réce szinonimái

főnév
 • kacsa, ruca (tájnyelvi), kácsa (tájnyelvi), góca (régies)

rece szinonimái

főnév
 • háló
 • rovátka, redő, barázda
 • (tájnyelvi): léckerítés
 • (tájnyelvi): érhálózat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nevelőszülő

főnév
 • gondviselő, gyám, gyámszülő, mostohaszülő, mostoha

öttusa

főnév
 • pentatlon (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a réce szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

püffedt

melléknév
 • dagadt, duzzadt, puffadt, felfúvódott, táskás, feszülő (has)
 • kövér, hájas, elhízott

pályázat

főnév
 • pályamű, pályamunka, dolgozat
 • folyamodvány, beadvány, kérelem
 • konkurzus
 • versenytárgyalás, tender

összenő

ige
 • összeforr, begyógyul, beheged, összeforrad (tájnyelvi)
 • eggyé forr, eggyé válik
 • egybeépül, összeépül

nyomul

ige
 • halad, hatol, ér, megy, jut
 • érvényesül
 • ömlik, özönlik, tódul, hömpölyög
 • tolakodik, toszul (tájnyelvi), tolakszik, tülekedik, nyomakszik, préselődik, könyököl
 • (szleng): küzd, hajt, törtet (pejoratív)
 • tért hódít, divatossá válik

rámered

ige
 • rábámul, rámereszti szemét, ránéz

rövidesen

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, nemsokára, in brevi (idegen), csakhamar, egyhamar
 • (régies): azonnal, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), sebtiben, hirtelen

móring

főnév
 • hozomány, jegyajándék

mindenünnen

határozószó
 • mindenhonnan, mindenfelől

köves

melléknév
 • kavicsos, sziklás, kövezett, kövecseges (tájnyelvi)
 • kövezett
 • ékköves, drágaköves
 • kövecses (gyümölcs)

műtárgy

főnév
 • műalkotás, alkotás
 • érték, régiség, csecsebecse (bizalmas)
 • (szaknyelvi): építmény, létesítmény

sárgaság

főnév
 • májgyulladás, icterus (szaknyelvi), epekórság (régies)

sugallat

főnév
 • inspiráció, ihlet, szuggesztió, szellet (régies), ötlet
 • ösztönzés, ráhatás, befolyás
 • tanács, ajánlat
 • sejtelem, sugalmazás, utalás, intés
 • sejtés, megérzés, ösztön
 • jóslat

férj

főnév
 • az ura (valakinek), az embere (valakinek) (tájnyelvi), férjura, férjeura, a párja (valakinek), apjuk (tájnyelvi), házastárs, házasfél

tisztaság

főnév
 • takarosság, higiénia (idegen)
 • becsületesség, ártatlanság, hamv (választékos), makulátlanság, erkölcsösség

szóval

határozószó
 • röviden, egyszóval
 • következésképpen, tehát, vagyis, azaz, mármint

redőny

főnév
 • ablakredőny, gördülőredőny

pulya2

melléknév
 • elpuhult, tehetetlen, gyáva, hitvány, pipogya, nyúlszívű, elkényeztetett, kisszerű

ritkán

határozószó
 • nagy ritkán, elvétve, elszórtan, alig, hébe-hóba, hébe-korba, néha, néha-néha, néhanapján, nagy néha, időnként, némelykor, egyszer-másszor, egyszer-egyszer, időközönként, hellyel-közzel, olykor-olykor, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, nemigen

szokás

főnév
 • hagyomány, tradíció, megszokás, közszokás, gyakorlat, úzus (régies), divat, módi, konvenció (szaknyelvi)
 • cselekvésmód, habitus, allűr (idegen), tempó, modor, manír (idegen), életmód

rendelkezik

ige
 • intézkedik, dirigál, kormányoz, igazgat, irányít
 • parancsol, megparancsol, utasít, rendel
 • statuál (régies), kommandíroz (idegen), vezényel
 • végrendelkezik, meghagy
 • diszponál (szaknyelvi)
 • van (valamije), birtokol

paraj

főnév
 • spenót, spinót (tájnyelvi), pinóta (tájnyelvi)
 • paréj (tájnyelvi), gyom, dudva, laboda (tájnyelvi)

roppant

melléknév
 • óriási, gigantikus, gigászi, emberfölötti, kolosszális (bizalmas), irdatlan, irgatlan (tájnyelvi), rémtelen (tájnyelvi), irtózatos, irtóztató, tömérdek, szörnyű, mérhetetlen, enormis (idegen), határtalan, hatalmas, rettentő, szédületes, eget verő, felmérhetetlen
 • töméntelen, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • (hsz-szerűen): módfelett, rendkívül, nagyon

szoroz

ige
 • sokszoroz, többszöröz, megszoroz, összeszoroz, multiplikál (szaknyelvi)