paszuly szinonimái

főnév
 • bab, fuszuly (tájnyelvi), fuszulyka (tájnyelvi), poszogtató (tájnyelvi), rácborsó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tej

főnév
 • tejci (bizalmas), tejkó (szleng), macskafröccs (szleng), macskapálinka (tájnyelvi)

öblöget

ige
 • öblít, kiöblít, öblint (tájnyelvi), tisztáz (tájnyelvi), kuturáz (tájnyelvi)
 • gargalizál, gargujáz (tájnyelvi)
 • (szleng): iszik, részegeskedik, lerészegedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a paszuly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pacifista

melléknév, főnév
 • békeszerető, békebarát, békepárti, háborúellenes

nyomdászat

főnév
 • könyvnyomtatás, nyomdaipar, tipográfia (régies)

noszogat

ige
 • nógat, noszít (régies), unszol, ösztökél, ösztönöz, kapacitál, biztat, bátorít, buzdít, serkent, sarkall, sürget, piszkál, stimulál, szutyongat (tájnyelvi)
 • háborgat, zavar

mindhiába

határozószó
 • hiába, hasztalan, fölöslegesen

paraván

főnév
 • spanyolfal, térelválasztó
 • ellenző, kályhaellenző

pózna

főnév
 • cölöp, rúd, pilótafa, oszlop, bot, celőke (tájnyelvi), karó, szálfa, csuzna (tájnyelvi), dúc

megkeres

ige
 • felkutat, kikutat, előkerít, előkotor, felderít, rátalál, felfedez, kifürkész (régies), kiszaglász (bizalmas), felhajszol (bizalmas), felfürkész (tájnyelvi), felkajtat (tájnyelvi)
 • felkeres, meglátogat, megyen (valakihez) (régies)
 • kérvényez, kérelmez, folyamodik, kérvényt terjeszt fel
 • (pénzt): keres, előteremt, megszerez, gyűjt, felhalmoz, összerak, megtakarít, összekuporgat

megfontolás

főnév
 • fontolgatás, körültekintés, meggondolás, mérlegelés, okoskodás, latolgatás, elmélkedés, gondolkodás, töprengés, fontolóra vétel, rágódás, kérődzés, tűnődés, spekuláció, konszideráció (idegen)

kiköt

ige
 • rögzít, odaerősít, odaköt, béklyóz, kipányváz, kikötöz, láncra köt, kicövekel (tájnyelvi)
 • partot ér, partra száll, behajózik, lehorgonyoz, kihorgonyoz (régies)
 • megállapodik (valahol), megszáll, megalszik, lecövekel (tájnyelvi)
 • büntet, megszégyenít, kipellengérez
 • (csomót): kibont, kiold, szétbont, felfejt, elválaszt
 • fenntart, megszab, feltételt szab, meghatároz, előír, megad, kialkuszik, alkuba foglal, kiszegődik (tájnyelvi), lefixál (idegen), stipulál (idegen)

megrohamoz

ige
 • megostromol, megtámad, ráront, rajtaüt, lecsap, rácsap, rátör, nekitámad
 • megrohan, rárohan

protezsál

ige
 • pártfogol, támogat, pártol, felkarol, beajánl, közbenjár (valakinél valakiért), patronál, segít(valakit)(bizalmas)(valakinek)(szleng)

rendezget

ige
 • rakosgat, rámol, igazgat

éves

melléknév
 • esztendős, egyéves

szörnyülködik, szörn

ige
 • megütközik, elképed, sopánkodik, rémülködik (tájnyelvi), csodálkozik

sűrű II.

főnév
 • sűrűség (régies), erdő
 • liget, bozót

patikus

főnév
 • patikárius (régies), gyógyszerész, apotekárius (régies), patyikus (tájnyelvi, régies), pirulacsináló (régies), fűszerszámos (régies)

összezsugorodik

ige
 • összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összetöpörödik, megtöpped (tájnyelvi), megtöpörödik, összemegy, összehúzódik, összeugrik (ruhanemű), megcsüpörödik (tájnyelvi), összeszűkül, elcsökevényesedik
 • megcsappan, csökken, megkisebbedik, elolvad, leapad, megfogyatkozik

plasztika

főnév
 • szobrászat, szobrászművészet, képfaragás (régies)
 • szobor, szobrocska, faragvány, statua (idegen)
 • térhatás
 • (bizalmas): plasztikai műtét

stoppol2

ige
 • (időt): mér
 • (autót): megállít, feltartóztat, föltartóztat
 • lefoglal

pénzhiány

főnév
 • pénztelenség, pénzzavar, pénzszűke, szükség, szűkölködés, ínség, zsebláz (tréfás)

nyüstöl

ige
 • nyű, koptat, szaggat, hurbol (tájnyelvi)
 • ver, páhol, csapdos
 • bánt, fájdalmat okoz (valakinek)
 • gyötör, zaklat, nyaggat, nyúz
 • (tájnyelvi): fel-alá jár, nyugtalankodik

pontosság

főnév
 • megbízhatóság
 • pedantéria, gondosság, akríbia (idegen), precizitás, precízió (idegen), precízség (idegen), aprólékosság, minuciozitás (idegen), akkurátusság (idegen, régies), alaposság, lelkiismeretesség, szabályosság, szabályszerűség, helyesség, korrektség

sületlen

melléknév
 • nyers, ehetetlen, élvezhetetlen, félnyers, szalonnás, ragacsos, ragadós, csirizes, nyúlós, cupákás (tájnyelvi), birbancs (tájnyelvi), bodagos (kenyér) (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a peszmeg
 • ostoba, idétlen, badar, otromba, ízetlen, csél (régies), éretlen, helytelen, tökéletlen, ócska, lapos, üres, balga, bárgyú, dőre, meggondolatlan, nevetséges, zagyva, suta (tájnyelvi)