otthon I. szinonimái

főnév
 • lakás, hajlék, fészek, családi tűzhely, fedél, magánház, kvártély, tanya, rezidencia, lak, kuckó, zug, barlang, odú
 • menhely, szeretetház (régies), szegényház (régies), konviktus (régies)
 • panzió
 • szülőföld, hon

otthon II. szinonimái

határozószó
 • odahaza (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

teendő

főnév
 • tennivaló, munka, elintéznivaló, dolog, eljárás, kötelesség, kötelezettség, feladat, megbízatás, meló (bizalmas), robot (bizalmas)

magányos

melléknév
 • (hely): félreeső, elhagyatott, elhagyott, magában álló, elszigetelt, elkülönült (régies), különálló
 • gazdátlan
 • (ember): egyedülálló, társtalan, facér, árva, elhagyatott, elhagyott, magára maradt, magára hagyott, egyedül való (tájnyelvi), egyedüles (régies)
 • elvonult, visszavonult, magának való
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a otthon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odavalósi

melléknév
 • ottani, odavaló, bennszülött, ottani illetőségű

mozgástan

főnév
 • dinamika (idegen), kinematika (idegen)

mintapéldány

főnév
 • modell, próbadarab, mutatvány, prototípus, specimen (idegen), mustra (régies), alaptípus
 • etalon

megmételyez

ige
 • (választékos): megmérgez, megfertőz
 • beszennyez, bepiszkít(idegen)
 • (választékos): megront, lezülleszt, lealjasít, károsít

ordít

ige
 • üvölt, ordítozik, ordibál, bömböl, rivall, harsog, vonít, kurjongat, hangoskodik, lármázik, kiabál
 • acsarkodik
 • sír, zokog
 • jajveszékel
 • zúg, süvít, süvölt, bőg, tutul (bizalmas)
 • sikít, lerí, kiütközik, kitűnik, rikít (tájnyelvi)

palavessző

főnév
 • íróvessző (régies), grifli (régies), írópala, vadplajbász (tájnyelvi)

lutri

főnév
 • (régies): szerencsejáték, lottéria (régies), sorsjáték, számsorsjáték (régies)
 • (bizalmas): kockázat, rizikó, zsákbamacska

levon

ige
 • elvesz, leszámít, leszámítol (régies), csökkent, leír, levág, lefog, visszatart, visszafog
 • (tanulságot): megállapít, absztrahál (idegen)
 • okul, tanul (valakitől)
 • (vitorlát): lehúz, bevon, bevesz

káté

főnév
 • katekizmus (szaknyelvi)
 • összefoglalás
 • (régies): oktatókönyv

markol

ige
 • fog, szorít, tart
 • megmarkol, megragad
 • markolász, maricskál (tájnyelvi), markász (tájnyelvi)

parány I.

melléknév
 • parányi, pirinyó, apró, pici, szemernyi

poggyászmegőrző

főnév
 • csomagmegőrző
 • ruhatár

elprédál

ige
 • elpazarol, elherdál, elpocsékol, eltékozol, elver, elveszteget, elkótyavetyél, elkölt, elfecsérel, elszór, nyakára hág, seggére ver (durva), elmismásol (bizalmas), elemészt (régies), eldividál (tájnyelvi)
 • (régies): elrabol, elragad, elzsákmányol

szarvasbika

főnév
 • hímszarvas

rosszalkodik

ige
 • rendetlenkedik, betyárkodik, csintalankodik, hancúrozik, rajcsúrozik, huncutkodik, kutyálkodik, dévajkodik, csibészkedik, pajkoskodik, rakoncátlankodik, megbomlik (tájnyelvi), helytelenkedik (tájnyelvi), hóhérkodik (tájnyelvi), idétlenkedik, éretlenkedik, szeleskedik, kópéskodik Sz: rossz fát tesz a tűzre; belelép az ördögök bocskorába; fölvette a kutyainget
 • kirúg a hámból
 • léháskodik
 • kellemetlenkedik, kínoz, gyötör, komiszkodik

óvakodik

ige
 • őrizkedik, tartózkodik, vigyáz, kerül, menekedik (tájnyelvi), elhárít, kikerül
 • lopódzik, lopakodik, orozkodik

odajön

ige
 • odavetődik, odaér, csatlakozik, odamegy, eljön

összejövetel

főnév
 • rendezvény, gyűlés
 • találkozó
 • összeröffenés (bizalmas), vendégség, parti (bizalmas), zsúr, piknik (idegen), mulatság, estély, fogadás, szeánsz (bizalmas), buli (bizalmas), hábé (szleng), banzáj (szleng), meeting (idegen)

robbanékony

melléknév
 • explozív, explozíbilis (idegen)
 • lobbanékony, hirtelen, hirtelen haragú, heves, indulatos, vehemes, hörcsögtermészetű, szangvinikus (szaknyelvi)

önkritika

főnév
 • önbírálat
 • megbánás, belátás
 • (régies): önismeret, önértékelés

munkaviszony

főnév
 • alkalmazás, állás, munka, hivatal, kenyérkereset

összevéve

határozószó
 • összesen, mindösszesen, összegezve, summa summarum (idegen), együttesen, együttvéve, összevissza (bizalmas), kurz und gut (idegen)

roppan

ige
 • reccsen, ropog, törik-szakad
 • (régies): dördül (tájnyelvi), elsül
 • (régies): perdül, harsan