per1 szinonimái

főnév
 • pör, pereskedés
 • (régies): perlekedés, vitatkozás, vita, veszekedés, civódás, perpatvar

per2 szinonimái

határozószó
 • osztva, törve (valamivel)(valamivel)(valamivel)(valamivel)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

társul

ige
 • csatlakozik, szegődik, csapódik, verődik
 • járul (valamihez), tartozik, jár (valamihez)
 • kapcsolódik, párosul, asszociálódik, fűződik
 • egyesül, egybeolvad, fuzionál
 • szövetkezik, összefog, összeáll, cimborál, társalkodik (régies)

tépdes

ige
 • szaggat, marcangol, rángat, ráncigál, cibál
 • mardos, furdal, kínoz, emészt, gyötör, esz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a per szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

paradicsom2

főnév
 • bobojó (tájnyelvi), járáncsalma (tájnyelvi), járáncsialma (tájnyelvi)

odaint

ige
 • hív, odahív, magához hív
 • jelez, jelt ad

nyiladék

főnév
 • (szaknyelvi): irtás, tisztás
 • (régies): nyílás, hézag

monoteista

melléknév
 • egyistenhívő

patthelyzet

főnév
 • patt, holtverseny, döntetlen

pszichológia

főnév
 • lélektan, lélekbúvárlat (régies)
 • lélekismeret (régies)

megolajoz

ige
 • megken, beken

megjelenít

ige
 • megelevenít, bemutat, ábrázol, formál, szemléltet, megszemélyesít, leír, visszaad, éreztet, kifejez, mutat, tükröz, érzékeltet, felidéz, jellemez, előad, láthatóvá tesz, elénk állít, kivetít (választékos)
 • alakít, megtestesít, játszik, eljátszik, domborít (régies)

kiötlik1

ige
 • kiötöl, kieszel, kitalál, kifundál, kiókumulál

megtermékenyítés

főnév
 • teherbe ejtés, inszemináció (idegen), fekundáció (idegen)

rádióközvetítés

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart

fakultás

főnév
 • kar, tagozat
 • (régies): hivatás
 • rátermettség, képesség, tehetség, jogosultság

szűrődik

ige
 • szivárog, átfolyik, átcsorog, átcsöpög
 • áthatol, kilátszik, szüremkedik (választékos)

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll

perdül

ige
 • fordul, pörög, penderül, penderedik (tájnyelvi), serdül (tájnyelvi), benderedik (tájnyelvi)

pápa

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

poshadt

melléknév
 • romlott, rothadt, korhadt, állott, reves (tájnyelvi), purhás (tájnyelvi), áporodott, fülledt
 • büdös, bűzlő, bűzös, orrfacsaró, dohos, avas

szabadságszerető

melléknév
 • szabadságkedvelő, szabadságvágyó

pincegazdaság

főnév
 • pincészet

oktatás

főnév
 • képzés, nevelés, tanítás, kiképzés
 • útmutatás, kiművelés
 • idomítás, ügyesítés

prímás1

főnév
 • érsek, hercegprímás (régies)

szakma

főnév
 • iparág, szak, szakterület, szakipar, fach (szleng)
 • foglalkozás, mesterség, hivatás (választékos), életpálya, szolgálat, professzió (régies), szakmány (régies)
 • hivatal, tisztség