sikerül szinonimái

ige
 • sikeredik (bizalmas), megy, kisikerül (bizalmas), beüt (bizalmas), bevág (bizalmas), bejön (bizalmas), összejön (bizalmas), beválik
 • megvalósul, létrejön(régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beugrat

ige
 • beleugrat
 • belevisz, beleránt
 • félrevezet, megtéveszt, lóvá tesz, becsap, rászed, átver, felültet (bizalmas), bolonddá tesz, kijátszik, szédít (bizalmas), elbolondít, megtréfál, orránál fogva vezet, túljár az eszén, áltat, ujja köré csavar, átejt (bizalmas), elszédít (bizalmas), lépre csal, jégre visz, csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), befürdet (szleng), falhoz állít (szleng)

bunkó I.

főnév
 • bot, dorong, fütykös, furkó, husáng, sulyok, verőfa
 • (szleng): rendőr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sikerül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rum

főnév
 • cukorszesz (régies)

prolongál

ige
 • meghosszabbít, megnyújt
 • halaszt, elodáz, elnapol

pontosan

határozószó
 • pontban, pontra, percre, hajszálpontosan, halálpontosan (bizalmas), teljesen, kétségtelenül, hajszálra, egészen, éppen, szakasztott, pont, tényleg, határozottan, kereken, töviről hegyire
 • gondosan, alaposan, akkurátusan (régies), világosan, hibátlanul, tisztán, jól
 • időben, idejében, késedelem nélkül, jókor

összetartás

főnév
 • összefogás, kollegialitás (idegen), szolidaritás, együvéfogóság (tájnyelvi), összhang, egyetértés, harmónia
 • kohézió (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): készenlét

sehogy, sehogyan

határozószó
 • sehogy sem, semmiképp, semmiképpen, semmi módon, semmiféleképpen

szalámi

főnév
 • olaszkolbász (régies)
 • felvágott

nyomorúság

főnév
 • nyomor, ínség, koldusbot, nélkülözés, éhezés, szükség, szegénység, szűkölködés, tengődés, córesz (szleng), nincstelenség, hiány, szorultság, mizéria (bizalmas)
 • baj, szenvedés, csapás, vesződség, kár, szerencsétlenség, boldogtalanság, jajság (tájnyelvi), balszerencse, kín, viszontagság, hányattatás
 • betegség, nyavalya, kórság

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

lelkendez, lelkendez

ige
 • áradozik, rajong, bolondul, hevül, lelkesedik, föllelkesül, felbuzdul, léletezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): zihál, fulladozik, páhog (tájnyelvi), iheg-piheg (tájnyelvi), pihákol (tájnyelvi)
 • (régies): áhítozik (valamire), epekedik (valami után), ácsingózik (valamire), vágyik (valamire), kíván

oktáv I.

melléknév
 • nyolcadrét (régies)

száraz I.

melléknév
 • levetlen, vízmentes, kiszáradt, víztelen, szikkadt, kiaszott, aszott, aszalt, elszáradt, kiszárított, aszú (tájnyelvi), aszottas (tájnyelvi)
 • (talaj): kemény, szilárd, merev
 • csapadékmentes, csapadéktalan, esőtlen, aszályos, aszály sújtotta
 • (szem): könnytelen, könnyetlen
 • zsírtalan, sovány, rágós, inas
 • szikár, sovány, vézna, cingár, vékonypénzű, vékonydongájú
 • kedélytelen, humortalan, unalmas, mísz, prózai, élettelen, egyhangú

szilárd

melléknév
 • biztos, tartós, erős, kemény, kőkemény, stabil, mozdíthatatlan, masszív, változatlan, sziklaszilárd
 • állandó, időálló, maradandó, konszolidált, megállapodott
 • megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megalapozott
 • kitartó, szívós
 • határozott, eltökélt, elszánt, állhatatos, megingathatatlan, céltudatos, rendületlen, rendíthetetlen, tántoríthatatlan, acélos, jellemes, gerinces

gitározik

ige
 • penget

útbaigazít

ige
 • tájékoztat, felvilágosít, eligazít, elirányít, irányít, orientál, informál, instruál (idegen)

terepszemle

főnév
 • felderítés, terepbejárás (szaknyelvi)

sikolt

ige
 • sikít, sikong, sikongat, sikoltoz, sivít, kiált, visít, sékodik (régies), sipít, rikolt, rikít (tájnyelvi)
 • jajgat, jajveszékel

rövid II.

főnév
 • rövidital, tömény, erős

súrlódás

főnév
 • horzsolódás, dörzsölés, horzsolás
 • nézeteltérés, civódás, civakodás, zsörtölődés, viszály, ellenségeskedés, veszekedés, huzavona

telkes

melléknév
 • telektulajdonos, kiskerttulajdonos
 • kisbirtokos

sokféle

melléknév
 • sokfajta, különféle, mindenfajta, többféle, százféle, százfajta, ezerféle, ezerarcú, ezernyi, számos, változatos, sokrétű, különb-különbféle (régies)
 • vegyes, heterogén, mindenféle

purdé

főnév
 • cigánygyerek, romagyerek, rajkó (bizalmas), purcenás (régies)
 • (jelzőként): meztelen, csupasz, ruhátlan

szabályzat

főnév
 • rendszabály, regula (régies), alapszabály, rendtartás, pragmatika (régies), statútum (választékos)
 • utasítás, előírás, rend, ügyrend, normatívum (választékos), ukáz (pejoratív)

térd

főnév
 • térdkalács, térdcsont