rövidtávfutás szinonimái

főnév
 • vágta, sprint (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtörik

ige
 • betörik, megroppan, meggyűrődik, elnyaklik (régies), megroggyan, eltörekül (tájnyelvi)
 • eltér, elfordul, elhajlik
 • megcsuklik, elcsuklik
 • megszűnik, megbomlik
 • összeroppan, összetörik, beadja a derekát
 • meggyengül
 • elöregszik
 • (tekintet): megüvegesedik
 • megromlik

nyüzsög

ige
 • hemzseg, pezseg (régies), zsibong, zsibog, tolong, bizseg (tájnyelvi), felbolydul (választékos), mozgolódik, sür-forr (régies), sürög-forog, izeg-mozog, bozsog (tájnyelvi), lozsog (tájnyelvi), rezseg (tájnyelvi), sűrít (tájnyelvi), kangyállik (tájnyelvi) Sz: szaladgál, mint pók a falon
 • özönlik, rajzik
 • előfordul (tömegesen)
 • nyüzsgölődik (pejoratív), feltűnősködik, fontoskodik, buzgólkodik, forgolódik (valaki körül), lábatlankodik(valamitől)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rövidtávfutás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rétegződés

főnév
 • rétegzettség, stratifikáció (idegen)

piszkol

ige
 • piszkít, koszol, maszatol, mocskol, szennyez, keszmetel (tájnyelvi)
 • székel, kakál (bizalmas), kakil (bizalmas), nagydolgozik (bizalmas), szarik (durva)
 • ócsárol, gyaláz, pocskondiáz, szidalmaz, becsmérel, szid

pénzhiány

főnév
 • pénztelenség, pénzzavar, pénzszűke, szükség, szűkölködés, ínség, zsebláz (tréfás)

önámítás

főnév
 • önáltatás, öncsalás, önbecsapás, illúzió, tévhit, képzelődés

romlott

melléknév
 • ehetetlen, rothadt, avas, poshadt, redves, pudvás, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), büdös, dohos, állott, fülledt, penyvedt (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ecetágy; enné meg a kukac, nem is másra való
 • (tojás) záp
 • (fog): szuvas, lukas
 • erkölcstelen, züllött, feslett, immorális, elvetemült, korrupt, cudar, aljas, gyalázatos, becstelen, gonosz, léha, ledér, szabados, zabolátlan, parázna, buja, perverz Sz: jól tudja, mi a rőfnek az ára
 • (régies): romos
 • eltorzult

spanyol

melléknév, főnév
 • spanyolországi, hispániai (régies), hispán (régies)

nemzetség

főnév
 • törzsök (régies), had (tájnyelvi), rokonság, faj, ág, vérség (régies), család, nagycsalád
 • háznép, ház, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi)
 • nép (régies), nemzet (régies)
 • leszármazott, ivadék, sarj, utód, vér
 • nem, genus (idegen)

napkorong

főnév
 • Nap, naptányér (régies), Isten tányérkája (tájnyelvi)

látatlanban

határozószó
 • látatlanul, vaktában, kapásból, találomra, blindre (bizalmas), ab invisis (idegen), in bianco (régies)

nyelvbotlás

főnév
 • baki (bizalmas), hiba, elszólás, gikszer (bizalmas)

sulyok

főnév
 • (régies): mosófa, sulykoló, tótszappan (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mángorló
 • kézidöngölő, ütőfa, ütő, fakalapács, pöröly (régies), verőkos

szemcsés

melléknév
 • grízes, szemes, szemcsézett, granulált, ikrás

fúró

főnév
 • fúrógép, furdancs (régies), furu (régies), amerikáner
 • (szleng): elégtelen, egyes, fa, gerenda, kampó

túr1

ige
 • ás, forgat, fölhány
 • turkál, kotor, keresgél

tartós

melléknév
 • maradandó, időtálló, kopásálló, elnyűhetetlen, széttéphetetlen, strapabíró (bizalmas), örökös, végleges Sz: állandó, mint a kővár; állandó, mint az igaz hit; biztos, mint a kunkötés
 • szilárd, stabil, masszív, ellenállóképes, ellenálló, erős
 • huzamos, hosszú távú, folyamatos, állandó, örök, permanens, szakadatlan, lankadatlan
 • krónikus, idült
 • elálló, konzerv, nem romlandó, romolhatatlan (régies)
 • (tej) homogénezett

ruganyos

melléknév
 • rugalmas, rugózott, rugós
 • elasztikus (idegen), flexibilis
 • friss, könnyed, mozgékony

restauráció

főnév
 • visszaállítás
 • tisztújítás
 • helyreállítás, rendbehozatal, felújítás, kijavítás, rekonstruálás, renoválás

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)

táplálkozik

ige
 • eszik, étkezik, falatozik, töltekezik (régies), lakmározik, fogyaszt, csipeget, kosztol (bizalmas), kajál (bizalmas), zabál (szleng)

sárhányó

főnév
 • sárvédő, sárfogó, sármentő (régies), sárhágó (régies)

pokolgép

főnév
 • bomba, robbanószerkezet

sokk

főnév
 • megrázkódtatás, csapás, trauma (idegen), ijedség, megpróbáltatás

tart

ige
 • fog, markol, szorít
 • odatart, odanyújt, odaad
 • gondoz, ellát, táplál, éltet, eltart, jóltart, kosztol
 • hátráltat, tartóztat, késleltet, marasztal
 • maraszt, virraszt
 • foglalkoztat, dolgoztat, igénybe vesz
 • működtet
 • birtokol
 • (valahol): őriz, raktároz, tárol
 • (valamilyennek): hisz, gondol, vél, ítél, lát, ismer, vélekedik, vall, minősít, tekint
 • értékel, becsül, mond
 • (valameddig): folyik, zajlik, folytatódik, fennáll, megvan, érvényben van
 • halad, igyekszik, terjed, nyúlik, vezet, ér, irányul
 • megy, közeledik, jön
 • (valamitől, valakitől): fél, aggódik, retteg, fosik (szleng)
 • óvakodik, tartózkodik
 • rendez, megrendez, megül, megünnepel, csap