megjön szinonimái

ige
 • megérkezik, befut, visszatér, megjelenik, hazajön, hazatér, odaér, belép, eljön, visszajön, visszaérkezik, ideérkezik, betoppan, bevetődik, elfárad (választékos)
 • bekövetkezik, beáll, megtörténik, elérkezik, beköszönt (választékos), bevág (bizalmas), beüt (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

házasságkötés

főnév
 • esküvő, egybekelés, nász, menyegző, lakodalom, frigyre lépés
 • családalapítás
 • házasodás, nősülés
 • férjhezmenetel

rendező I.

melléknév
 • szabályozó, igazgató, rendszerező
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megjön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megcsappan

ige
 • megfogyatkozik, csökken, megkevesedik, alábbhagy, ellankad, leolvad, összeszűkül, redukálódik, megszottyan (tájnyelvi), megrövidül, megkurtul (régies), hanyatlik, rövidül, süllyed, esik, fogy, gyöngül, mérséklődik, visszaesik
 • lefogy, leapad, sorvad, aszalódik, összezsugorodik, szárad, beesik

lehord

ige
 • levisz, leszállít, lehurcol
 • lemos, lesodor
 • megszid, összeszid, megdorgál, lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), megszapul (régies), letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi), lekap a tíz körméről

lead

ige
 • lenyújt, visszaad, visszaküld, beszolgáltat
 • közöl, leközöl, közzétesz, megjelentet, publikál
 • kiszivárogtat
 • (labdát): passzol (bizalmas), lepasszol (bizalmas), továbbít, átad
 • lefogy, lesoványodik(bizalmas)
 • (bizalmas): elmond, közöl
 • közvetít, sugároz

koszt

főnév
 • élelmezés, ellátás, gondoskodás
 • étkezés
 • étel, élelem, eleség, táplálék, ennivaló, eledel, elemózsia, harapnivaló, kaja (bizalmas), zaba (bizalmas)

meggyökerezik, meggy

ige
 • gyökeret ver, gyökeret ereszt, megfogamzik, legyökerezik (tájnyelvi), meggyökeresedik
 • megtelepszik, letelepszik, otthonra talál
 • meghonosodik, megrögződik, belegyökeresedik, belerögződik, beivódik

mellébeszél

ige
 • félrebeszél, kertel, köntörfalaz, csűr-csavar, hímez-hámoz, ötöl-hatol, ködösít, hasal (bizalmas), blabláz (bizalmas), halandzsázik (bizalmas), rizsázik (szleng), sóderol, hadovál (szleng), linkel (szleng), vakerál (szleng), hamukázik (szleng), hantázik (szleng), süketel (szleng), kamuzik (szleng), púderez (szleng), mismásol (tájnyelvi), fántonfátumoz (tájnyelvi), gatyázik (szleng)(valakinek)

visszakerül

ige
 • visszajut, visszatér, visszajön
 • (tájnyelvi): megtérül

kihívó

melléknév
 • arrogáns, szemtelen, fölényes, arcátlan, pökhendi, provokáló (idegen), provokatív (idegen), sértő, pimasz, ripők (régies), impertinens (régies), hetyke
 • kacér, ledér, feslett, szexi (bizalmas), erotikus, bombázó (szleng), dögös (szleng)

kicsinyített

melléknév
 • csökkentett, redukált, szűkített

hajtómű

főnév
 • motor, közlőmű, propulzor (szaknyelvi)

kiporcióz

ige
 • kiadagol, szétoszt, kimér

mentség

főnév
 • kifogás, ürügy, kibúvó, igazolás, alibi, mentegetőzés, védekezés, exkuzálás
 • kiút, kiskapu (bizalmas)
 • (régies): megmenekülés, szalmaszál, menedék

munkaadó

főnév
 • munkáltató, alkalmazó

centrifugál

ige
 • kiröpít, kipörget, pörget
 • kifacsar, kicsavar, víztelenít

persze

módosítószó
 • természetesen, hogyne, magától értetődően, valóban, igazán, csakugyan, kétségtelenül, feltétlenül, igenis, okvetlen, nyilvánvalóan, előreláthatóan, naná (bizalmas), noná (bizalmas)

orgonál

ige
 • (tájnyelvi): bőg, bömböl, sír, üvölt
 • (szél): zúg, üvölt

megkegyelmez1

ige
 • megbocsát, megkönyörül, kegyelmet gyakorol, irgalmaz, feloldoz, elnéz, könyörül, pardoníroz (régies), szemet huny, fátylat borít rá
 • életben hagy, megkímél

megbíz

ige
 • felhatalmaz, meghatalmaz, feljogosít, kijelöl, kinevez, kiküld, delegál, akkreditál (idegen), ráruház
 • megkér, felszólít, meghagy, utasít

megszökik

ige
 • elmenekül, odábbáll, ellopózik, eltűnik, cserbenhagy, angolosan távozik, elpárolog, elszivárog (szleng), eloson, meglép (bizalmas), megpucol (szleng), megugrik (bizalmas), meglóg (bizalmas), lelécel (szleng), elhúz (szleng), megpattan (szleng), télakol (szleng)
 • disszidál, dezertál, dobbant (szleng)
 • elbujdosik, bujdosásnak adja fejét Sz: az ajtó sarkától vesz búcsút; beadja a kanalat; búcsút mond a kapufélfának; egérutat vesz; égve hagyja a mécset; eladta a szőlőföldet; elhúzza a csíkot (szleng); elteszi a riszát; elteszi a kapcát; elviszi a lépet; hozzálát, hogy merre van a kerékvágás; káposztát eszik; kereket old; megrúgja a gyöpöt; nyúlpasszust vált; olajra lép (szleng); pléhre megy; szélről köti a derest; útifüvet köt a talpára
 • kibújik (valami alól)
 • elfolyik, kifolyik
 • elillan

oligarcha

főnév
 • főúr, főnemes, kényúr, potentát (régies)
 • kiskirály

megmotoz

ige
 • végigkutat, megvizsgál, kikutat, kotorász, tapogat, megmotorász (tájnyelvi)

lelkierő

főnév
 • mersz, kurázsi (bizalmas), karakter, akaraterő

megvakul

ige
 • megvilágtalanodik (tájnyelvi), elveszti a szeme világát

óramű

főnév
 • óraszerkezet
 • taxaméter