remél szinonimái

ige
 • bizakodik, bízik, biztatja magát
 • vár, elvár, számít (valamire)
 • óhajt
 • reménykedik, reménységet táplál, ringatja magát (valamiben), áltatja magát, hitegeti magát
 • föltételez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átfúródás

főnév
 • átlyukadás, kilyukadás, átszúródás, perforálódás
 • perforáció

felterjesztés, fölte

főnév
 • javaslat, indítvány, előterjesztés, beadvány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a remél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ragaszkodik

ige
 • (tájnyelvi): kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik, fogózik (tájnyelvi), fogódzik (tájnyelvi), akaszkodik
 • vonzódik, odahúz, rokonszenvez (valakivel), szeret, kedvel, kötődik (valakihez), csüng (választékos), csügg (valakin), szível, csatlódik (régies), részelkezik (régies), tapad (régies), komál (szleng), bír
 • kitart, megmarad, folytat, nem tágít, szilárd, hű, állhatatos, keresztülvisz, véghezvisz, inszisztál (idegen), nem enged a negyvennyolcból

parancsnokság

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás

összjáték

főnév
 • együttműködés, csapatmunka, összmunka, kooperáció

odaad

ige
 • átnyújt, átad, odanyújt, juttat, kézbesít, továbbít, továbbad, osztogat, odapasszol (bizalmas), odadob, odalök (pejoratív), odavet
 • odaajándékoz, adakozik, adományoz, odaítél, ráruház, átruház, átenged, fölkínál, odaígér
 • feláldoz, áldozatul ad, szentel (valakinek valamit)
 • ráhagy (valakire), örökül hagy
 • rábíz
 • (labdát): átad, passzol

ravatalozó

főnév
 • halottasház, hullaház, hullakamra (tájnyelvi)

salétrom

főnév
 • salétromsó, kálisó, szalpetri (régies)

mulasztás

főnév
 • hanyagság, gondatlanság, hiba, vétek, vétség, nemtörődömség
 • hiányzás, távollét, távolmaradás, abszencia (régies)

modor

főnév
 • magatartás, magaviselet, viselkedés, föllépés, habitus, stílus, tónus (régies), hangnem, manír (régies), tenor (régies)

középutas

főnév
 • középpárti, centrista (idegen), opportunista

nagymértékben

határozószó
 • nagyon, rendkívül, kivált, főleg, módfelett, ugyan (régies), szerfelett, nagy fokban, fölöttébb, tetemesen, derekasan, roppantul, istenigazában, mérhetetlenül, alaposan, ugyancsak, irtóra (szleng)

sehogy, sehogyan

határozószó
 • sehogy sem, semmiképp, semmiképpen, semmi módon, semmiféleképpen

svábbogár

főnév
 • sváb, csótány (tájnyelvi), bűzbogár (választékos), ruszni (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), csótánybogár (tájnyelvi), csótányné (tájnyelvi)

filmszínész

főnév
 • moziszínész, filmcsillag, filmsztár

tolerancia

főnév
 • türelem, türelmesség, béketűrés
 • (szaknyelvi): ellenállóképesség
 • (szaknyelvi): tűrés, tűréshatár

szubtropikus

melléknév
 • szubtrópusi

rémít

ige
 • ijeszt, riaszt, borzaszt, rettent, megfélemlít

radír

főnév
 • törlőgumi, radírgumi, dörzsgumi, radesz (bizalmas), dörgölő (tájnyelvi)

rop

ige
 • jár, táncol, lejt, szaporáz

szószóló

főnév
 • közbenjáró, patrónus, pártfogó, képviselő, szócső, szóvivő, tolmács, prókátor (régies)

restell

ige
 • átall, szégyell, rühell (bizalmas), bán
 • vonakodik, döglik (tájnyelvi)
 • (restelli magát): szégyenkezik, restelkedik, szégyenli magát

pártfunkcionárius

főnév
 • pártvezető, pártember, pártfunkci (bizalmas), funkci (bizalmas)

rövidital

főnév
 • rövid, tömény, szíverősítő

szövőipar

főnév
 • textilipar