restell szinonimái

ige
 • átall, szégyell, rühell (bizalmas), bán
 • vonakodik, döglik (tájnyelvi)
 • (restelli magát): szégyenkezik, restelkedik, szégyenli magát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megóv

ige
 • megkímél, mentesít, megőriz, megment, gondoz, karbantart, konzervál
 • megoltalmaz, megvéd, megvédelmez
 • óvást emel, megóvatol (szaknyelvi)

még

határozószó
 • idáig, ez ideig, eddig
 • azonkívül, azonfelül, amellett, ráadásul, ezenkívül, továbbá, méghozzá, mi több, tetejében
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a restell szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráordít

ige
 • rákiált, rákiabál, ráüvölt, ráförmed, ráripakodik, rárivall, rámordul, ráröffen (tájnyelvi)

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

panaszos II.

főnév
 • panasztevő, sértett, vádló, feljelentő, felperes

oktatófilm

főnév
 • ismeretterjesztő film, iskolai film, kultúrfilm

remél

ige
 • bizakodik, bízik, biztatja magát
 • vár, elvár, számít (valamire)
 • óhajt
 • reménykedik, reménységet táplál, ringatja magát (valamiben), áltatja magát, hitegeti magát
 • föltételez

segít

ige
 • segítségére van, segédkezik, segédkezet nyújt, asszisztál, szekundál (régies)
 • támogat, pártfogol, gyámolít, felkarol, protezsál (bizalmas), patronál, istápol, oltalmaz, gyámol (régies), segél (régies)
 • finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), segélyez, szponzorál Sz: tolja a szekerét; a kezére játszik; a malmára hajtja a vizet (valakinek); a hóna alá nyúl (bizalmas); a háta mögött áll (valakinek); kiterjeszti a szárnyait (valaki fölött); lábat ad (valakinek)
 • könnyít, előrelendít, előrevisz
 • használ
 • (régies): megtámogat, karóz

műnyelv

főnév
 • szaknyelv
 • terminológia (szaknyelvi), szakszókincs, nómenklatúra (szaknyelvi)
 • mesterséges nyelv

motolla

főnév
 • csévélő, vitla (régies), motringológép, áspa (tájnyelvi), cséve (tájnyelvi)

krinolin1

főnév
 • abroncsszoknya, abroncsos szoknya

negyedrész

főnév
 • negyed, egynegyed, fertály (régies), firtli (régies)

sikerül

ige
 • sikeredik (bizalmas), megy, kisikerül (bizalmas), beüt (bizalmas), bevág (bizalmas), bejön (bizalmas), összejön (bizalmas), beválik
 • megvalósul, létrejön(régies)

szakszerűtlen

melléknév
 • dilettáns, kontár, elfuserált (bizalmas), amatőr, műkedvelő, avatatlan, laikus

foghús

főnév
 • fogíny, íny

tökéletes

melléknév
 • kifogástalan, hibátlan, eszményi, ideális, abszolút (idegen), optimális, páratlan, teljes, mintaszerű, utánozhatatlan, megismételhetetlen, utolérhetetlen, felülmúlhatatlan, példaszerű, példás, példátlan, makulátlan, gáncstalan, perfekt (idegen), fogyatkozatlan (régies)
 • kitűnő, kiváló, kimagasló, kiemelkedő, nagyszerű, remek, pompás, mesteri, briliáns, elsőrendű, elsőrangú, penge (szleng)
 • élethű, pontos, precíz

tagad

ige
 • negál (választékos), elutasít, ellenez, tiltakozik, meghazudtol, cáfol, kétségbe von

részes I.

melléknév
 • részvevő, érdekelt, osztályos, részesülő

rálehel

ige
 • ráfúj, ráfuvall (régies), megfúj, meghuhukol (tájnyelvi)

rugdalódzik, rugdaló

ige
 • rugdal, rugdos, kapálódzik, kapálózik, rugdosódik, rúgkapál, rugódoz (tájnyelvi)
 • tiltakozik, ellenáll
 • költekezik, pazarol, nagy lábon él

szurkol

ige
 • izgul, szorong, retteg, fél, be van gyulladva (bizalmas), trémázik (szleng), parázik (szleng)
 • drukkol (bizalmas), buzdít, biztat, szorít (bizalmas)

rimánkodik

ige
 • könyörög, kunyerál, kérlel, esdekel, esdeklik (régies), eseng (választékos), esedezik, esenkedik (régies), sír (valamiért), istenkedik (tájnyelvi), kuncsorog, kunyorász (tájnyelvi), cigánykodik (tájnyelvi) Sz: úgy kér, majd lemegy a bőr a térdéről; kicsalja a kígyót a bőréből; könyörög, mint Szent Péter a híd végén

pehely

főnév
 • pehelytoll, tollpihe, pihe, pöhöly (tájnyelvi), pihőke (tájnyelvi), pelyh (régies)
 • hópehely, hópihe
 • szakáll, legénytoll (tájnyelvi)

sárgaláz

főnév
 • sárgahideg (régies)

szűzies

melléknév
 • ártatlan, érintetlen, makulátlan, szeplőtlen (régies), tiszta, liliomos (régies), hamvas, harmatos, erényes, erkölcsös, romlatlan
 • naiv, gyermekies, szende, szerény, szemérmes, szégyenlős