partizánharc szinonimái

főnév
 • gerillaharc

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megszerkeszt

ige
 • megtervez, megkonstruál, összeállít, elrendez, redigál (idegen)

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a partizánharc szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összezavar

ige
 • megzavar, zavarba hoz, zavarba ejt, elbizonytalanít, kizökkent
 • megbont, megkavar (bizalmas), összekavar, összekever, megkever, feje tetejére állít, összegubancol (bizalmas), összekuszál, bonyolít, összegabalyít, összezilál, felforgat, összeforgat, szétzilál, feldúl, összezagyvál, konfundál (választékos)
 • összetéveszt, összecserél, felcserél, összekever, összekutyul (bizalmas)

nyilatkozik

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

nevező

főnév
 • osztó, denominator (szaknyelvi)
 • jelentkező, induló, pályázó, versenyző

militáns

melléknév
 • harcoló, harcos

paprikás I.

melléknév
 • fűszeres, fűszerezett, fűszerszámos (régies), csípős, erős, pikáns
 • ingerült, ingerlékeny, veszekedő, csípős, bosszús

porzik

ige
 • por támad
 • (tájnyelvi): szemetel, szitál, permetezik

megint2

határozószó
 • újból, újra, ismét, ismételve, ismételten, esmét (régies), újfent, ezután, továbbá, újon (régies), újonnan (régies), újólag (régies), újolog (régies), megintelen (régies), ismég (régies)

megfázik

ige
 • meghűl, elfázlódik (tájnyelvi), megnáthásodik, betaknyosodik (bizalmas), kihűtögeti magát (tájnyelvi) Sz: mezítláb aludt (tréfás)
 • átfázik, átfogy, összefogy

kijelent

ige
 • kimond, állít, megállapít, leszögez, előáll (valamivel), közöl, bejelent, kinyilvánít, tudomására hoz, megmond, tudat
 • kinyilatkoztat, enunciál (idegen), deklarál, nyilatkozik, manifesztál (idegen), proklamál (idegen)

megpillant

ige
 • meglát, észrevesz, észlel
 • megismer, kiszúr (bizalmas), felismer, fölfedez

problematika

főnév
 • feladatsor, kérdéssor, problémakör

remeg

ige
 • reszket, rebeg (tájnyelvi), ráng, rezeg, reng, rázkódik
 • borzong, didereg, vacog, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas)
 • retteg, fél, trémázik (szleng), aggódik, caplizik (szleng)
 • vibrál, oszcillál (idegen)

esztétika

főnév
 • szépészet (régies), széptan (régies), ízléstan (régies)

szótár

főnév
 • szógyűjtemény, szószedet, szójegyzék, glosszárium (szaknyelvi), nómenklatúra (szaknyelvi), szókincstár, szókönyv (régies), lexikon (régies), nómenklatúra (régies), dictionarium (idegen)

súlytöbblet

főnév
 • súlyfölösleg

parttalan

melléknév
 • végeláthatatlan, végtelen, határtalan
 • terjengős, hosszadalmas, se vége, se hossza

összetartozik

ige
 • egybetartozik, jár (valamivel), együtt jár (valamivel), összefügg

piroslik

ige
 • vöröslik, vereslik, izzik, pirul (régies)

spórol

ige
 • takarékoskodik, megtakarít, félretesz, gyűjt, félrerakosgat, beoszt, zsugorgat, spóronkol (tájnyelvi), megvonja a szájától a falatot
 • szűken mér, fukarkodik
 • (bizalmas): vár (valamire), számít (valamire), vágyódik (valamire)

péküzlet

főnév
 • pékség, pékbolt, kenyeresbolt, kenyeres

nyugdíjas

melléknév
 • nyugdíjazott, nyugdíjba küldött, nyugalmazott, penzionált (régies)
 • kegydíjas

pókháló

főnév
 • pókszövedék, pókfonal

sugdolódzás, sugdoló

főnév
 • suttogás, rebesgetés, súgás-búgás (pejoratív), titkolózás, susmus (bizalmas)