röviden szinonimái

határozószó
 • kurtán
 • egyszóval, tömören, szabatosan, rövidre fogva, összefogva, összefoglalva, dióhéjban, mogyoróhéjban, sommásan, velősen, magvasan, a lényegre szorítkozva, in nuce (idegen), lakonikusan (idegen)
 • kertelés nélkül, szépítés nélkül, magyarán
 • rövidítve
 • leegyszerűsítve, egyszerűen, minden teketória nélkül
 • kurtán-furcsán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dug

ige
 • behelyez, bemélyeszt, besüllyeszt, beilleszt, tol, becsúsztat, bújtat, csúsztat, nyom, töm
 • dugdos, rejt, titkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, pratál (tájnyelvi)
 • (szleng): közösül, kefél (durva)

csóva

főnév
 • szalmaköteg, szalmacsomó, szalmacsutak
 • kanóc
 • fénycsóva, fénynyaláb
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a röviden szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

résztvevő, részvevő

főnév
 • részes, szereplő, jelenlevő, közreműködő
 • érdekelt(bizalmas)
 • játékos, induló
 • pályázó

pirula

főnév
 • tabletta, pilula, labdacs (régies), pasztilla, kapszula, drazsé

pénzalap

főnév
 • tőke, törzsvagyon (régies), fundus (régies)

ömleng

ige
 • (pejoratív): áradozik, szenveleg, érzeleg, expektorál (idegen)

romantika

főnév
 • romanticizmus
 • kalandvágy, regényesség, érzelmesség, álmodozás, rajongás

sötétkék

melléknév, főnév
 • mélykék, éjkék (választékos), tintakék, acélkék, tengerészkék, ultramarinkék, öregkék (régies)

nemz

ige
 • (férfi): megtermékenyít, fogantat
 • közösül, párosodik
 • létrehoz, teremt, alkot

naphosszat

határozószó
 • egész nap, egész áldott nap, egész álló nap, reggeltől estig, látástól vakulásig, kora hajnaltól késő éjszakáig, látástól mikulásig (szleng), napkeltétől napáldozatig (tájnyelvi)
 • folyton, napokon át, szüntelenül

lassacskán

határozószó
 • lassanként, fokozatosan, apránként, kényelmesen, sájára (régies)
 • andantino (szaknyelvi)

nyavalya

főnév
 • (tájnyelvi): betegség, kór, kórság
 • járvány
 • fene, franc (tájnyelvi), rosseb (tájnyelvi)
 • nyavalyatörés, epilepszia (szaknyelvi), nehézség
 • (régies): nyomorúság, veszekedés

suhanc

főnév
 • serdülő, siheder, kamasz, süvölvény, srác, cangaló (tájnyelvi), lőcpőc (tájnyelvi), suhancár (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi)
 • legényke, fiatalember

szembenállás

főnév
 • ellentét, szembehelyezkedés, ellentétesség, oppozíció (szaknyelvi), antagonizmus

furfang

főnév
 • lelemény, ravaszság, ravaszkodás, csalafintaság, góbéság, agyafúrtság, mesterkedés, ördöngösség, ügyeskedés, huncutság, fondorlat, ármány (választékos), rafináltság, fortély, trükk, csel, cselfogás, csíny, ötlet, fifika (bizalmas), finesz (szleng), fakció (tájnyelvi)

túlvilág

főnév
 • másvilág, örökkévalóság, örök vadászmezők (tréfás)

tartalomjegyzék

főnév
 • tartalommutató, tartalom

rövidtávfutó

főnév
 • vágtázó, sprinter (idegen)

repülőposta

főnév
 • légiposta, air mail (idegen)

sikolt

ige
 • sikít, sikong, sikongat, sikoltoz, sivít, kiált, visít, sékodik (régies), sipít, rikolt, rikít (tájnyelvi)
 • jajgat, jajveszékel

táperő

főnév
 • tápérték
 • termőerő

sárgaborsó

főnév
 • felesborsó, szárazborső

poharaz

ige
 • iszogat, iddogál, borozgat, kvaterkázik (régies), szlopál (szleng), piázik (szleng), tintázik (szleng)

soká

határozószó
 • sokáig, hosszú ideig, huzamosan, tartósan, orrvérzésig (szleng), időtlen időkig
 • sokára, nagy soká, későn, sokábban (régies), sok idő múlva

társasági

melléknév
 • társas, közös, közösségi