szittya szinonimái

melléknév, főnév
 • szkíta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszacsinál

ige
 • semmissé tesz, érvénytelenít, megszüntet, visszavon, visszalép, visszaszív, visszatáncol, visszavesz, lemond
 • felbont

csodagyerek, csodagy

főnév
 • csodaszülött, csodalény, csoda, portentum (idegen, régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szittya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szép I.

melléknév
 • esztétikus, tetszetős, szemrevaló, mutatós, dekoratív, szemkápráztató, jóképű, csinos, takaros, formás, idomzatos (régies), kecses, festői, daliás, deli, csecse (tájnyelvi)
 • bájdús, örökszép, gyönyörű, fenséges, isteni, angyali Sz: a napra lehet nézni, de rá nem; elnyerte az aranyalmát; kép alá való (lány); orcáján hordozza az ajánlólevelet; szemet gyönyörködtető; szép, mint a hajnal; szép, mint az álom; szép, mint a pünkösdi rózsa
 • kellemes, kedvező, kedves
 • derült, derűs, tiszta, felhőtlen, fellegtelen, verőfényes
 • (eredmény): kiváló, jó, kifogástalan, helyes, helyénvaló
 • barátságos, jóindulatú, szelíd
 • nagy, jókora, tetemes, jelentős

siheder

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

sarjad

ige
 • sarjadzik, zsendül, sarjaz (régies), serked, serenget (régies), kikel, hajt, fakad, fakadik (tájnyelvi), bújik, kibúvik (régies), csírázik, zöldül, kel, kél
 • ered, származik, támad

rájön

ige
 • ráérkezik, odajut, rászáll, leszáll, ráereszkedik, landol
 • rátámad, megtámad, lerohan, lecsap, rátör, ráront
 • rákerül, odakerül
 • elfogja, előveszi, elhatalmasodik (valakin), erőt vesz (valakin)
 • kitalál, ráébred, rátalál, észrevesz, nyomára jön, ráakad, rábukkan, lel (régies), rádöbben, rátapint (választékos), ráeszmél, ráérzik (régies), megfejt, kikövetkeztet, kisejt (tájnyelvi), kipuskáz (tájnyelvi), fölfedez, felfed, kiderít, kiszagol (bizalmas), kiszimatol, átlát a szitán

szidalom

főnév
 • szidás, szidalmazás, dorgálás, korholás, szapulás, fejmosás (bizalmas), becsmérlés

tanfelügyelő

főnév
 • szakfelügyelő, iskolafelügyelő (régies)

patak

főnév
 • folyócska (bizalmas), csergeteg (régies), séd (tájnyelvi), sió (régies), csörge (régies), vízfolyás, folyás (régies), folyány (régies), csorgó (tájnyelvi)
 • zúgó (tájnyelvi), zuhatag

paprika

főnév
 • zöldpaprika
 • pirospaprika, fűszerpaprika, magyarbors (tájnyelvi), őrölt paprika, törökbors (tájnyelvi), pogánybors (tájnyelvi), vörösbors (tájnyelvi), csili (idegen)
 • harag, düh, pulykaméreg

meglátogat

ige
 • ellátogat, felkeres, felnéz, benéz, elnéz (valakihez), beállít, megjelenik, vendégeskedik, vizitel (régies), megtisztel (választékos), szerencséltet (régies), hazakeres (tájnyelvi), bekukkant, beugrik, látogatást tesz, tiszteletét teszi, rányitja az ajtót (valakire), ránéz

pihenés

főnév
 • pihenő, nyugalom, nyugság (tájnyelvi), szünet, fájront (régies), nyugvás (választékos), otium (idegen), tétlenség, rekreáció (idegen), szieszta (bizalmas), pauza (idegen)
 • szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés
 • munkaszünet, szünet, fájront (idegen)

tárna

főnév
 • táró, vágat, folyosó, járat
 • akna

tetőz, tetőzik

ige
 • tetőfokára hág, tetőpontjára hág, csúcson van, kulminál

hengeres

melléknév
 • gömbölyű, hengerded (régies), cilindrikus (szaknyelvi)

vitatkozik

ige
 • vitázik, érvel, okoskodik, polemizál, disputál (régies), argumentál (régies), allegál (régies), debattál (régies), parlamentez (régies), kosútozik (tájnyelvi)
 • felesel, szájaskodik, nyelvel, visszabeszél, ellenkezik, veszekszik, perel, civakodik, civódik

ürül

ige
 • fogyatkozik, üresedik, eltávozik, kifolyik

szivattyúz

ige
 • szívat, pumpál, pumpáz (tájnyelvi)

szénanátha

főnév
 • pollenózis (idegen)

szürke

melléknév, főnév
 • hamuszürke, hamuszínű, csukaszürke, egérszürke, galambszürke, füstszínű, grafitszürke, légyszürke (tájnyelvi), ólomszürke, ónszínű, palaszürke, piszokszínű, szürkés, deres
 • fakó, sápadt
 • színtelen, unalmas, egyhangú, eseménytelen, álmosító, érdektelen, ízetlen, semmitmondó, jellegtelen, hétköznapi, prózai, monoton, lapos, száraz, átlagos, jelentéktelen

üdvös

melléknév
 • hasznos, célravezető, előnyös, áldásos, jótékony, kedvező, ajánlatos, kívánatos, gyógyító, jótevő
 • üdvösséges

szónokol

ige
 • beszédet mond, beszél, beszédet tart, előad
 • (pejoratív): perorál (idegen), deklamál (idegen), papol, dikciózik (idegen), szaval, szpícsel (szleng), szószol (szleng)

skatulya

főnév
 • szelence (régies), skátulya (régies), katulya (régies), iskátula, doboz, dobozka (bizalmas), dobosz (régies), tobosz (régies), ládika, tok, kazetta
 • pakli (tájnyelvi), csomag
 • (szleng): csoroszlya, banya (pejoratív), szatyor (durva), sárkány

talál

ige
 • rálel, rábukkan, ráakad, rátalál, felfedez, belebotlik, szembekerül, meglát, észrevesz, föllel (régies), meglel
 • megkap, hozzájut, megszerez
 • eljut, jut (valahová)
 • rátapint, rájön, elevenére tapint, célt ér
 • elejt, lelő, leterít, ledurrant (bizalmas), lepuffant, agyonlő
 • ráillik, klappol (bizalmas), rápászol (régies)
 • vél, vélekedik, gondol, ítél, képzel, hisz, alít (régies), sejt, feltesz, feltételez

üreg

főnév
 • mélyedés, lyuk, odú, vacok, kotorék, padmaly (tájnyelvi), vájat, vágat, gödör, verem, medence, teknő, vápa (régies), kaverna (régies)
 • (régies): barlang, grotta (régies), akna, tárna