szeder szinonimái

főnév
 • földi szeder, szedernye (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): faeper

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elmosódik

ige
 • elmállik, szétmállik
 • (írás): elhomályosodik, elhalványul, összefolyik, kifakul, megfakul
 • elhomályosodik, elhomályosul, elhalványodik, elhalványul, ködbe vész, szétfolyik, szürkül, belevész (valamibe), beleolvad (valamibe), elenyészik
 • (emlékkép): elhalványodik, elhalványul, elhomályosodik, elhomályosul, szertefoszlik

szelindek

főnév
 • mészároskutya (régies), cilindök (tájnyelvi), cilinderkutya (tájnyelvi), molosszusz (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szeder szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabály

főnév
 • irányelv, rendelkezés, regula (régies), előírás, zsinórmérték, irányvonal, alapelv, rend
 • kánon (szaknyelvi), tantétel
 • jogszabály, rendszabály, törvény, rendtartás, szabályzat, rendelet, parancsolat (régies), határozat, utasítás, végzés, parancs, dekrétum
 • szokás, konvenció, norma, ismérv
 • axióma (szaknyelvi), törvényszerűség
 • képlet, formula (régies), minta

rikít

ige
 • (szín): elüt, kirí, virít, kiabál, ordít
 • (tájnyelvi): rikolt

rendetlenség

főnév
 • összevisszaság, káosz, felfordulás, rumli (bizalmas), kavarodás, fejetlenség, zűrzavar, dezorganizáció (idegen), gyüleség (tájnyelvi), grimbusz (szleng), kupleráj (pejoratív), anarchia
 • rendetlenkedés, rendbontás, rendzavarás, szabálytalanság
 • zavargás, forrongás, lázadás, rebellió (régies)

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

számtalan

számnév
 • megannyi, sok, megszámlálhatatlan, számos, számlálhatatlan, töméntelen, temérdek, rengeteg, nagyon sok, roppant sok, tengernyi, se szeri, se száma, miriád (régies), végtelenül sok, feles számú, kimondhatatlan, végtelen, özöntelen (tájnyelvi)

szitkozódik

ige
 • átkozódik, káromkodik, szentségel, szedtevettéz, teremtettézik, teringettézik, mocskolódik (tájnyelvi), gyalázkodik, anyázik (szleng)

összead

ige
 • összeszámol, hozzászámít, hozzáad, összegez, összesít, summáz
 • egyesít
 • összeesket, megesket, esket, házasít
 • összedob, összegyűjt, kontribuál (régies)

önellátó

melléknév
 • autark (idegen), önálló, maga ura

mászóka

főnév
 • mászóállvány

ötvözet

főnév
 • öntvény (régies), elegyfém, alligáció (régies)
 • keverék

szopogat

ige
 • szívogat, majszol, nyalogat, cuclizik, szopicskál (tájnyelvi), szopikál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): iszogat, iddogál, kortyol

tárgymutató

főnév
 • regiszter, mutató, index, kereső (régies), appendix (régies)

hallókészülék

főnév
 • hallásjavító, halláserősítő, hallócső (régies)

véna

főnév
 • gyűjtőér, vivőér, visszér, véredény
 • (régies): telér
 • tehetség, hajlam

túlfűtött

melléknév
 • túlmelegített, túlhevített
 • fokozott, szertelen, túlhajtott, mértéktelen, extrém

szeg1

ige
 • leszel, szel, levág, vág
 • áthág, megszeg, megsért, semmibe vesz, felrúg (bizalmas)
 • (fogadalmat): nem tart meg, megtör
 • szegélyez, tűz, slingel (idegen), elvarr

sütő

főnév
 • tűzhely, kemence
 • (régies): pék, pereces (régies)

szerződés

főnév
 • megállapodás, megegyezés, kontraktus (régies), frigy (régies), ügylet, egyezmény, egyezség, konvenció (szaknyelvi), megalkuvás (régies), paktum (régies), konkordátum (idegen)
 • szövetség

tréfás

melléknév
 • mókázó, tréfálkozó, humorizáló, derűs, kedélyes, bohókás, bolondos, huncut, pajkos, viccelődő, kópé, dévaj (tájnyelvi), jókedvű, vidám, kalabók (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi), habókos (tájnyelvi)
 • vicces, mókás, mulatságos, komikus, vidám, nevettető, nevetséges, kacagtató, szórakoztató, szellemes, humoros, hecces (tájnyelvi), muris (bizalmas)

szembeszáll

ige
 • felveszi a harcot, harcba száll, megmérkőzik, helytáll
 • dacol, ellenáll, szembehelyezkedik, szembefordul, ellenszegül, ellenkezik, opponál (szaknyelvi)

roller

főnév
 • rolli (bizalmas), hajtány (régies)

szikrázó

melléknév
 • csillogó, villogó, villódzó, csillámló, fényes, ragyogó
 • sziporkázó, elkápráztató

túl1

határozószó
 • átellenben, szemben, szemközt, odaát, túlnan (tájnyelvi), ellenbenát (tájnyelvi), ellenben-által (tájnyelvi), vizaví (régies)