ragadós szinonimái

melléknév
 • tapadós, ragacsos, csirizes, kenőcsös, enyves, ragasztós, mézgás, nyúlós, szurkos, tapadékony (régies), tippanós (tájnyelvi), enyekes (régies), nyázgás (tájnyelvi), copákás (tájnyelvi), csizmamarasztaló (sár), mázgás (tájnyelvi)
 • ragályos, fertőző, járványos, átterjedő
 • tolakodó, lerázhatatlan, erőszakos, szívós, szemtelen, kullancs (bizalmas), rámenős, ragály

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapcsolat

főnév
 • viszony, reláció (idegen), vonatkozás, összefüggés, kapcsolódás
 • ismeretség, érintkezés, kötelék, kontaktus, konnexus, nexus, közlekedés (régies), kötés (régies)
 • összeköttetés
 • (szerelmi) viszony, liezon (idegen)

félsz

főnév
 • félelem, ijedség, ijedelem, rettegés, reszketés, riadtság, aggodalom, gyengeség, lámpaláz, szurkolás, drukkolás (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ragadós szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pöffeszkedik

ige
 • páváskodik, hivalkodik, henceg, kevélykedik, kidülleszti a mellét, feszít, fontoskodik, döngeti a mellét, nagyzol, kérkedik, dölyfösködik, adja a nagyot (bizalmas), proccol (bizalmas), dikheckedik (tájnyelvi), fúvászkodik (tájnyelvi), hámfárolódik (tájnyelvi), fújja a pofáját (tájnyelvi)

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

ördögcérna

főnév
 • elevengát (tájnyelvi), lícium, semfűsemfa (tájnyelvi)

1

ige
 • növekedik, növöget, nőttön-nő, fejlődik, magasodik, nyúlik, nagyobbodik, cseperedik
 • szaporodik, sokasodik
 • gyarapodik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, emelkedik, dagad, duzzad, elharapódzik, tágul, bővül, terjed, árad Sz: nő, mint a bolondgomba; úgy nő, mintha húznák
 • (bajusz): pelyhedzik
 • serken, zsendül, terem, szálasodik, tenyészik, burjánzik, hajt
 • keletkezik, fejlődik

punkció

főnév
 • megcsapolás (szaknyelvi), szúrócsapolás (szaknyelvi), pungálás (szaknyelvi)

rikító

melléknév
 • elütő, kirívó, harsány, ízléstelen, élénk, csiricsáré, bikavadító, kiáltó, ordító, bántó, virító, feltűnő, hivalkodó, szembetűnő, grell (régies), krassz (idegen), cifrakatás (tájnyelvi), csicsós (tájnyelvi), tiritarka (tájnyelvi)

miliő

főnév
 • környezet, atmoszféra, keret, kör, háttér, légkör, klíma, levegő, vidék, környék
 • asztalközép

méregfog

főnév
 • fullánk

kovácsol

ige
 • alakít, kalapál
 • megedz, tesz (valamilyenné)
 • kialakít, megalkot
 • sző

mosdatlan

melléknév
 • piszkos, szennyes, koszos, mocskos, szutykos, szurtos, maszatos, retkes (bizalmas), revás (szleng), loncsos (tájnyelvi), tisztátalan
 • ápolatlan, gondozatlan, elhanyagolt, lompos
 • (választékos): trágár, szemérmetlen, obszcén, disznó (pejoratív), ocsmány (pejoratív), durva, közönséges, szabados

roskad

ige
 • rogyadozik, roskadozik, omladozik, roggyan, mállik, dől, düledezik, pusztul
 • hanyatlik, omlik, rogy, hull, zuhan, rozzan (régies)
 • (magába roskad): elcsügged

sógor

főnév
 • süv (régies), rér (régies)
 • (bizalmas): barát, cimbora, pajtás, koma (tájnyelvi), atyafi (tájnyelvi), földi (tájnyelvi)
 • (bizalmas): osztrák, ausztriai

felszerel, fölszerel

ige
 • felrak, feltesz, felrögzít, odarögzít
 • ellát
 • gépesít, berendez, bebútoroz
 • felfegyverez
 • felruház
 • (szleng): öngyilkosságot követ el

terhelt

melléknév, főnév
 • megrakott, feltöltött, tele
 • vádlott, gyanúsított, alperes (szaknyelvi), feljelentett
 • (régies): vétkes, bűnös
 • idegbeteg, idegbajos, csökkent szellemi képességű, beszámíthatatlan, elmebeteg, deprimált, depressziós, búskomor, melankolikus

színlelt

melléknév
 • csinált, tettetett, hazug, mímelt, látszólagos, mondvacsinált, fiktív, mesterkélt, erőltetett, hamis, művi, színleges (régies), színpadias, tetsző (régies)

ragaszt

ige
 • tapaszt, rögzít, odaerősít, tapaszol, enyvez, csirizel, raggat (régies)
 • megragaszt, beragaszt, betold, eltömít, összeforraszt
 • hozzáépít, hozzátold, hozzátapaszt, megtold, told, kiegészít, kibővít
 • (tájnyelvi): kuporgat, szerez, hozzátesz, harácsol
 • fertőz, megfertőz, terjeszt, átterjeszt, ráragaszt

poszt

főnév
 • őrhely, őrállomás, várta
 • őrszem
 • állás, tisztség, beosztás
 • állomáshely, állomás

rendezvény

főnév
 • összejövetel
 • vigalom, mulatság
 • előadás

szétszalad

ige
 • széjjelszalad, szétfut, széjjelfut, szertefut, szétugrik, szétszéled, széjjelszéled, elszéled
 • elterjed, szétterjed

rangsor

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

összever

ige
 • elver, megver, elpáhol, összevissza ver, agyba-főbe ver, agyonver, tönkrever, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, eltángál, helybenhagy, ellátja a baját, összecsépel (tájnyelvi), összezöcsköl (tájnyelvi), leápol (szleng), meghirigel (szleng), kikészít (szleng), betakar (szleng)
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összevág, összeütöget, összecsapkod

részlet

főnév
 • rész, alkatrész, darab, töredék, szelet, szegmens (szaknyelvi), hányad, porció, adag, repartíció (idegen), ciklicakli (tájnyelvi)
 • mozzanat, momentum
 • szakasz, szemelvény, fejezet, passzus, epizód

színes

melléknév
 • tarka, tarkabarka, sokszínű, többszínű, színdús, színpompás, színezett
 • kromatikus
 • változatos, sokféle, mozgalmas, fordulatos, sokoldalú, szemléletes (leírás), gazdag (stílus), eleven, érdekes, élénk
 • (régies): színlelő, képmutató