rábukkan szinonimái

ige
 • ráakad, rálel, rátalál, megtalál, meglel, belebotlik, bökken (tájnyelvi)
 • felfedez, rájön, ráhibáz (választékos), fölfed (régies), leleplez (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átall

ige
 • szégyell, restell, vonakodik, visszariad, idegenkedik, iszonyodik

nyom2

főnév
 • lábnyom, lépés, kerékvágás, nyomdok, jel, bélyeg, csapás, csapa (tájnyelvi), pont, folt, petty, pecsét, rajzolat
 • maradvány, jel, hely, árnyék, emlék, ismertetőjegy, reziduum (szaknyelvi), eredmény, bizonyíték, tanújel, lelet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rábukkan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

posta

főnév
 • postahivatal, postafiók
 • postakocsi, mozgóposta, postajárat, gyorsposta
 • levelek, küldemények
 • üzenet, hír
 • (régies): követ, futár (régies), hírmondó, hírvivő, hírnök, hírész (régies), nyargonc (régies)

összefolyik

ige
 • egybefolyik, összevegyül, egybeömlik, összeszalad, összecsap
 • egybeolvad, összeolvad, összemosódik, összefut, elmosódik

önkéntelen II.

határozószó
 • önkéntelenül, akaratlanul, szándéktalanul, ösztönösen, öntudatlan, spontán, gépiesen, véletlenül, automatikusan (idegen)

névnap

főnév
 • névünnep (választékos)

próza

főnév
 • folyóbeszéd
 • (választékos): valóság, hétköznapiság, mindennapiság
 • sivárság

revizor

főnév
 • könyvvizsgáló, könyvszakértő, számlaellenőr, számvizsgáló
 • ellenőr, vizsgáló

méz

főnév
 • vadméz, színméz, lépesméz
 • édessége (valaminek), öröm

menő

melléknév
 • (szleng): neves, népszerű, nagyhírű, nagynevű, sikeres, divatos, kurrens, kapós (bizalmas), elismert, ügyes
 • modern, stílusos, tipp-topp (bizalmas)
 • szuper (bizalmas), profi (bizalmas), nagyágyú (szleng), császár (bizalmas), penge (szleng), macsó (szleng), mágus (bizalmas), bombázó (szleng)

korrigál

ige
 • javít, kijavít, megjavít, helyesbít, kiigazít, helyreigazít, helyrehoz, helyreállít, jóvátesz, orvosol, revideál, módosít, változtat

mondogat

ige
 • hajtogat, ismételget, szajkóz, beszélél (tájnyelvi), ond-mond (tájnyelvi)
 • bizonygat, erősítget
 • híresztel, rebesget (bizalmas), regöl (régies), pelleget (tájnyelvi)

rokka

főnév
 • guzsaly (tájnyelvi), pergő (tájnyelvi)

sirat

ige
 • gyászol, elsirat, siratgat, siratoz (régies)
 • búcsúztat, emleget, felidéz
 • sajnál, fájlal, bánkódik, búsul, szomorkodik, kesereg, keserül (régies), megbán

felrobbant, fölrobba

ige
 • levegőbe repít, szétrepeszt, szétpukkaszt, szétvet, felvettet (régies), felrobbaszt (tájnyelvi)
 • szétrombol, elpusztít, megsemmisít

ténykedik

ige
 • tevékenykedik, cselekszik, működik, ügyködik, tisztet betölt, funkcionál, teendőket végez, eljár, intézkedik, rendelkezik, közreműködik, ellátja hivatalát(bizalmas)

szikra

főnév
 • sziporka
 • (tájnyelvi): parázs
 • (jelzőként): szikrányi, parányi, pici, pirinyó, piciny, morzsa, morzsányi, csipet, csipetnyi

radar

főnév
 • rádiólokátor, lokátor, rádiótávmérő
 • traffipax (szaknyelvi)

por

főnév
 • szemcse, porszem, piszok, hamvadék
 • portenger, porfelhő, portány
 • (szleng): kábítószer, drog, kokain
 • puskapor
 • hamv (választékos)

rém II.

határozószó
 • rendkívül, borzasztóan, nagyon, rettenetesen, rémesen

szerzetesrend

főnév
 • szerzet, rend, konfraternitás (idegen), kongregáció (idegen)

rákényszerít

ige
 • ráerőltet, ráerőszakol, rávesz, rábír, rászorít, presszionál (idegen), késztet, rárekeszt (régies), ráhajt (régies), rávisz, rámuszájít (tájnyelvi), ráoktrojál (idegen)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), rálőcsöl (tájnyelvi)

összesít

ige
 • összead, összegez, összeszámol, summáz
 • (régies): egyesít

repked, röpköd

ige
 • kóvályog, szálldogál, szálldos, szállong, röpdös
 • ide-oda csapódik, lobog, hullámzik
 • kavarog, pereg
 • (tekintet, pillantás): ugrál, röppen, jár, csapong
 • (kéz): rángatózik, rángatódzik

szifon

főnév
 • szívócső
 • bűzelzáró, szagzáró
 • autoszifon (idegen), szódásszifon