összezavar szinonimái

ige
 • megzavar, zavarba hoz, zavarba ejt, elbizonytalanít, kizökkent
 • megbont, megkavar (bizalmas), összekavar, összekever, megkever, feje tetejére állít, összegubancol (bizalmas), összekuszál, bonyolít, összegabalyít, összezilál, felforgat, összeforgat, szétzilál, feldúl, összezagyvál, konfundál (választékos)
 • összetéveszt, összecserél, felcserél, összekever, összekutyul (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csőd

főnév
 • vagyonbukás, eladósodás, tönkremenés, fizetésképtelenség, bukás, összeomlás, kudarc, balsiker, leégés (bizalmas), felsülés, bukta (szleng), bukfenc (szleng), betli (szleng), bankrott (régies), krach (régies), konkurzus (idegen), krida (régies), plajte (régies), ruina (régies), fiaskó

kiabálás

főnév
 • lárma, ricsaj, veszekedés, kajabálás, ujjongás, zaj, zajgás (régies), zsibongás, zsivaj, ribillió, bőgés, bömbölés, üvöltés, vonítás, ordítozás, kurjongatás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összezavar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ördögszekér

főnév
 • bócérkata, szamárkóró, boszorkánykerék, boszorkánytövis, forgófű, istenátkozta-tüske, mezei iringó, ördögkeringő, ördöghinta (tájnyelvi)

nemi

melléknév
 • szexuális
 • érzéki, buja, testi, szerelmi
 • erotikus, erogén (idegen)

nagymutató

főnév
 • percmutató

melletti

melléknév
 • közeli, határoló, szegélyező

összehúz

ige
 • összevon, összefog, összeránt, (szemöldököt) összeráncol
 • hunyorít
 • behúz, beráncol, összeszorít, összeszűkít
 • (összehúzza magát): összekuporodik, összehúzódik, összegörnyed
 • meghúzza magát, meghunyászkodik
 • takarékoskodik, spórol
 • (régies): összevon (csapatokat)

perzsa II.

főnév
 • perzsaszőnyeg
 • perzsabunda

megbolondít

ige
 • megőrjít, elszédít (bizalmas), elkábít, örületbe kerget, elveszi az eszét, meghibbant, megvadít

másodpéldány

főnév
 • másolat, másodlat (régies), kópia, duplum (szaknyelvi), dublett (szaknyelvi), duplikátum

kézelő

főnév
 • mandzsetta, kisgallér (tájnyelvi)

meghalad

ige
 • megelőz, lehagy, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túlmegy, túlhalad, túlnő, túljut, felülmúl, ránő (bizalmas), fölöz (tájnyelvi)
 • nagyobb (valaminél), több (valaminél)
 • túlhalad, elavulttá tesz

piszmog

ige
 • babrál, matat, szöszmötöl, totojázik, pepecsel, vacakol, vakarózik, tötyörészik, bajmolódik (bizalmas), pitizál (tájnyelvi), szuszmálkodik (tájnyelvi), szuszog, szarakodik (durva), bíbelődik, szőröz, tesz-vesz, gatyázik (szleng), tököl (szleng), kukacol (szleng), kakecol (szleng), babirkál (tájnyelvi)

ragadozó II.

főnév
 • dúvad (régies), fenevad (régies)
 • (régies): tolvaj, félkézkalmár (régies)

épség

főnév
 • teljesség, integritás (idegen), sértetlenség, hiánytalanság, csorbítatlanság, érintetlenség, tökéletesség

szétvág

ige
 • elvág, kettévág, felvág, széjjelvág, felszel, felszeletel, feldarabol, felaprít, feltrancsíroz (bizalmas)
 • szétüt, széjjelüt, szétcsap, széjjelcsap
 • szétrombol, lerombol, széjjelrombol, elpusztít, szétzúz

sirály

főnév
 • hojsza (régies), halászmadár (tájnyelvi), halkapó (tájnyelvi), csíra (tájnyelvi)

ösztön

főnév
 • instinktus (idegen)
 • indíttatás, késztetés, motiváció
 • sugallat, sejtelem, sejtés, megérzés, intuíció, spuri (szleng)
 • (régies): ösztönzés, ösztönző erő
 • (tájnyelvi): ösztöke, karó, pálca

önkívület

főnév
 • kóma, révület, kábulat, eksztázis, elragadtatás, delírium (szaknyelvi), lázálom, transz (idegen), agónia (választékos), paroxizmus (szaknyelvi), hagymáz (régies), eszméletlenség, ájulás, öntudatlanság

páter

főnév
 • szerzetes, pap, atya, lelkipásztor

sérelem

főnév
 • bántalom, bántódás, atrocitás, ártalom, sértés, seb (választékos), sérv (régies), méltánytalanság
 • hátrány, kár, igazságtalanság, injúria (régies), jogtalanság, jogsérelem, gravámen (régies)

pamutfa

főnév
 • kapok, kapokfa, kapokgyapot

névérték

főnév
 • paritás (szaknyelvi), pari (bizalmas)

penna

főnév
 • toll, írótoll, lúdtoll
 • tollhegy

simítás

főnév
 • (szaknyelvi): egyengetés, glettelés
 • (szaknyelvi): finomítás
 • csiszolás
 • (tájnyelvi): vasalás, mángorlás