plakát szinonimái

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elbotlik

ige
 • megbotlik, elesik, eldől, felbukik
 • megtéved, hibázik, vét

taszajt

ige
 • (tájnyelvi): taszít, nyom, tol, lódít
 • lök
 • (durva): közösül, szeretkezik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a plakát szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pecázik

ige
 • horgászik
 • (tájnyelvi): snúroz

operaénekes

főnév
 • dalszínész (régies)

odaígér

ige
 • elígér, odaad, átenged, kilátásba helyez

mutatvány

főnév
 • műsorszám, produkció, attrakció, bravúr, kunszt (bizalmas), látványosság
 • ízelítő, szemelvény
 • mintapéldány, mintadarab, minta, mutatványszám, mutatványdarab, áruminta, mustra (régies)

pici II.

főnév
 • csöppség, apróság, baba, csecsemő, újszülött, kisded, kisgyermek

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

megtakarítás

főnév
 • megspórolás
 • betét, készlet, tartalék

megpályáz

ige
 • megkérvényez, kérelmez, folyamodik

kitart

ige
 • kinyújt, kiad
 • (pejoratív): eltart, pénzel, támogat, segít, gyámolít, fenntart, gondoskodik (valakiről)
 • (szaknyelvi): hangoztat, kizenget
 • (valaki, valami mellett): küzd, ragaszkodik (valamihez), hű (valamihez), megmarad (valami mellett), tartja magát
 • tűr, elszenved, elvisel, kibír, kiáll
 • (tájnyelvi): eltart, elegendő (valameddig), elég, megmarad

méltó

melléknév
 • érdemes, alkalmas, értékes, megbízható, megfelelő, kifogástalan, méltóságteljes, tiszteletet parancsoló
 • illő, egyenrangú, méltóságteljes, derék, való (régies), hozzávaló, megtisztelő, kitüntető
 • figyelmet érdemlő
 • megérdemelt, méltányos, jogos, igazságos
 • helyes, fontos, jelentős

rátapad

ige
 • hozzátapad, rásimul, hozzásimul, ráragad
 • (tekintet) odairányul

rosszízű

melléknév
 • kellemetlen, bántó, sértő
 • ízetlen

fejvadász

főnév
 • embervadász, bérgyilkos

tanítvány

főnév
 • tanuló, növendék, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • követő, hív, tisztelő
 • apostol

szecska2

főnév
 • (régies): elsőosztályos, elsős

plébánia

főnév
 • paplak, papház, parókia, plébániahivatal
 • egyházközség, eklézsia

patália

főnév
 • veszekedés, civakodás, civódás, lárma, dulakodás, perpatvar, csetepaté, ramazúri (bizalmas), balhé (szleng), aréna (szleng), cirkusz, műsor (bizalmas)

pucér

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, fedetlen, ruhátlan, pőre, nudi (szleng), tökcsupasz (szleng)

szánakozó

melléknév
 • sajnálkozó, együtt érző, könyörületes, irgalmas, részvétteli

porcsinrózsa

főnév
 • kukacvirág (tájnyelvi), délike

orvosol

ige
 • gyógyít, gyógykezel, kezel, kúrál
 • enyhít
 • jóvátesz, helyrehoz, rendez, megold, kijavít, kárpótol, kártalanít, korrigál, reparál, megszüntet

rabság

főnév
 • fogság, börtön, őrizet, raboskodás, börtönbüntetés, rablánc, szabadságvesztés, elzárás, fogvatartás
 • elnyomás, leigázottság, sanyargatás, szolgaság, iga, szolgasors, járom, béklyó (választékos), rabiga (választékos)

szavaz

ige
 • választ, voksol, votál (idegen), urnához járul, szaval (tájnyelvi)
 • dönt, állást foglal
 • (tájnyelvi): beszél, szónokol