persze szinonimái

módosítószó
 • természetesen, hogyne, magától értetődően, valóban, igazán, csakugyan, kétségtelenül, feltétlenül, igenis, okvetlen, nyilvánvalóan, előreláthatóan, naná (bizalmas), noná (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vendéghaj

főnév
 • paróka, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), pepi (bizalmas), dupé (régies)

elnyújt

ige
 • (tésztát): kinyújt, elsodor (tájnyelvi)
 • húz-halaszt, halogat, halaszt, elhúz, elodáz, meghosszabbít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a persze szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pardon II.

főnév
 • kegyelem, elnézés, megbocsátás, bocsánat, irgalom, könyörület

odavaló

melléknév
 • ottani, ott született, helybeli, odavalósi (tájnyelvi), őshonos, őslakó
 • belföldi, bennszülött, hazai, honi
 • odaillő, helyénvaló, arravaló, illő, helytálló, találó, odavágó, helyes, illendő
 • rátermett, alkalmas

nyomatékos

melléknév
 • kiemelt, hangsúlyozott, fontos
 • világos, határozott, kifejezett, komoly
 • hangsúlyos, akcentuált (választékos), emfatikus
 • súlyos, fajsúlyos, nehéz, erőteljes
 • jelentős, jelentőségteljes, sokatmondó, jelentékeny, alapos, nyomós, hathatós, számba veendő, mellőzhetetlen, mértékadó, mérvadó, életbe vágó, létfontosságú, vitális (régies), sorsdöntő

mosolyog

ige
 • somolyog, bazsalyog (tájnyelvi), vigyorog, derül, mosolyít (tájnyelvi), macsalít (tájnyelvi), imolyog (tájnyelvi), pisolyog (tájnyelvi)
 • nevet Sz: fülig ér a szája; nyílik az orra alja (tájnyelvi); mosolyog, mint árpacipó a lapáton; mosolyog, mint pék macskája a forró kiflire

péküzlet

főnév
 • pékség, pékbolt, kenyeresbolt, kenyeres

púpoz

ige
 • tetéz, felhalmoz, telerak, tetejez (tájnyelvi)

megpuhul

ige
 • meglágyul, megfő, megnyúlósodik, megereszkedik (tájnyelvi), megköved (tájnyelvi)
 • megérik, meglottyad (tájnyelvi), megszotyósodik (tájnyelvi)
 • meghatódik, ellágyul, enged, elgyengül

megkóstol

ige
 • megízlel, kipróbál, kóstolgat, megtapasztal, megpákosztol (tájnyelvi)

kirendel

ige
 • kiküld, kivezényel, kiparancsol
 • kinevez, kijelöl, kiszab (régies), delegál

megünnepel

ige
 • megül, megtart, megemlékezik
 • lakomát tart, ünnepséget rendez

ragasztó

főnév
 • ragasztószer, ragasztóanyag, ragaszték (régies), tapasztó, enyv, csiriz, ragacs, klejszter (idegen)
 • ragasztószalag, cellux (idegen)
 • (régies): rag, toldalék, szuffixum (szaknyelvi), posztfixum (szaknyelvi)

ríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, megríkat, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi)
 • megszólaltat, (hegedűt) nyekerget

fáradság

főnév
 • fáradozás, fáradalom, vesződség, kínlódás, erőfeszítés, törődés, töredelem (tájnyelvi), munka, igénybevétel, meló (bizalmas), strapa (bizalmas), ügybaj (régies)
 • nehézség, vesződés, kellemetlenség, gond, baj, nyűg

tájékozottság

főnév
 • jártasság, tapasztaltság, gyakorlottság, tudás, ismeret
 • műveltség, olvasottság

számadás

főnév
 • beszámoló, beszámolás
 • számonkérés, felelősségre vonás
 • feljegyzés, kimutatás, elszámolás, mérleg, összegzés, számvetés
 • (régies): számla

petíció

főnév
 • fellebbezés, tiltakozás
 • folyamodvány, felterjesztés, kérvény, kérelem, kérés, beadvány, követelés, panasz, kereset (szaknyelvi), instancia (idegen)

parafa

főnév
 • paratölgy, kéregfa

pöcegödör

főnév
 • emésztőgödör, trágyagödör, szennyvízgödör, szemétgödör
 • (szleng): hitvány ember

szajkóz

ige
 • ismétel, utánamond, hajtogat, mondogat
 • tanul, magol, bifláz

pislákol

ige
 • pislog, ég, hunyorog, parázslik, duszilkodik (tájnyelvi), lappog (tájnyelvi), vibrál, reszket

oldódik

ige
 • szétoszlik, széjjeloszlik, eloszlik, feloldódik
 • hígul
 • lazul, bomlik, kikötődik
 • olvad, ellágyul, felenged

proklamál

ige
 • kihirdet, kikiált, közhírré tesz
 • kijelent, kinyilvánít

szállodaköltség

főnév
 • szállásdíj, szállodaszámla