prototípus szinonimái

főnév
 • őstípus, őspéldány, ősminta, archetípus (szaknyelvi)
 • minta, mintapéldány, mintadarab, alaptípus, alapforma
 • mintakép, megtestesítés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

monogram

főnév
 • névkezdőbetűk, névelőbetű (régies), névjelzés
 • kézjegy

elsinkófál

ige
 • ellop, elcsen, elemel, elsikkaszt, elcsíp, magához vesz, elvisz, eldug, zsebre tesz, zsebre dug (bizalmas), megdézsmál, elcsór (szleng), elmismásol (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), rajzol (szleng), elidegenít (szaknyelvi), eltulajdonít, zabrál (szleng), megfúj (szleng), zsebel (szleng)
 • (régies): elherdál, elpazarol, elpocsékol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a prototípus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

plüss

főnév
 • félbársony, bársony

őrház

főnév
 • őrbódé, őrtanya
 • faköpönyeg
 • bakterház, csőszház, csőszkunyhó

osztályoz

ige
 • kategorizál, klasszifikál (régies), kvalifikál, sorol, besorol, skatulyáz (pejoratív), szortíroz (bizalmas), csoportosít, szelektál, szétválogat, különválogat, rendez, szeparál, cenzúráz (tájnyelvi), fajtáz (régies), lajstromoz, beoszt, megrostál, kartotékol (szaknyelvi), sorakoztat
 • érdemjegyet ad, értékel, minősít, rangsorol

nélkülözés

főnév
 • szűkölködés, éhezés, nyomor, ínség, szűkösség, szegénység, nincstelenség, hiány, nyomorúság, szükség, szorultság, koldusélet, tengődés, nyavalygás, sanyarúság, baj

pöffeszkedik

ige
 • páváskodik, hivalkodik, henceg, kevélykedik, kidülleszti a mellét, feszít, fontoskodik, döngeti a mellét, nagyzol, kérkedik, dölyfösködik, adja a nagyot (bizalmas), proccol (bizalmas), dikheckedik (tájnyelvi), fúvászkodik (tájnyelvi), hámfárolódik (tájnyelvi), fújja a pofáját (tájnyelvi)

rendre

határozószó
 • egymás után, sorjában, sorban, sorrendben, sorra
 • lassanként

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

méhkirálynő

főnév
 • anyaméh, méhanya, méh

konkurens

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, rivális

mindjárt

határozószó
 • hamarosan, hamar, csakhamar, nemsokára
 • most, azonnal, azonmód, rövidesen, egykettőre, tüstént, rögtön, rögvest, íziben (tájnyelvi), ahajt (tájnyelvi), nyomban, azon melegében, legott (régies), mindjárást (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), máris, haladéktalanul, menten
 • egyszersmind

réveteg

melléknév
 • révedező, méla, mélázó, merengő, tétovázó, tétova, álmatag, álmodozó, ábrándos, ábrándozó, révült, holdkóros (bizalmas)

semmirekellő II.

főnév
 • mihaszna, semmiházi, senkiházi, léhűtő, naplopó, ingyenélő, széltoló, csirkefogó, szélhajtó (régies), csibész, kópé, gézengúz, rosszcsont, gazember, gazfickó, pernahajder, tróger (durva), cenk (régies), bitang, himpellér, lator (régies)

fellazít, föllazít

ige
 • megbont, felbont, kibont, kiold, megenged (tájnyelvi), felberhel (tájnyelvi), felbözdörget (tájnyelvi)

tekinthető

melléknév
 • felfogható, elfogadható, gondolható

szerte

határozószó
 • széjjel, szét, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszét, szanaszéjjel
 • mindenütt, sok helyütt, sokfelé, mindenfelé
 • elszórtan, összevisszaságban

pruszlik

főnév
 • ingváll, mellényke, mellény, vállfűző, lajbi (régies)

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

rátermettség

főnév
 • alkalmasság, arravalóság, érzék, hivatás, hivatottság, adottság, képesség, tehetség, talentum (régies), ügyesség, talpraesettség, jártasság

szentesít

ige
 • jóváhagy, kanonizál (idegen), ratifikál (szaknyelvi), ellenjegyez, megpecsétel, törvényesít, elismer, megerősít, törvényerőre emel
 • elfogad, magáévá tesz, bevesz

rablótanya

főnév
 • rablófészek, rablóbarlang, zsiványfészek, zsiványtanya, zsiványbarlang, hollófészek (régies)

összeállítás

főnév
 • kombináció, elrendezés, összeszerelés, kompozíció, összeillesztés, megszerkesztés, összetétel
 • antológia
 • összeválogatás, felállás, csapat

rejtélyes

melléknév
 • misztikus, rejtelmes, kiismerhetetlen, sejtelmes, talányos, titokzatos, titokteli, érthetetlen, megmagyarázhatatlan, enigmatikus (idegen), miszteriózus (idegen), okkult, kabbalisztikus (idegen), ezoterikus (szaknyelvi), obskúrus (idegen), kifürkészhetetlen, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, álcázott, megfejthetetlen

szereplő II.

főnév
 • színész, aktor (régies), statiszta, figuráns (régies)
 • alak, figura