megszolgál szinonimái

ige
 • megérdemel, kiérdemel, megkeres
 • meghálál, revanzsál (régies), viszonoz, visszaszolgál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pontos

melléknév
 • precíz
 • pedáns, akkurátus (régies), gondos, alapos, aprólékos, lelkiismeretes, egzakt, minuciózus (idegen), passz (tájnyelvi)
 • szabályos, helyes, szabatos, hű, tökéletes, odavágó, hiteles, korrekt, mérvadó, mértékadó, szabályszerű, normális, előírásos, hibátlan, torzításmentes, valósághű

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszolgál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megkönnyebbül

ige
 • felszabadul, fellélegzik, megkönnyül, megkönnyebbedik, megnyugszik, lecsillapodik, megelégszik, megbékül Sz: malomkő esett le a nyakáról; nagy kő esik le a szívéről

levonás

főnév
 • csökkentés, leírás, megnyirbálás (bizalmas), leszámítás, visszatartás, diminúció (idegen)

lenyomat

főnév
 • folt, kép, nyomtatvány
 • ujjlenyomat
 • utánnyomás, műnyomat, metszet, öntvény, sokszorosítvány, másolat, utánzat, estampe (idegen), reprodukció

közgazdaság

főnév
 • gazdasági élet, makrogazdaság, nemzetgazdaság
 • közgazdaságtan, ökonómia (szaknyelvi)

megrázkódik

ige
 • összerezzen, megremeg, megreszket (tájnyelvi), megrezzen, megvonaglik, összerándul
 • megretten, megborzad
 • megrendül, megreng, meginog

mindazonáltal

kötőszó
 • mindamellett, mégis, azonban, de azért, ellenére, dacára, ámde, egyébiránt

zilált

melléknév
 • borzas, kócos, fésületlen, boglyas, torzonborz
 • rendetlen, elhanyagolt, gondozatlan, ápolatlan, lompos, slampos, összevissza, pongyola, züllött, deranzsírozott (régies)
 • dúlt, csapzott, megviselt, rendetlen
 • zavaros, kusza, rendezetlen, áttekinthetetlen, bonyolult
 • nyugtalan, izgatott, zavart, kiegyensúlyozatlan, konfúzus (régies), szétszórt

kispohár

főnév
 • pohárka, stampedli (bizalmas)

kínos

melléknév
 • fájdalmas, fájó, fájós, bántó, gyötrelmes, gyötrő, éles, heves, kínzó
 • fárasztó, fáradságos, nehéz, vesződséges, kimerítő, keserves, nyomorúságos
 • kellemetlen, kényelmetlen, kényes, zavaró, nyugtalanító, nyomasztó, feszélyező, kényszerű, aggályos, szorult (helyzet), alkalmatlan, peníbilis (idegen), zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas)

hát1

főnév
 • (dombé): felszín, felület
 • (könyvé) gerinc
 • támla, háttámla
 • (bizalmas): hátúszás

klasszikus II.

főnév
 • remekmű, mestermű
 • remekíró

módosítás

főnév
 • változtatás, modifikáció (szaknyelvi), alakítás, átalakítás, transzformáció, alteráció (szaknyelvi)
 • helyesbítés, javítás, kijavítás, korrekció, átdolgozás, revízió

néhai

melléknév
 • megboldogult, boldogult, elhunyt, egykori, elhalt, hajdani, megsiratott, áldott emlékű, boldog emlékű, elhalálozott, kimúlt, egyszeri

csellózik

ige
 • gordonkázik, kisbőgőzik, violincellózik
 • (szleng): mosogat

potyog

ige
 • hull, hullik, hulladoz, esik
 • pereg
 • bukdosik (tájnyelvi), el-elesik

örv

főnév
 • sáv, csík, gallér
 • nyakörv
 • ürügy, ok, álca (régies)

megszűkít

ige
 • beszűkít, szűkebbé tesz, bevesz (valamiből), svájfol (bizalmas)
 • megszorít, korlátoz

megkap

ige
 • hozzájut, megszerez, elér, átvesz, elnyer (választékos), kivív, kiérdemel (választékos), birtokába jut, szert tesz, megkaparint, kieszközöl
 • részesül, részesedik, kap, megilleti, élvez
 • átvesz, kézhez kap
 • elér, létrehoz, megvalósít
 • (betegséget): elkap, felszed (bizalmas), összeszed (bizalmas)
 • megragad, megmarkol, megfog, megszorít
 • megharap, megmar, beleharap
 • megéget
 • magával ragad, meghat, lenyűgöz, megbabonáz (választékos), elbűvöl, elvarázsol (választékos)

meredt

melléknév
 • megmerevedett, dermedt, merev, mozdulatlan, elgémberedett, kemény, feszes, megingathatatlan
 • (szem): kidülledt, kitágult, kinyílt

öntet

főnév
 • mártás
 • öntvény, öntecs (régies)

megváltó I.

melléknév
 • felszabadító, felmentő, üvözítő

lokni

főnév
 • hajfürt, hajtincs, tincs, gyűrű, csiga, hajcsomó, huncutka, tekervény (régies)

mesztic

főnév
 • félvér

öröm

főnév
 • vidámság, jókedv, élvezet, kéj, gyönyör, boldogság, gyönyörűség, kedv, tetszés, kielégülés, elégtétel, eksztázis, ujjongás, örömrivalgás, ováció, eufória, derültség
 • örvendezés, vigasság, vígság, vigalom, örömmámor, mulatság