tisztaság szinonimái

főnév
 • takarosság, higiénia (idegen)
 • becsületesség, ártatlanság, hamv (választékos), makulátlanság, erkölcsösség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feltűr, föltűr

ige
 • felhajt, visszahajt, felgyűr, felgyürköl (tájnyelvi)

elsüt

ige
 • (fegyvert): kilő, kiröpít, fellő, ellő, kisüt, elcsattant, tüzel, robbant, katapultál (szaknyelvi)
 • túlad (valamin), elsóz
 • (poént): bedob
 • (tájnyelvi): elszárít, elfonnyaszt
 • (nap) leéget
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tisztaság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tengely

főnév
 • rúd
 • középvonal
 • alapelem, meghatározó elem
 • hatalmi csoportosulás, szövetség

színvonal

főnév
 • szint, felület, sík
 • nívó, minőség, mérték

szérum

főnév
 • oltóanyag
 • vérsavó

spékel

ige
 • tűzdel, szalonnáz (régies)

testedzés

főnév
 • testgyakorlás, sport, torna, testnevelés

túlzás

főnév
 • nagyotmondás, hencegés
 • mértéktelenség, szertelenség, extravagancia (idegen), extremitás (idegen)
 • véglet
 • nagyítás, hiperbola (idegen)
 • szuperlatívusz (idegen)

restaurál

ige
 • kijavít, helyreállít, helyrehoz, megújít, újjáépít, felújít, tataroz, rendbe hoz, renovál, modernizál
 • visszaállít, visszahoz, rekonstruál

régió

főnév
 • vidék, országrész, tájegység, terület, térség, tájék, provincia, tartomány, övezet, zóna, körzet, kerület, táj
 • szektor (szaknyelvi), szféra (régies)

nád

főnév
 • bognárnád, fedőnád, lengenád
 • nádas
 • gyékény, káka, sás
 • (jelzőként): nádfonatú, vessző, fonott

rongyos

melléknév
 • szakadozott, lyukas, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), elrongyolt, elrongyolódott, toprongyos, tépett, cefet, elnyűtt, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kányától megkopasztott tyúk; olyan, mint a küldött ördög; úgy kiöltözött, mint az árva malac a sárban
 • szegény, nyomorult, ágrólszakadt, toprongyos, topis (szleng), toplák (szleng), mazuri (tájnyelvi)
 • vedlő, szőrt hányó, szőrét hullató, bőrt váltó, tollát hullató, melledő (tájnyelvi), küklő (tájnyelvi)
 • megrongálódott, ütött-kopott, ócska, kopott
 • jelentéktelen, értéktelen, haszontalan, vacak

tűzzel-vassal

határozószó
 • erőszakosan, könyörtelenül
 • mindenáron, föltétlenül, okvetlenül

vak

melléknév
 • világtalan, megvakult, megvakított
 • sötét, homályos, fénytelen
 • kiszámíthatatlan
 • (régies): haszontalan, értéktelen

javakorabeli, javako

melléknév
 • középkorú, meglett, koros

zajtalan

melléknév
 • nesztelen, zajmentes, zörejmentes, hangtalan, néma, szótlan
 • halk, csendes

tiszteletbeli

melléknév
 • címzetes, névleges, honoris causa (idegen)

téliszalámi

főnév
 • Herz szalámi, Pick szalámi, gumibot (szleng)

törvénytelenség

főnév
 • törvénysértés, törvényszegés, jogtalanság, jogsértés, jogtiprás, szabálysértés, mulasztás, vétség, bűn, bűntény, bűncselekmény, bűntett, delictum (régies)
 • túlkapás, kihágás, igazságtalanság

vizuális

melléknév
 • látási, látó

tompor

főnév
 • fenék, far, ülep, hátsó fertály, hátsó (bizalmas), altáj, fundus (tájnyelvi), koffer (bizalmas), segg (durva), sejhaj (bizalmas), valag (durva), ülőgumó (tréfás), popsi (bizalmas), popó (bizalmas), tunika (bizalmas)
 • (régies): csípő, derék

szófogadó

melléknév
 • engedelmes, fegyelmezett, jól nevelt, jó, illedelmes, szórahajló (tájnyelvi), kezelhető, kezes, tisztelettudó

trópus2

főnév
 • szókép, képes kifejezés, szóalakzat, alakzat

zabál

ige
 • (szleng): eszik, táplálkozik, lakmározik, fal, habzsol, burkol (szleng), kajál (szleng) Sz: két pofára eszik, mint a dolgos betyár; két pofára dolgozik; addig eszik-iszik, míg ujjával eléri; tömi a majmot (szleng)