szekér szinonimái

főnév
 • kocsi, igáskocsi, parasztkocsi, fogat, országos jármű (régies), kordé, ekhós kocsi
 • taliga

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sallang

főnév
 • dísz, díszítés, cikornya, rojt, bojt, rojtozat, paszomány, csüngő-lüngő (tájnyelvi), csüngöllő (tájnyelvi), fityegő (tájnyelvi), (kardon, kalapon) bakló (tájnyelvi), (lószerszámon) csótár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): cifraság, cafrang, cicoma
 • (pejoratív): szóvirág, cikornya, mesterkéltség, frázis, flosculus (régies)
 • (pejoratív): járulék, függelék
 • üres beszéd, smonca (tájnyelvi)

táblázat

főnév
 • kimutatás, áttekintés, statisztika
 • tabella (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szekér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szajkóz

ige
 • ismétel, utánamond, hajtogat, mondogat
 • tanul, magol, bifláz

robbanás

főnév
 • detonáció, dörej, explózió (idegen), explodálás (idegen), kitörés, durranás, dörrenés
 • árrobbanás, krach

renomé

főnév
 • hír, hírnév, ismertség, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió

pohánka

főnév
 • hajdina, haricska (tájnyelvi)

szar I.

főnév
 • (durva): széklet, bélsár, ürülék, végtermék, salak, nagydolog (bizalmas), fekália (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi), excrementum (szaknyelvi), kaka (bizalmas), trutyi (szleng), trágya, ganéj (tájnyelvi)
 • (durva): baj, probléma, nehézség, akadály, kellemetlenség, gubanc (szleng), pác, lekvár (szleng), slamasztika (bizalmas)
 • (szitokszóként): fene

szkíta

melléknév, főnév
 • szittya (régies)

összefoglalás

főnév
 • összefoglaló, szinopszis (szaknyelvi), foglalat, szintézis (idegen), káté, kiskáté, áttekintés, vázlat, summárium (idegen), kompendium (idegen), rezümé, összegzés, kivonat
 • recenzió (szaknyelvi)

öntecs

főnév
 • öntet, tuskó, buga, ingot (idegen), öntvény

mechanizmus

főnév
 • gépezet, szerkezet, apparátus
 • eljárás, kezelés, menet

pákosztos

melléknév
 • torkos, falánk, nyalánk, nyalakodó, torkoskodó, dézsmáló
 • (tájnyelvi): rakoncátlan, vásott, csintalan

tarsoly

főnév
 • táska, kézitáska, tarisznya, lóding (régies)
 • pénztárca, erszény

hamis

melléknév
 • ál, fals, hamisított, nem valódi, utánzott, pszeudo-, látszat-, mű-, talmi, apokrif (szaknyelvi), csalóka, hazug, alaptalan, koholt, valótlan, művi, megtévesztő, mesterséges, színlelt, tettetett, fiktív, megjátszott, silány, csinált, mesterkélt, mondvacsinált, álcázott, korcs
 • csalárd, ravasz, álnok, igaztalan, huncut, csaló, ámító, kétkulacsos, körmönfont, kétszínű, hitszegő, szószegő, alattomos, ármányos, álszent, hipokrita, szemforgató, csalafinta, trükkös (bizalmas), perfid (idegen), simlis (szleng), csalavér (tájnyelvi)
 • téves, helytelen, alaptalan
 • kacér, pajzán, csalfa, csapodár, hamiskás, pajkos, csintalan, dévaj
 • (kutya): harapós, vad

véreb

főnév
 • kopó, vadászkutya, harci kutya

turbánliliom

főnév
 • törökcsalma, törökturbán, vadliliom

szekta

főnév
 • felekezet
 • csoport, klikk
 • közösség

szabály

főnév
 • irányelv, rendelkezés, regula (régies), előírás, zsinórmérték, irányvonal, alapelv, rend
 • kánon (szaknyelvi), tantétel
 • jogszabály, rendszabály, törvény, rendtartás, szabályzat, rendelet, parancsolat (régies), határozat, utasítás, végzés, parancs, dekrétum
 • szokás, konvenció, norma, ismérv
 • axióma (szaknyelvi), törvényszerűség
 • képlet, formula (régies), minta

szétrobban

ige
 • széjjelrobban, felrobban, explodál, szétpukkad, széjjelpukkad, szétpukkan, széjjelpukkan
 • (társaság): feloszlik, felbomlik, szétoszlik, széjjeloszlik, szétmegy, széjjelmegy, szétesik

tuba

főnév
 • galamb, tubi (bizalmas), gerle, tubica (bizalmas)

szeméttelep

főnév
 • szemétlerakodó, lerakodóhely, szemétdomb, hulladékgyűjtő-telep, hulladékhányó

rost

főnév
 • szál, fibra (idegen), szálag (régies)
 • mócsing

színjátszó1

melléknév
 • színváltó, sanzsan (idegen), irizáló

túlterhel

ige
 • megerőltet, túlerőltet, kimerít, megterhel
 • elhalmoz, telezsúfol