röntgenfelvétel szinonimái

főnév
 • radiogram, röntgenkép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelenlét

főnév
 • tartózkodás, megjelenés, meglét, ottlét, részvétel, prezencia (régies)(régies)

köztisztelet

főnév
 • tekintély, befolyás, erkölcsi súly, közbecsülés, közmegbecsülés, reputáció (idegen), renomé (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a röntgenfelvétel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

részint

határozószó
 • részben, egyrészt, részlegesen
 • valamennyire, némiképpen, kissé

pirít

ige
 • pergel (tájnyelvi), pörköl, pörzsöl, senyveszt, barnít, pergál (tájnyelvi)
 • pirosít, lebarnít, megéget, leéget
 • megszégyenít, rápirít, korhol

penészes

melléknév
 • pimpós (tájnyelvi), gubás (tájnyelvi), penyveteg (tájnyelvi, régies), romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi), varas (régies)
 • dohos, nyirkos, nedves, mohos (tájnyelvi)

öltöny

főnév
 • férfiruha
 • férfiöltöny
 • ruha, felruha (régies), köntös, felöltő, ancúg (bizalmas), ruházat, viselet, öltözet, öltözék, salni (szleng), kultúröltözet (szleng)

rokonszenv

főnév
 • szimpátia, vonzódás, vonzalom, szeretet, rokonérzet (régies)
 • barátság

sörfőzde

főnév
 • serfőzde (régies), sörfőző (régies), sörgyár

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

nap

főnév
 • napkorong (választékos), naptányér (választékos), Nap, ruhaszárító csillag (tréfás), tarhonyaszárító csillag (tréfás)
 • napsütés, napfény, verőfény, verő (tájnyelvi), napmeleg (tájnyelvi), napvilág
 • nappal
 • időszak, kor

lappang

ige
 • lapul, rejtőzik, rejlik, húzódik
 • (régies): bujdokol, elrejtőzik, bujkál, lopódzik (régies), csömörkél (régies), sunnyog (tájnyelvi)

nyaral

ige
 • üdül, vakációzik, pihen
 • táborozik
 • (szleng): börtönben ül

sugár

főnév
 • fénysugár
 • fény
 • rádiusz (választékos), félátmérő (régies)
 • röntgenkezelés
 • radioterápia, sugárkezelés
 • (régies): küllő
 • (tájnyelvi): sudár, csapó, suhogó (ostoré)

szélvész

főnév
 • szélvihar, orkán, fergeteg, tátorján (tájnyelvi), viheder (tájnyelvi), vihornya (tájnyelvi)
 • forgószél, ciklon, hurrikán, tornádó, tájfun

funkcionál

ige
 • működik, üzemel, dolgozik, tevékenykedik, ügyködik

túlnyomó

melléknév
 • túlsúlyban lévő, döntő, uralkodó, vezető, elterjedt, preponderáns (idegen), prevalens (idegen, régies)

társzekér

főnév
 • stráfkocsi (régies), poggyászkocsi, málhaszekér, lomszekér (régies)

röviden

határozószó
 • kurtán
 • egyszóval, tömören, szabatosan, rövidre fogva, összefogva, összefoglalva, dióhéjban, mogyoróhéjban, sommásan, velősen, magvasan, a lényegre szorítkozva, in nuce (idegen), lakonikusan (idegen)
 • kertelés nélkül, szépítés nélkül, magyarán
 • rövidítve
 • leegyszerűsítve, egyszerűen, minden teketória nélkül
 • kurtán-furcsán

repríz

főnév
 • felújítás, felújító előadás
 • visszatérés

sikerül

ige
 • sikeredik (bizalmas), megy, kisikerül (bizalmas), beüt (bizalmas), bevág (bizalmas), bejön (bizalmas), összejön (bizalmas), beválik
 • megvalósul, létrejön(régies)

tányéroz

ige
 • gyűjt, kéreget, kunyerál, koldul, tarhál (szleng)

sanyargat

ige
 • kínoz, gyötör, nyomorgat, elnyom, szorongat, nyúz, csigáz, szigorgat (régies), fegyelmez, fenyít, büntet, mortifikál (régies) Sz: ostor alatt tart; kőkertben táncoltat

pofátlan

melléknév
 • szemtelen, pimasz, arcátlan, pökhendi, arrogáns

sofőr

főnév
 • vezető, autóvezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, pilóta (bizalmas)

társadalmi

melléknév
 • szociális, közösségi
 • (régies): társas