pihenés szinonimái

főnév
 • pihenő, nyugalom, nyugság (tájnyelvi), szünet, fájront (régies), nyugvás (választékos), otium (idegen), tétlenség, rekreáció (idegen), szieszta (bizalmas), pauza (idegen)
 • szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés
 • munkaszünet, szünet, fájront (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dajkál

ige
 • ringat, nevel, táplál, ápol, gondoz, gondot visel (valakire), őriz
 • becéz, babusgat, pátyolgat, szeretget, simogat, ölelget, cirógat, kényeztet, ajnároz, pesztrál, csicsígat (tájnyelvi), dúcoltat (tájnyelvi)
 • (érzést): ápol, ébren tart, dédelget, melenget

rigolyás

melléknév
 • szeszélyes, bogaras, hóbortos, bolond, dilis, különc, raplis (bizalmas)
 • házsártos, zsémbes, veszekedős, összeférhetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pihenés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

páros II.

főnév
 • kettős, duó, duett (idegen)

okoz

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

nyöszörög

ige
 • siránkozik, panaszkodik, jajgat, sóhajt, nyög, sír
 • sopánkodik, sápítozik
 • nyekereg, nyikorog, sápog (tájnyelvi), vinnyog, nyafog, pityereg, nyivákol, pityeg (tájnyelvi), pipel (tájnyelvi), nyíret (tájnyelvi), nyöszög (tájnyelvi), nyekeg (tájnyelvi), rinyál (szleng), nyifog

mozgalmas

melléknév
 • izgalmas, érdekfeszítő, eseménydús, kalandos, regényes, viharos, változatos, színes, tarka(bizalmas)
 • tevékeny, élénk, eleven, energikus fürge, friss, nyüzsgő
 • pezsgő, lüktető, forgalmas, zsúfolt

pénzbírság

főnév
 • pénzbüntetés, büntetés

ráakad

ige
 • rátapad, ráragad, beleakad, beleragad
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, felkutat, belebotlik, szembekerül, meglel, föllel (régies)

megrokkan

ige
 • megnyomorodik, megcsonkul, megsántul
 • összeesik, összerogy, megroppan, megdől

meglepetés

főnév
 • meglepődés, csodálkozás, csodálat, bámulat, zavar, ámulat, elképedés, hüledezés, meghökkenés
 • ajándék, kedveskedés, figyelmesség

kísérletezés

főnév
 • vizsgálat, kutatás, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, teszt, analízis, experimentáció (idegen)
 • próbálkozás, próba, kipróbálás, kísérlet, törekvés, igyekezet, erőfeszítés, vállalkozás
 • kaland, merészség, vakmerőség, kockáztatás, kockázatos vállalkozás

megvereget

ige
 • megütöget, megpaskol, meglapogat (tájnyelvi), megpotyol (tájnyelvi)

rajt

főnév
 • kezdet, indulás, indítás, kezdés, start

rizs

főnév
 • rizskása (tájnyelvi), törökköles (régies), kása, rizsa
 • (rizsa): beszéd, halandzsa, blabla

fátum

főnév
 • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
 • balsors, balszerencse

tákolmány

főnév
 • alkotmány, csinálmány, kontármunka, fércmunka, susztermunka, fusimunka, fabrikáció
 • ollózás, fércmű

számtalan

számnév
 • megannyi, sok, megszámlálhatatlan, számos, számlálhatatlan, töméntelen, temérdek, rengeteg, nagyon sok, roppant sok, tengernyi, se szeri, se száma, miriád (régies), végtelenül sok, feles számú, kimondhatatlan, végtelen, özöntelen (tájnyelvi)

piktor

főnév
 • festő, festőművész
 • mázoló, szobafestő

parcella

főnév
 • telek, házhely, telekrész, földdarab

prepozíció

főnév
 • elöljárószó, elöljáró, viszonyszó(szaknyelvi)

szakmunkás

főnév
 • iparos, mesterember, mester, kézműves
 • szakember

plasztika

főnév
 • szobrászat, szobrászművészet, képfaragás (régies)
 • szobor, szobrocska, faragvány, statua (idegen)
 • térhatás
 • (bizalmas): plasztikai műtét

olvasztár

főnév
 • olvasztómunkás, kohász, öntő, martinász

prűd

melléknév
 • álszemérmes, szemérmeskedő, szégyenlős, erkölcscsősz

számítógép

főnév
 • komputer, elektronikus agy, pécé (bizalmas), számológép (régies)