (szaknyelvi), galvánoz (szaknyelvi), bekandíroz (szaknyelvi), kencéz (szaknyelvi), firniszez (szaknyelvi), eloxál (szaknyelvi)
 • levon, leereszt, bevesz
 • visszavon, visszavesz
 • beszervez, bekapcsol

eredményez

ige
 • okoz, hoz, hajt, megérlel, létrehoz, létesít, életre hív, magával von, vezet (valamire), előidéz, szül, előmozdít, elősegít, megveti az alapját (valaminek), kelt, kivált, támaszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a többlet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tét

főnév
 • kockázat, rizikó, veszély, reszkír (szleng)
 • tétel, tétemény (régies)

szöges

melléknév
 • (régies): szögletes
 • (ellentét): végletes, poláris (szaknyelvi), sarkalatos, szélsőséges, sarkellenes (régies)

színvonalas

melléknév
 • magas színvonalú, értékes, jelentékeny, igényes, rangos, nívós (bizalmas), kvalitásos

szabadlábon

határozószó
 • szabadon, szabadként, kint (bizalmas)

tojássárgája

főnév
 • sárgája, tojásszéke (tájnyelvi), tojássárga (tájnyelvi)

újjáéled

ige
 • újraéled, feléled, felélénkül, megújul, megújhodik, újjászületik

rokonszenves

melléknév
 • megnyerő, szimpatikus (választékos), szeretetre méltó, vonzó, bizalomkeltő, bizalomébresztő, bizalomgerjesztő

résztvevő, részvevő

főnév
 • részes, szereplő, jelenlevő, közreműködő
 • érdekelt(bizalmas)
 • játékos, induló
 • pályázó

nehezedik

ige
 • súlyosbodik, fokozódik, hárul, háramlik, nyom, nyomasztólag hat, súlylik (tájnyelvi), súlyoslik (tájnyelvi)
 • nyugszik, támaszkodik

sampon

főnév
 • hajsampon, hajmosó szer
 • fürdősampon, habfürdő, tusfürdő

utánzat

főnév
 • másolat, imitáció, reprodukció, repró, kópia
 • hamisítvány, dublett (szaknyelvi), mása (valaminek)
 • hasonmás, fakszimile

városrész

főnév
 • városnegyed, negyed, hóstát (régies)
 • körzet, kerület, rész

jóváhagyás

főnév
 • engedély, engedélyezés, beleegyezés, hozzájárulás, ámen (bizalmas), konszenzus (szaknyelvi), approbáció (idegen), placetum (régies)
 • elfogadás, szentesítés, törvényesítés, törvénybe iktatás, becikkelyezés, ratifikáció (idegen), helybenhagyás, szankció, jogérvény (régies)
 • megerősítés, alátámasztás, igazolás, konfirmáció (szaknyelvi)

zsarnok

főnév
 • kényúr, önkényúr, diktátor, despota, tirannus (régies), kiskirály, basa, elnyomó, egyeduralkodó

tőkebefektetés

főnév
 • befektetés, beruházás, invesztálás, invesztíció (szaknyelvi)

térség

főnév
 • terület, tér, hely, róna, terep
 • régió, kerület, vidék, körzet, övezet, földterület, territórium (idegen)

túr1

ige
 • ás, forgat, fölhány
 • turkál, kotor, keresgél

zilált

melléknév
 • borzas, kócos, fésületlen, boglyas, torzonborz
 • rendetlen, elhanyagolt, gondozatlan, ápolatlan, lompos, slampos, összevissza, pongyola, züllött, deranzsírozott (régies)
 • dúlt, csapzott, megviselt, rendetlen
 • zavaros, kusza, rendezetlen, áttekinthetetlen, bonyolult
 • nyugtalan, izgatott, zavart, kiegyensúlyozatlan, konfúzus (régies), szétszórt

történelem

főnév
 • história (régies), múlt
 • elbeszélés, történet, történetírás, krónika
 • történettudomány
 • történelemóra, töri, töci (szleng), töresz (szleng), törci (szleng), múmiatan (szleng)

szuggerál

ige
 • sugall, sugalmaz, beleszól
 • hat (valakire), befolyásol, belebeszél

tüzelő

főnév
 • tüzelőanyag, fűtőanyag, tűzrevaló, tüzelőszer
 • (régies): kályha, kemence, tűzhely, tüzelőhely

zürjén

melléknév, főnév
 • komi