szipirtyó szinonimái

főnév
 • vénasszony, banya, boszorkány, csoroszlya, satrafa, satrantyú (tájnyelvi), vén szatyor, szipa (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elszórakoztat

ige
 • mulattat, vidámít, földerít, nevettet

késel

ige
 • szurkál, megszúr, bicskol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szipirtyó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szentség

főnév
 • szakramentum (régies), kenet, malaszt
 • oltáriszentség
 • érték

sértődés

főnév
 • sértődöttség, megbántódás, neheztelés, harag

sápadt

melléknév
 • halvány, vértelen, színtelen, színehagyott, halovány (választékos), sápkóros (tájnyelvi), anémiás (szaknyelvi), falfehér, krétafehér, holtsápadt, halotthalvány, halálra vált, kísértethalvány, holdvilágszínű, pápista színű, fakó, hóka (tájnyelvi), viaszsárga, viaszsápadt, sányhudt (tájnyelvi), sápudott (tájnyelvi), vérevett (tájnyelvi)
 • vérszegény, beteges, sápatag Sz: annyi vére sincs, amennyivel egy szúnyog jóllakhatna; fehér, mint a mész; nincs rajta emberi szín; olyan a képe, mintha megette volna a szappant; olyan a színe, mint a fagyos ing; olyan fehér, mint akit a meszesgödörből húztak ki; olyan, mint a lárva; olyan, mint a várvirrasztó; olyan, mint a sárpenész; olyan, mint a napon sült málé; piros, mint a liszteszacskó; sárga, mint a viasz; szép, mint a tejbetök
 • (fény): gyér, tompa, halvány, gyenge

ráhajt2

ige
 • (fejet): ráfektet, rátesz

szétterjed

ige
 • elterjed, szétárad, széjjelárad, elárad, szétterül, széjjelterül, szétfut, széjjelfut
 • elharapódzik, elharapózik

tanácsos

főnév
 • városatya, tanácsnok, szenátor, konziliárius (régies)

passzíroz

ige
 • átnyom, áttör, pépesít
 • (régies): (vívásban) hárít

papi3

főnév
 • (bizalmas): étel, pép, pempő, kaja (bizalmas)

megköt

ige
 • megkötöz, odakötöz, odaköt, hozzákötöz, összeköt, odaerősít, odakapcsol, rögzít, kiköt, összecsomóz, megbikacsol (régies)
 • létrehoz, megvalósít, nyélbe üt, lebonyolít, elintéz, szerződik, negociál (régies)
 • megszilárdul, megkeményedik, beköt, megmerevedik, megkeményszik, megdermed
 • (megköti magát): ragaszkodik, makacskodik, dacol, ellenkezik, nyakaskodik, köti az ebet a karóhoz

petyhüdt

melléknév
 • laza, puha, lottyadt, gindár (tájnyelvi), rugalmatlan, petyhedt (tájnyelvi), kókadt, ernyedt, lötyögő, megereszkedett, meglazult
 • összeesett, aszott, lankadt, hervadt, fonnyadt, konyult Sz: olyan, mint a pacal
 • ernyedt, erőtlen, enervált

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

tetejében

határozószó
 • azonkívül, ezenkívül, ráadásul, méghozzá, azonfelül, amellett, mi több

helyrehoz

ige
 • megjavít, kijavít, rendbe hoz, rendbe szed, kipofoz (bizalmas), reparál (bizalmas), helyreállít, felújít, tataroz, restaurál (szaknyelvi)
 • felépít (régies)
 • jóvátesz, orvosol, remediál (idegen), korrigál
 • meggyógyít, kigyógyít, felerősít, regenerál, rehabilitál

visszavet

ige
 • visszadob, visszahajít
 • visszaver, elhárít, visszaszorít, megfutamít
 • hátráltat, akadályoz, lassít, gátol
 • visszautasít, visszavág, leszavaz, elutasít, rejiciál (régies)
 • visszatükröz, visszasugároz, visszaver

üreg

főnév
 • mélyedés, lyuk, odú, vacok, kotorék, padmaly (tájnyelvi), vájat, vágat, gödör, verem, medence, teknő, vápa (régies), kaverna (régies)
 • (régies): barlang, grotta (régies), akna, tárna

szirupos

melléknév
 • (választékos): mézesmázos, érzelgős, édeskés, szentimentális, giccses, csöpögős, csepegős, limonádé, nyálas (szleng)

szemléltetés

főnév
 • ábrázolás, bemutatás, illusztráció
 • bizonyítás, demonstráció, magyarázat

szülő I.

melléknév
 • vajúdó, szenvedő, kínlódó
 • létrehozó, megalkotó, megteremtő
 • elkészítő, megcsináló
 • előidéző, okozó

uzsgyi

módosítószó
 • uccu, rajta, nosza

szólít

ige
 • magához kér, magához kéret
 • szólongat
 • hív, nevez, titulál, címez, tisztel
 • (régies): szól

sírkereszt

főnév
 • fejfa, fakereszt, keresztfa, kereszt, sírkő

takarmánylucerna

főnév
 • burgundiszéna, francialóhere

ülésszak

főnév
 • szesszió (idegen)