pontosság szinonimái

főnév
 • megbízhatóság
 • pedantéria, gondosság, akríbia (idegen), precizitás, precízió (idegen), precízség (idegen), aprólékosság, minuciozitás (idegen), akkurátusság (idegen, régies), alaposság, lelkiismeretesség, szabályosság, szabályszerűség, helyesség, korrektség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

önkritika

főnév
 • önbírálat
 • megbánás, belátás
 • (régies): önismeret, önértékelés

csoroszlya

főnév
 • ekevas, szántóvas (régies), ekekés, lemezvas, csótár (tájnyelvi)
 • vénasszony, banya, satrafa, szipirtyó (pejoratív), boszorkány, sárkány, hárpia, szatyor (durva), skatulya (bizalmas), tarattyú (durva), vénvetrece (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pontosság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

perceg

ige
 • serceg, sistereg, korcog (tájnyelvi)
 • pattan, reccsen
 • percen

ostromol

ige
 • rohamoz, támad, megrohan, attakol (régies), körülzár, blokíroz (idegen)
 • háborgat, bombáz (pejoratív), zaklat, erőszakoskodik, molesztál, piszkál, nyaggat, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), gyötör, zavar, zargat, abajgat, buzerál (szleng)
 • udvarol, teszi a szépet

ól

főnév
 • karám, akol, pajta, ketrec, kutrica (tájnyelvi), szárnyék (régies), istálló

nagybetű

főnév
 • verzális (szaknyelvi), verzál (szaknyelvi), kapitális (szaknyelvi), nagy kezdőbetű

pitiáner

melléknév
 • (szleng): jelentéktelen, lényegtelen, apró, mellékes, másodrangú, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), bagatell
 • értéktelen, jellegtelen, szürke
 • jelentős, fontos, értékes
 • kicsinyes, kisszerű

ráront

ige
 • rátámad, megtámad, rárohan, ráveti magát, rátör, nekiesik, nekimegy, nekitámad, rajtaront (régies), rajtaüt, lecsap, megrohamoz

megvár

ige
 • bevár, kivár

megszállás

főnév
 • elözönlés, invázió, birtokbavétel, elfoglalás, gyarmatosítás, okkupáció (régies)

kivétel

főnév
 • eltérés, rendhagyás
 • kivételezés, kedvezmény, kiváltság, előjog, privilégium, preferencia (idegen)

méregfog

főnév
 • fullánk

rejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, titkos, titokteljes, kísérteties, miszteriózus (idegen), misztikus, okkult, enigmatikus (idegen), obskúrus (idegen), kriptikus (idegen), fantasztikus
 • megmagyarázhatatlan, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, érthetetlen, kifürkészhetetlen

rumli

főnév
 • (bizalmas): kavarodás, összevisszaság, felfordulás, zrí (szleng), zűr, ricsaj, hűhó, zűrzavar, ribillió, fejetlenség, kupi (bizalmas), kupleráj (pejoratív), rendetlenség, gubanc (szleng)

feldönt, földönt

ige
 • eldönt, felborít, fellök, felfordít, felbillent, feltaszít, lábáról leüt, felöklel, eldűt (tájnyelvi)
 • (durva): lefektet, teherbe ejt, felcsinál (durva), feldűt (tájnyelvi)
 • meghiúsít, összezavar, összekuszál

tarka

melléknév
 • tarka-barka, foltos, pettyes, iromba (tájnyelvi), cirmos (régies)
 • színes, sokszínű, színpompás, változatos
 • hímes (tájnyelvi)
 • rikító, csiricsáré, élénk, virító, cifra

széltében-hosszában

határozószó
 • széltében, szerte, mindenütt, mindenfelé, mindenhol, széltibe (tájnyelvi)
 • részletesen, töviről hegyire

porcika

főnév
 • íz, ízecske, tagocska, részecske

pénzalap

főnév
 • tőke, törzsvagyon (régies), fundus (régies)

ráció

főnév
 • ész, értelem
 • érv, ok, ésszerű magyarázat

szeder

főnév
 • földi szeder, szedernye (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): faeper

préda1

főnév
 • zsákmány, áldozat, martalék (régies), hadizsákmány, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • fosztogatás, zsákmányolás, prédálás (régies)

ökölvívás

főnév
 • boksz, bokszolás, öklözés, bunyó (szleng), ökölharc, ökölviadal

rajta II.

módosítószó
 • hajrá!, egy-kettő!, gyerünk!, nyomás!, uccu!

széllelbélelt

melléknév
 • léha, üresfejű, megbízhatatlan, komolytalan, mitugrász