megszállás szinonimái

főnév
 • elözönlés, invázió, birtokbavétel, elfoglalás, gyarmatosítás, okkupáció (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

takarítónő

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)

mennyi

névmás
 • hány
 • amennyi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszállás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megjön

ige
 • megérkezik, befut, visszatér, megjelenik, hazajön, hazatér, odaér, belép, eljön, visszajön, visszaérkezik, ideérkezik, betoppan, bevetődik, elfárad (választékos)
 • bekövetkezik, beáll, megtörténik, elérkezik, beköszönt (választékos), bevág (bizalmas), beüt (tájnyelvi)

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

lelkület

főnév
 • érzület, temperamentum, jellem, lelkialkat, pszichikum, érzésvilág, belvilág (régies), lelkivilág, lelkűség (régies), mentalitás

közeljövő

főnév
 • holnap

megoszlik

ige
 • megbomlik, szétszóródik, kettészakad, kettéválik, szétágazik, elkülönül, differenciálódik, felbomlik, divergál (szaknyelvi)(szaknyelvi)
 • különbözik, eltér, elüt
 • széthúz, pártoskodik, meghasonlik

micsoda II.

névmás
 • miféle, milyen, minő
 • mennyire

zavaró

melléknév
 • bosszantó, kellemetlen, bántó, kényelmetlen, kínos, idegesítő, nyugtalanító, feszélyező, terhes, irritáló
 • disszonáns (hang)

kísérletezés

főnév
 • vizsgálat, kutatás, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, teszt, analízis, experimentáció (idegen)
 • próbálkozás, próba, kipróbálás, kísérlet, törekvés, igyekezet, erőfeszítés, vállalkozás
 • kaland, merészség, vakmerőség, kockáztatás, kockázatos vállalkozás

kimenő

főnév
 • ünneplő, ünnepi ruha, alkalmi ruha
 • eltávozás, kimaradás, szabadság, eltáv (szleng), kimarcsi (szleng)

hasad

igekötő
 • szakad, reped, hasadozik, igekötő válik, szétválik, szétnyílik, szétesik, törik, foszlik, feslik, szegik (tájnyelvi), megnyílik
 • rian
 • (tájnyelvi): hajnalodik, pitymallik

kivihetetlen

melléknév
 • megvalósíthatatlan, teljesíthetetlen, végrehajthatatlan, lehetetlen, kivitelezhetetlen, képtelen, utópisztikus

miskárol

ige
 • ivartalanít, nemtelenít, herél

nász

főnév
 • (választékos): házasság, frigy, házasságkötés, esküvő, menyegző, lakodalom, egybekelés, összekelés, lagzi
 • (választékos): párosodás, párzás, közösülés, koitusz (szaknyelvi), nemi érintkezés
 • (tájnyelvi): szülőtárs
 • apatárs, nászatya, nászapa
 • anyatárs, nászanya, nászasszony

csattogás

főnév
 • kattogás, zakatolás, durrogás

portré

főnév
 • arckép, képmás, ábrázolás
 • kép
 • jellemrajz, jellemkép

őrlemény

főnév
 • őrlet, dara

megszed

ige
 • (tájnyelvi): leszed, összegyűjt, leszüretel
 • (tájnyelvi): megtölt
 • (tájnyelvi): lefölöz
 • (megszedi magát): meggazdagodik, meggazdagszik, meggazdagul, megtollasodik (bizalmas), megvagyonosodik, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), jómódba jut, vagyont szerez, megpelyhesedik (tájnyelvi)

megihlet

ige
 • ihlet, késztet, ösztönöz, lelkesít, serkent, sarkall, megmozgat, hat, hatással van (valakire), megérint, megindít, befolyásol, befolyást gyakorol (valakire), felkavar, megtermékenyít

ment1

ige
 • menekít, kiszabadít, felszabadít, szabadít
 • óv, véd, védelmez, közbenjár (valakiért), oltalmaz
 • tisztáz, igazol, menteget, kimosdat, exkuzál (idegen), mentesít, feloldoz

önellátó

melléknév
 • autark (idegen), önálló, maga ura

megtorpedóz

ige
 • meglő, eltalál
 • meghiúsít, keresztülhúz, elgáncsol, megfúr (bizalmas), betesz (szleng)

link

melléknév
 • megbízhatatlan, szélhámos, szélhámoskodó, széltoló (bizalmas), hazudós, simlis, könnyelmű, linkóci (bizalmas)
 • komolytalan, jelentéktelen, értéktelen, hitvány

mersz

főnév
 • bátorság, merészség, kurázsi (bizalmas), elszántság, vakmerőség, lelkierő, rettenthetetlenség, kiállás

öregember

főnév
 • öregapó, apó, öregúr, öreg, aggastyán, matuzsálem, vénember, vénség, öreglegény, bácsi, bácsika, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), agg, vén, trotli (bizalmas), fater (szleng), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)