profán szinonimái

főnév
 • világi
 • avatatlan
 • hétköznapi, közönséges, köznapi, mindennapi, prózai, megszokott, szokványos, sablonos, lapos, banális
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, szentségtörő
 • durva, otromba, neveletlen, szemtelen, arcátlan, pimasz, impertinens (régies), udvariatlan, modortalan, faragatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

éleszt

ige
 • magához térít, fellocsol (bizalmas), életet önt (valakibe), elevenít (régies)
 • (régies): üdít, frissít, élénkít
 • szít, gerjeszt, lángra lobbant, táplál

virgács

főnév
 • vesszőnyaláb, vessző, fűzfa korbács
 • verés, elnáspángolás
 • (szleng): láb, lábacska (bizalmas), tappancs (bizalmas), futómű (szleng), alváz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a profán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

öntevékeny

melléknév
 • aktív
 • műkedvelő, amatőr

ortopédia

főnév
 • testegyenészet (régies)

nehéz

melléknév
 • súlyos, nagy súlyú, idomtalan, ólmos (tájnyelvi), nagy tömegű, tömör, vastag, kemény, szilárd
 • masszív
 • nyakas, makacs, fafejű, konok, hajthatatlan, kezelhetetlen, összeférhetetlen
 • terhes, nyomasztó, bajos, keserves, hajszás, megerőltető, megterhelő, fárasztó, gyötrelmes, verítékes, fájó, kínos, kellemetlen, körömszakasztó (régies), strapás (szleng), pokoli, istentelen (szleng), vesződséges, kidöglesztő (durva), izzasztó, verejtékes
 • (régies): terhes, viselős, várandós, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas
 • (levegő): áporodott, dohos, büdös, fojtó, fullasztó
 • küzdelmes, válságos, kockázatos, meredek (szleng), rögös, fáradságos, kritikus, viszonyos (tájnyelvi), ádáz, veszélyes, meleg (bizalmas) Sz: beletörik a bicskája
 • fontos, jelentős, hangsúlyos, nagy horderejű, kényes, bonyolult, szubtilis (idegen), problematikus, fogas, fogós, fejtörő, szövevényes, agyafúrt
 • (étel): tömős, kiadós, zsíros, hizlaló, tömény, laktató
 • sok, nagy értékű

poszt

főnév
 • őrhely, őrállomás, várta
 • őrszem
 • állás, tisztség, beosztás
 • állomáshely, állomás

rémlik

ige
 • dereng, ködlik, rejlik (választékos), homálylik, tetszik
 • tűnik, sejlik
 • látszik, mutatkozik, feltűnik, megjelenik

mennél

határozószó
 • minél, mentől, mentül (régies)

megvénül

ige
 • megöregszik, megőszül, megvénhedik (régies), elagg (választékos), megaggik (régies), megaggul (régies), megkorosodik, megidősödik, megtörődik

komplikál

ige
 • bonyolít, nehezít, összekuszál, összezavar, összegabalyít, összegubancol (bizalmas)

mímel

ige
 • színlel, tettet, szimulál, megjátszik, imitál
 • utánoz, majmol, szajkóz, utánacsinál, lemásol

reszket

ige
 • remeg, rezeg, reng, ing, rángatózik, oszcillál (idegen), vibrál, darál (szleng), rázkódik (tájnyelvi), borsódzik a háta
 • didereg, fázik, borzong, vacog, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas)
 • fél, aggódik
 • (valakiért, valamiért): szeret, kíván, óhajt
 • (valakiért, valamiért): félt

sehány

névmás
 • semennyi, egy sem

feljelent, följelent

ige
 • elárul, beárul, felad, bevádol, besúg, bejelent, beköp (szleng), feldob (szleng), lebuktat (szleng), vamzol (szleng), denunciál (idegen)

tehet

ige
 • csinálhat, végezhet, intézhet, cselekedhet, művelhet, elkövethet
 • helyezhet, rakhat, pakolhat

szerelmes I.

melléknév
 • bámuló, csodáló, tisztelő, hódoló, szerető, szerelemittas, szerelmetes (régies)
 • szerelmi
 • rajongó, imádó, hódoló, tisztelő, híve (valakinek)
 • (régies): nagyon szeretett, tisztelt

programoz

ige
 • tervez, utasít
 • ütemez, beoszt

piperecikk

főnév
 • illatszer, toalettcikk

ráölt

ige
 • odaölt, odavarr, fölvarr, rávarr, ráerősít
 • rátűz
 • (nyelvet): rányújt, kinyújt

szemlátomást

határozószó
 • láthatólag, világosan
 • nyilván, nyilvánvalóan, kétségtelenül, kétségkívül

puskázik

ige
 • lő, lődöz, lövöldöz
 • (iskolában): csal, les

őrség

főnév
 • silbak, strázsa, várta (régies), készültség, őrjárat, gárda, patrul (régies)
 • őr
 • őrszolgálat, őrző-védő szolgálat
 • őrhely, állás

referátum

főnév
 • beszámoló, jelentés, jelentéstétel, előterjesztés, előadmány (régies), referáda (idegen)
 • kifejtés, kidolgozás

szépítőszer

főnév
 • kozmetikum, arcfesték, smink, kendőzőszer (régies)
 • illatszer