pironkodik szinonimái

ige
 • szégyenkezik, szégyenkedik (tájnyelvi), szégyelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), pirul, irul-pirul, restelkedik, ég (szleng)
 • el-elpirul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pimaszság

főnév
 • szemtelenség, arcátlanság, packa, ripőkség, cinizmus, impertinencia (idegen), inszolencia (idegen), pofátlanság, neveletlenség, krakélerség (idegen), pökhendiség, arrogancia (idegen), szégyentelenség, tiszteletlenség

istenség

főnév
 • a legfőbb lény, abszolút létező
 • Isten, Úr, Úristen, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura
 • Atya, Atyaisten, Atyaúristen, a Mennyei Atya
 • Fiú, Fiúisten
 • Szentlélek, Szentlélekúristen
 • Hadúr
 • Allah
 • Jehova
 • a felséges, a magasságos, a magasságbeli, a gondviselés
 • (durva): vacak, szemét, limlom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pironkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

patália

főnév
 • veszekedés, civakodás, civódás, lárma, dulakodás, perpatvar, csetepaté, ramazúri (bizalmas), balhé (szleng), aréna (szleng), cirkusz, műsor (bizalmas)

olvad

ige
 • folyósodik, cseppfolyósodik
 • felenged, enyhül
 • lágyul
 • oldódik, szétoszlik
 • ellágyul, meghatódik, elérzékenyül
 • fogy, apad, csökken

obsitos II.

főnév
 • hadastyán (régies), kiszolgált katona, veterán

munkálkodás

főnév
 • tevékenykedés, ténykedés, működés, aktivitás, negotium (idegen), serénykedés, szorgoskodás, sürgés-forgás, dolgolódás (régies), fáradozás
 • igyekezet, vesződés

permanens

melléknév
 • állandó, tartós, maradandó, folyamatos, folytonos, szakadatlan, szüntelen, örökös, örök, elmúlhatatlan

rag

főnév
 • toldalék, affixum (szaknyelvi), szuffixum (szaknyelvi), prefixum (szaknyelvi), posztfixum (szaknyelvi), ragaszték (régies), raggaték (régies)

megszenved

ige
 • megbűnhődik, meglakol, megfizet, bán, megadózik (tájnyelvi)
 • (régies): elvisel, eltűr, elszenved

megnyitó

melléknév, főnév
 • felavató, beköszöntő, bevezető, kezdő
 • tanévnyitó, venisancte (idegen)
 • (választékos): előbeszéd (régies)
 • nyitány, előzene, ouverture (szaknyelvi)
 • vernisszázs (választékos)

kiszárad

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

melléképület

főnév
 • oldalépület, toldaléképület, szárnyépület

ránt

ige
 • rándít, megránt, von (választékos), húz, húzint (tájnyelvi)
 • (kardot): előránt, kiránt, előhúz, kihúz, elővesz, előkap
 • (ruhadarabot): vesz, felvesz, magára kap, felkap, felhúz
 • (bajba): sodor, visz, kever

ronda

melléknév
 • randa (bizalmas), ocsmány, csúf, csúnya, förtelmes, rusnya, éktelen, rút, rosszképű, pocsék, lepra (szleng), rohda (régies), cefet (tájnyelvi), prasnya (tájnyelvi), ocsmonda (tájnyelvi)
 • visszataszító, undorító, utálatos, ellenszenves
 • piszkos, szennyes, mocskos, retkes (bizalmas)
 • obszcén, trágár, disznó, malac, mocskos, szégyenletes
 • rossz, elviselhetetlen

fehérjetartalmú

melléknév
 • proteintartalmú, proteines, fehérjedús, testépítő, sejtépítő

támpillér

főnév
 • támasztópillér, gyámfal, ellenfal

szarvasbika

főnév
 • hímszarvas

pislog

ige
 • hunyorog, hunyorgat, hunyorít, pillog, pislantgat, kummogat (tájnyelvi), passog (tájnyelvi), pisladoz (tájnyelvi) Sz: pislog, mint a miskolci béka a kocsonyában; pislog, mint a réti bagoly
 • pislákol
 • (bizalmas): kukucskál
 • tekinget, kacsingat

pártoskodik

ige
 • lázad, lázong, háborog, viszálykodik, zenebonáskodik (régies)

propagandaosztály

főnév
 • reklámfőnökség, PR-osztály

szamárság

főnév
 • ostobaság, badarság, baromság, butaság, oktalanság, csacsiság, csacskaság (választékos), bohóság, bolondság, idétlenség, zöldség (bizalmas), képtelenség, sületlenség, süketség (bizalmas), blődség, zagyvaság, buta beszéd, hülyeség, marhaság (bizalmas)

polip

főnév
 • hidra (idegen), nautilusz (idegen)

orientalista

főnév
 • keletkutató

puszta II.

főnév
 • róna, füves vidék, pusztaság, mező, préri, pampa
 • parlag
 • major

szardella

főnév
 • ajóka, ajókagyűrű, szardellagyűrű, ringli (idegen)
 • szardellapaszta