szemenszedett szinonimái

melléknév
 • aljas, hitvány, alávaló
 • (régies): válogatott, kiválogatott, kiszemelt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

habzik

ige
 • tajtékzik, hullámzik
 • bugyborékol, gyöngyözik, pezseg, buzog, zubog

kegy

főnév
 • jóindulat, jóakarat, pártfogás, leereszkedés, grácia (régies)
 • (régies): kegyelem, irgalom, malaszt, bocsánat
 • részvét, hajlandóság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemenszedett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

számadás

főnév
 • beszámoló, beszámolás
 • számonkérés, felelősségre vonás
 • feljegyzés, kimutatás, elszámolás, mérleg, összegzés, számvetés
 • (régies): számla

rosszakaratú

melléknév
 • rosszindulatú, rosszhiszemű, rosszlelkű, gonosz, rossz szándékú, gyűlölködő, hupolyagos (tájnyelvi), komisz, ellenséges, acsarkodó, mostoha

reváns

főnév
 • megtorlás, bosszú, bosszúállás, elégtétel
 • visszavágó, visszavágás

portyázik

ige
 • martalóckodik, rabol, fosztogat
 • megrohan, rajtaüt
 • bolyong, csapong
 • kóborol, kalandozik, cirkál

szegénység

főnév
 • pénzzavar, pénztelenség, pénzszűke, szűkölködés, nélkülözés, nincstelenség, szegénysor (tájnyelvi), koldusbot, pauperitás (idegen), éhkopi (tájnyelvi), ínség, nyomor, nyomorúság, córesz (szleng) Sz: vastag abrosz, vékony ebéd
 • a szegények
 • hiány, fogyatékosság

szorít

ige
 • összeszorít, fog, nyom, présel, sajtol, feszít, markol, szorongat
 • ráerősít, ráfeszít, rászorít
 • (ruhadarab): nyom, vág, szűk, szoros, fojtogat
 • visszaszorít, üldöz, visszaver
 • (tájnyelvi): kerget, hajszol, sürget
 • (valakit valamire): kényszerít, erőszakol, erőltet, rábír, kötelez
 • (időt): szakít
 • (valakiért): izgul, szurkol, drukkol (bizalmas)

összeszed

ige
 • összeszedeget, felszed, felszedeget, összekapkod, összeválogat
 • betakarít, learat
 • megszerez, harácsol, összehord, felhalmoz, begyűjt, összekapar (bizalmas), bespájzol (bizalmas), rekvirál
 • (betegséget): megkap, elkap
 • összegyűjt, egybegyűjt, összeterel, összehív, összetoboroz, összeverbuvál, összehajhász (tájnyelvi)
 • (összeszedi magát): erőt vesz magán, összpontosít

őrült II.

főnév
 • elmebeteg, bolond
 • megszállottja (valaminek), bolondja (valaminek)

megbizonyosodik

ige
 • meggyőződik, bizonyosságot szerez, megerősödik
 • beteljesedik, megvalósul, bekövetkezik, teljesül

paplan

főnév
 • takaró, dunyha, dunna (tájnyelvi)

szufla

főnév
 • (tájnyelvi): lélegzet, szusz
 • (tájnyelvi): indulatosság

teafőző

főnév
 • szamovár
 • teáskanna

hányódik

ige
 • dobálódik, lökődik, taszítódik, hánykolódik, himbálózik, lógálódik (tájnyelvi), rázódik (régies), döcög
 • tépelődik, töpreng, vívódik, sodródik, ingadozik
 • kusnyad (tájnyelvi), keveredik, hányódik-vetődik, kallódik, lappang, hever

veszekedett

melléknév
 • haszontalan, semmirekellő, semmirevaló, hitvány, alávaló
 • (tájnyelvi): dühös, vad, veszett
 • fáradságos, nehéz, vesződséges
 • (tájnyelvi): hibás, romlott

tüzetes

melléknév
 • gondos, alapos, aprólékos, részletes, minuciózus, beható, pontos, nyomos (régies), intenzív

szemétdomb

főnév
 • hulladékhányó, szeméttelep, hulladékgyűjtő-telep, szemétlerakodó, lerakodóhely
 • trágyadomb, ganajdomb, poszmat (tájnyelvi)
 • (bizalmas): rendetlenség, összevisszaság

szalámi

főnév
 • olaszkolbász (régies)
 • felvágott

színjátszó1

melléknév
 • színváltó, sanzsan (idegen), irizáló

turbánliliom

főnév
 • törökcsalma, törökturbán, vadliliom

szépség

főnév
 • ékesség, bűbáj, üdeség, kecs, kellem, csinosság, vonzerő
 • szép, esztétikum

rubrika

főnév
 • rovat, hasáb

szobatárs

főnév
 • lakótárs, hálótárs

tüsténkedik

ige
 • tesz-vesz, sürög-forog, készségeskedik, siet, igyekszik
 • (tájnyelvi): türelmetlenkedik
 • (tájnyelvi): tűnődik, töpreng