szövőipar szinonimái

főnév
 • textilipar

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szembogár

főnév
 • pupilla, szemfény (tájnyelvi), szembábu (tájnyelvi)

káplán

főnév
 • segédlelkész, papsegéd (régies), papbojtár (régies), fiókpap (tájnyelvi)
 • (régies): udvari pap (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szövőipar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

színhely

főnév
 • helyszín, tetthely, hely, színtér

spicc1

főnév
 • cipőorr
 • lábujjhegy
 • (tájnyelvi): szipka, szopóka
 • (szaknyelvi): faszén

sincs

ige
 • sincsen, szintén nincs
 • nincs, nincsen

rekord

főnév
 • csúcs, csúcsteljesítmény, csúcseredmény, rekorderedmény

szopik

ige
 • emik (régies), cumizik, cuclizik, szopikál, dudlizik (tájnyelvi), cicil (tájnyelvi), didiz (tájnyelvi), csecsel (tájnyelvi)

távolság

főnév
 • messzeség, táv, távlat, távol (választékos), distancia (idegen), szakasz, távköz (szaknyelvi), térköz, hézag, szétállás (régies)
 • időköz, intervallum, köz
 • hangköz
 • eltérés, különbség
 • hidegség, idegenkedés, távolságtartás

piktúra

főnév
 • festészet, festőművészet
 • festmény, kép

péküzlet

főnév
 • pékség, pékbolt, kenyeresbolt, kenyeres

megszédít

ige
 • elszédít (bizalmas), lenyűgöz, elbájol, elbűvöl, megigéz, megbabonáz, bámulatba ejt, elámít, összezavar, megkever, zavarba ejt, megzavar, megdumál (szleng), megbódít, elbódít, elkábít, megkábít, megrészegít, elvakít

porlad

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

telep

főnév
 • telephely, állomás, szállás, támaszpont, gyűjtőhely, bázis, kolónia, tábor, munkahely
 • kennel (szaknyelvi)
 • falanszter (régies)
 • település
 • telér, érctelep, ércér, ér, érckőzet, réteg, véna (régies)
 • szárazelem, elem
 • áramforrás (szaknyelvi)

torzsa

főnév
 • csutka, csutak, torzs (régies), csuma, kocsány, magtok, magház, tus (tájnyelvi), tuskó, csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)

hívő

melléknév, főnév
 • istenhívő, istenfélő, istenes, vallásos, religiózus (régies), kegyes (régies), ájtatos, áhítatos (valaki előtt)

zene

főnév
 • muzsika, muzsikaszó, zeneszó, dallam, melódia
 • talpalávaló

valótlan

melléknév
 • hamis, hazug, ál-, fals, igaztalan, igazságtól eltérő, igazsággal ellenkező
 • helytelen, téves, alaptalan, félrevezető
 • koholt, kitalált, költött, fiktív, kiagyalt, kieszelt, kifundált

sztori

főnév
 • (bizalmas): történet, mese, eset, cselekmény, história, elbeszélés

sziklás

melléknév
 • köves, szirtes (választékos)
 • (szleng): kemény, szigorú, kegyetlen

tanúskodik

ige
 • tanúbizonyságot tesz, tanúzik, vall, elmond, feltár(valamit)
 • utal, mutat, kifejez, tükröz
 • igazol, bizonyít, hitelesít, megerősít, alátámaszt, tanúsít, tanúvallomást tesz

vakaródzik

ige
 • vakarja magát, kaparódzik, kaparkódzik (tájnyelvi), rühelődik (tájnyelvi), nyihelődzik (tájnyelvi)
 • lustálkodik, tesped, henyél
 • szöszmötöl, piszmog, húzódozik (valamitől), viszolyog (valamitől)

szűzies

melléknév
 • ártatlan, érintetlen, makulátlan, szeplőtlen (régies), tiszta, liliomos (régies), hamvas, harmatos, erényes, erkölcsös, romlatlan
 • naiv, gyermekies, szende, szerény, szemérmes, szégyenlős

sugárkezelés

főnév
 • sugárterápia, radioterápia (szaknyelvi), aktinoterápia (szaknyelvi), besugárzás (bizalmas)

tarsóka

főnév
 • (régies): tarsoly (régies), retikül, kézitáska
 • (tájnyelvi): tarsolyfű

való I.

melléknév
 • valóságos, valós, valóságon alapuló, létező, színigaz, megtörtént, tényleges, meglévő, tényvaló (tájnyelvi), fennálló
 • (régies): valódi, eredeti, igazi, hiteles, cáfolhatatlan
 • igaz
 • illő, illik, megfelelő, méltó
 • helyes, szabad, jó
 • (valahonnan): származó
 • (valahová): tartozó
 • (valaminek): alkalmas, használható
 • (valamire): érdemes, fordítható, kellő, szolgáló, szánt, rendelt