összjáték szinonimái

főnév
 • együttműködés, csapatmunka, összmunka, kooperáció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pendlizik

ige
 • ingázik, ide-oda közlekedik

háztömb

főnév
 • épülettömb, lakótömb, házcsoport, blokk
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összjáték szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öregapa

főnév
 • nagyapa, szépapa, másikapa (tájnyelvi), papóka (tájnyelvi), peszeapika (tájnyelvi)

nemkülönben I.

határozószó
 • ugyanígy, hasonlóképpen, hasonlóképp, szintúgy, ugyancsak

nagyolvasztó

főnév
 • kohó, kohómű, olvasztókemence, kohóüzem

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

összeismerkedik

ige
 • megismerkedik, összeparolázik (régies)

petíció

főnév
 • fellebbezés, tiltakozás
 • folyamodvány, felterjesztés, kérvény, kérelem, kérés, beadvány, követelés, panasz, kereset (szaknyelvi), instancia (idegen)

megborzong

ige
 • borzad, megremeg, megdöbben, libabőrös lesz, végigfut a hátán a hideg, borzonkodik (tájnyelvi), összerázkódik, vargát ránt (tájnyelvi)

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

kezeslábas I.

melléknév
 • (tájnyelvi): tenyeres-talpas, erős, robusztus

meghány-vet

ige
 • megbeszél, megvitat, taglal, értekezik (valamiről), eszmecserét folytat (valamiről), tanakodik, megtanácskozik, átgondol, megtárgyal, átbeszél (bizalmas), megfirat (tájnyelvi), irget-forgat (tájnyelvi), megdumál (szleng)
 • megfontol, mérlegel, gondolkodik, töpreng, tűnődik, latolgat, morfondíroz, fontolóra vesz, elmélkedik (valamin), elrágódik (bizalmas), rekonsziderál (régies)

piti

melléknév
 • (szleng): kisszerű, csekély, kicsi, jelentéktelen, lényegtelen, nevetséges, piszlicsáré (bizalmas), apró-cseprő, csip-csup, dibdáb, bagatell, snassz (bizalmas)

ragaszkodik

ige
 • (tájnyelvi): kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik, fogózik (tájnyelvi), fogódzik (tájnyelvi), akaszkodik
 • vonzódik, odahúz, rokonszenvez (valakivel), szeret, kedvel, kötődik (valakihez), csüng (választékos), csügg (valakin), szível, csatlódik (régies), részelkezik (régies), tapad (régies), komál (szleng), bír
 • kitart, megmarad, folytat, nem tágít, szilárd, hű, állhatatos, keresztülvisz, véghezvisz, inszisztál (idegen), nem enged a negyvennyolcból

éra

főnév
 • kor, korszak, időszak, időköz, fázis
 • rezsim, kormányzat

szétzilál

ige
 • összezilál, összekuszál, szétkuszál, összeborzol, összeszálal (tájnyelvi)
 • feldúl, megzavar, összezavar, felkavar, felborzol

sírbolt

főnév
 • sírkamra, sziklasír, kripta, sírcsarnok, sírhely, sír, cinterem (régies), temetkezési hely

ösztövér

melléknév
 • (tájnyelvi): sovány, szikár, csontos, nyurga, vékony, vékonydongájú, vékonypénzű (régies), girhes (pejoratív), cingár, vézna, keszeg (bizalmas), csont és bőr, ványadt
 • sovány, terméketlen, kopár, sivár, meddő
 • szegényes, szűkös, vérszegény, vértelen

önmérséklet

főnév
 • önfegyelem, önuralom, magatűrhetés, önmegtartóztatás, visszafogottság

patkány

főnév
 • buckány (tájnyelvi), bizgány (tájnyelvi), gugán (tájnyelvi), kaptányféreg (tájnyelvi), heréc (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vakond
 • (tájnyelvi): pocok
 • (szleng): mocsok, szemét (durva), szemétláda, gané (szleng), rohadék (durva), tetű, gazember, gazfickó, csirkefogó, semmirekellő

serleg

főnév
 • kehely, kupa, ivóedény, pohár, díszpohár, billikom (régies), bokály (régies), bratina (régies)

panaszos II.

főnév
 • panasztevő, sértett, vádló, feljelentő, felperes

nevez

ige
 • nevet ad, keresztel, elnevez
 • szólít, hí (régies), hív (valaminek), címez, nevén szólít
 • mond, titulál, jelöl, minősít
 • benevez, jelentkezik, pályázik, indul, startol (bizalmas)

pénzdarab

főnév
 • pénz, érme, fémpénz, aprópénz, váltópénz, batka (régies)
 • tantusz (régies)

sincs

ige
 • sincsen, szintén nincs
 • nincs, nincsen