pontház szinonimái

főnév
 • blokkház, toronyház, pengeház

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

adás

főnév
 • közvetítés, sugárzás, műsor, műsorsugárzás, program

kocsis

főnév
 • hajtó, fogatos, fuvaros, szekeres
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pontház szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

per2

határozószó
 • osztva, törve (valamivel)(valamivel)(valamivel)(valamivel)

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

okvetlen, okvetetlen I.

melléknév
 • (régies): feltétlen, szükséges, szükségszerű, óhatatlan, kényszerű
 • határozott

nagyban

határozószó
 • javában, erősen
 • nagymértékben, nagy mennyiségben, nagy tételben

pisztácia

főnév
 • zöldmandula

ráripakodik

ige
 • rátámad, ráförmed, rárivall, rámordul, rákiabál, rákiált, rászól, ráordít, ráreccsent (bizalmas), ráröffen (tájnyelvi), ráagyarkodik (tájnyelvi)

megváltoztat

ige
 • átalakít, megmásít, módosít, megfordít, megreformál, átváltoztat, elváltoztat, modifikál (szaknyelvi), átformál, újjáalakít, alterál, megmásol (tájnyelvi), átnevel, meghamisít, átkölt, revideál, transzformál, átgyúr (bizalmas), átdolgoz, variál, felcserél

megszakít

ige
 • félbehagy, megszakaszt, megakaszt
 • szüneteltet, szünetet tart, felfüggeszt, elnapol
 • megszüntet, abbahagy, felhagy (valamivel), véget vet (valaminek)
 • elválaszt (szót)
 • szétkapcsol, szétbont
 • közbevág, beleszól, félbeszakít

kivesz1

ige
 • kiemel, kiszed, kipiszkál, kipakol, kirak, kirámol
 • kilop, elcsen, eloroz
 • előhúz, kihúz, kivon, kiránt
 • kioperál, eltávolít
 • kikölcsönöz, bérbe vesz, kölcsönkér
 • kibérel, lefoglal, kiárendál (régies)
 • kitisztít, kiszed, eloszlat, kikap, eltüntet
 • kitöröl, megsemmisít
 • elvisz, átirat
 • észlel, érzékel, észrevesz, felfog, megért, kiérez, meglát, felismer, megkülönböztet, kihámoz, excipiál (szaknyelvi)
 • visszavesz, kivált
 • (járandóságot, szabadságot): felhasznál, igénybe vesz
 • kiver, kicsal, kicsikar
 • szóra bír

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)

ruházat

főnév
 • ruha, ruhanemű, viselet, rajtavaló (régies), öltözet, öltözék, toalett, testi ruha (régies), risztung (tájnyelvi), szerelés (szleng)
 • mez, jelmez

feldolgoz, földolgoz

ige
 • felhasznál, átalakít
 • megemészt, asszimilál (szaknyelvi)
 • átír, átformál
 • elkészül, végez (valamivel), elvégez, elkészít

tarhonya

főnév
 • gombóta (régies), hadtápsörét (szleng)

szélső

melléknév
 • külső, oldalsó, marginális
 • utolsó, végső, legtávolabbi, befejező

pór

főnév
 • paraszt, földművelő, földműves, szántóvető (régies), nemtelen (régies)
 • plebejus

pentatlon

főnév
 • (szaknyelvi): öttusa

rábukkan

ige
 • ráakad, rálel, rátalál, megtalál, meglel, belebotlik, bökken (tájnyelvi)
 • felfedez, rájön, ráhibáz (választékos), fölfed (régies), leleplez (régies)

szédelgő I.

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló

precedens

főnév
 • előzmény, hasonló eset, minta, példa

ököl

főnév
 • marok, kujak (tájnyelvi)
 • kéz

rájön

ige
 • ráérkezik, odajut, rászáll, leszáll, ráereszkedik, landol
 • rátámad, megtámad, lerohan, lecsap, rátör, ráront
 • rákerül, odakerül
 • elfogja, előveszi, elhatalmasodik (valakin), erőt vesz (valakin)
 • kitalál, ráébred, rátalál, észrevesz, nyomára jön, ráakad, rábukkan, lel (régies), rádöbben, rátapint (választékos), ráeszmél, ráérzik (régies), megfejt, kikövetkeztet, kisejt (tájnyelvi), kipuskáz (tájnyelvi), fölfedez, felfed, kiderít, kiszagol (bizalmas), kiszimatol, átlát a szitán

szelindek

főnév
 • mészároskutya (régies), cilindök (tájnyelvi), cilinderkutya (tájnyelvi), molosszusz (idegen)