rámol szinonimái

ige
 • rakosgat, rendezget, rendez, rakodik, pakol (bizalmas), pakolászik (bizalmas), rendezkedik, takarít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

giccs

főnév
 • limonádé, hatásvadászó alkotás, érzelgősség

külvárosi

melléknév
 • elővárosi, peremvárosi, szuburbán (idegen), periferikus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rámol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

proletárdiktatúra

főnév
 • munkásuralom, proletáruralom

összevissza I.

határozószó
 • ide-oda, erre-arra, keresztül-kasul, tél-túl (tájnyelvi), jobbra-balra (tájnyelvi), mindenfelé
 • rendetlenül, válogatás nélkül, rendszertelenül, rendezetlenül, egymás hegyén-hátán, átabotába (tájnyelvi), tővel-heggyel (tájnyelvi)
 • zavarosan, ellentmondásosan Sz: tővel-heggyel össze
 • (bizalmas): összesen, összevéve (tájnyelvi), összevetve, egybevéve, együttesen

őszes

melléknév
 • deres, szürke, szürkés, őszülő

nyél

főnév
 • fogó, fogantyú, szár, markolat, maroklat (régies), griff (idegen), kar

ráérő

melléknév
 • szabad, tétlen, dologtalan, gondtalan, zavartalan, semmittevő (pejoratív), henye
 • ráérős, lassú, kimért, megfontolt, kényelmes, lomha, komótos (bizalmas)

rombol

ige
 • romba dönt, pusztít, dúl, tör-zúz, tönkretesz, rongál, roncsol, szétzúz, összezúz, földig rombol
 • darabol (régies)
 • (erkölcsi értéket): megingat, aláás, aláaknáz, destruál (választékos), veszélyeztet, kisebbít, bomlaszt, zülleszt

mirelit

melléknév
 • mélyhűtött, mélyhűtésű, fagyasztott, gyorsfagyasztott, konyhakész

mesztic

főnév
 • félvér

köpet

főnév
 • köpés, váladék, slejm, turha (szleng), üveggolyó (szleng)

mumpsz

főnév
 • (szaknyelvi): fültőmirigy-gyulladás, parotitis (szaknyelvi)

rövidnadrág

főnév
 • sort, sortnadrág, kisnadrág

sötét I.

melléknév
 • homályos, borult, borongós, árnyas, fénytelen, megvilágítatlan, besötétített, naptalan (választékos), borús, felhős, ködös, szürke
 • fekete, barna, sötét színű
 • küzdelmes, nyomorúságos
 • kilátástalan, reménytelen
 • gyászos, nyomasztó, aggasztó, komor, baljós, baljóslatú, súlyos
 • lehangolt, borúlátó, pesszimista
 • aljas, ördögi, démoni, alvilági, sátáni, elvetemült, bűnös, becstelen, gaz (választékos), galád, gonosz, mocskos, piszkos (pejoratív)
 • buta, ostoba, értetlen, tudatlan
 • korlátolt, szemellenzős, nehéz felfogású

felvet, fölvet

ige
 • feldob, felhajít, felgór (tájnyelvi)
 • említ, megemlít, szóba hoz, szóvá tesz, megpezsdít, előhoz, előáll (valamivel), előhozakodik (valamivel), indítványoz, bedob (bizalmas), utal, exponál (választékos)
 • (ágyat) (tájnyelvi): bevet, megvet

testes

melléknév
 • telt, molett, termetes, megtermett, nagydarab, behemót, tenyeres-talpas (bizalmas), pocakos, kövér, duci, potrohos, pohos, terebélyes, korpulens
 • vastag, vaskos, terjedelmes, jókora
 • (bor): tartalmas, zamatos, bukés, karakteres

szóbeli II.

főnév
 • vizsga

rándulás

főnév
 • ficamodás, ficam, bicsaklás, disztorzió (szaknyelvi), ficemedés (tájnyelvi), marjulás (tájnyelvi)

priusz

főnév
 • előélet, büntetettség
 • (bizalmas): előzmény

reszket

ige
 • remeg, rezeg, reng, ing, rángatózik, oszcillál (idegen), vibrál, darál (szleng), rázkódik (tájnyelvi), borsódzik a háta
 • didereg, fázik, borzong, vacog, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas)
 • fél, aggódik
 • (valakiért, valamiért): szeret, kíván, óhajt
 • (valakiért, valamiért): félt

színkép

főnév
 • spektrum

recehártya

főnév
 • ideghártya, retina (szaknyelvi), látóhártya

palást

főnév
 • köpeny, lepel, talár, pluviále (idegen), pallium (idegen), köntös

rím

főnév
 • egybecsengés
 • (tájnyelvi): rigmus, kádencia (régies)

szívóka

főnév
 • szipóka (szaknyelvi), szopóka
 • szívószál, szalmaszál