tartalékos szinonimái

melléknév
 • (katona): behívható, rezervista (választékos), tarcsás (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dokkmunkás

főnév
 • rakodómunkás, kikötőmunkás, dokker (idegen)

reszelős

melléknév
 • barázdált, recés
 • ragyás, göcsörtös
 • (hang): durva, érdes, rekedt, krákogó, borízű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tartalékos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tájékoztatás

főnév
 • útbaigazítás, útmutatás, felvilágosítás, információ, tanácsadás, tájékoztató, beszámoló, közlemény
 • értesítés, közlés, tudatás, bejelentés, ismertetés

szarvasbogár

főnév
 • csajkó (tájnyelvi), darubogár (tájnyelvi), istentehene (tájnyelvi)

szakadozott

melléknév
 • rongyos, cafatos (tájnyelvi), elnyűtt, lyukas, feslett, toprongyos, topis (szleng), foszlányokban lógó, foszladozó, foszláncos (tájnyelvi), ütött-kopott, tépett, viselt, elmállott, rojtos, kafac (tájnyelvi), lafanc (tájnyelvi)
 • szaggatott, akadozó

rőt

melléknév
 • barnásvörös, vörhenyes, rozsdavörös, vörösbarna, vörösesbarna, bronzszínű, vereses (tájnyelvi)
 • vörös

tanulóifjúság

főnév
 • diákság, hallgatóság

tinóru

főnév
 • tinórugomba, vargánya, úrigomba

puffanás

főnév
 • dobbanás, zuhanás, durranás, püffenés, huppanás, esés, becsapódás, robbanás, lövés, dobogás

potyog

ige
 • hull, hullik, hulladoz, esik
 • pereg
 • bukdosik (tájnyelvi), el-elesik

mesterkélt

melléknév
 • csinált, erőltetett, keresett, megjátszott, affektált, modoros, erőszakolt, negédes, cikornyás, szertartásos, mondvacsinált, nyakatekert, dagályos, színészies, színpadias, teátrális, kényszeredett, természetellenes, feszes, kimért, merev, maníros (idegen), tettetett, színlelt, hamis

rakterület

főnév
 • plató, rakfelület, rakodófelület

tollbamondás

főnév
 • diktálás, diktandó (régies), diktátum (idegen)

türelmetlen

melléknév
 • békétlen, nyugtalan, nyugtalankodó, ideges, izgatott, heves, intoleráns, maradatlan (tájnyelvi), hoppletopp (tájnyelvi), várhatatlan (tájnyelvi) Sz: nem győzi cérnával; tűkön ül

igazgat

ige
 • irányít, vezényel, kormányoz, vezet, vezérel, szervez, intéz, szabályoz, adminisztrál (régies), dirigál, parancsnokol (régies)
 • manipulál, illeget (tájnyelvi)

veszekedős

melléknév
 • házsártos, zsémbes, zsörtölődő, dohogó, kötekedő, összeférhetetlen, civakodó, civódó, harapós, pattogó, izgága, szekáns (bizalmas), szájas (pejoratív), brahis (szleng), csatázó (tájnyelvi), zsörtös (tájnyelvi)

tarthatatlan

melléknév
 • tűrhetetlen, elviselhetetlen, kibírhatatlan, kiállhatatlan, szörnyű
 • védhetetlen, menthetetlen
 • megdönthető, cáfolható

tabella

főnév
 • (szaknyelvi): táblázat
 • kimutatás

térhatású

melléknév
 • háromdimenziós, térláttató, plasztikus
 • sztereofonikus (idegen), sztereó
 • életszerű, szemléletes, érzékletes, kézzelfogható

vereget

ige
 • ütöget, paskol, csapkod

tehénpásztor

főnév
 • gulyás, csordás, pásztor, tehenes (tájnyelvi)
 • tehenész, cowboy (idegen)

székely

melléknév, főnév
 • góbé (tájnyelvi)

testes

melléknév
 • telt, molett, termetes, megtermett, nagydarab, behemót, tenyeres-talpas (bizalmas), pocakos, kövér, duci, potrohos, pohos, terebélyes, korpulens
 • vastag, vaskos, terjedelmes, jókora
 • (bor): tartalmas, zamatos, bukés, karakteres

vérvizsgálat

főnév
 • vérpróba, hematoszkópia (idegen)