kifogásolható szinonimái

melléknév
 • hibáztatható, helyteleníthető, rosszallható, elítélhető, kivetnivaló, megtámadható

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rivalizál

ige
 • vetélkedik, konkurál, versenyez, verseng, vetekedik

ízetlenkedik

ige
 • kötekedik, ingerkedik, heccel, kellemetlenkedik, tapintatlankodik, ízléstelenkedik, idétlenkedik, otrombáskodik, gáncsoskodik, alkalmatlankodik, sületlenkedik (bizalmas), ungorkodik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kifogásolható szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

készség

főnév
 • hajlam, hajlandóság, szándék, fogékonyság, diszpozíció (szaknyelvi), inklináció (szaknyelvi), kedv
 • jóakarat, szolgálatkészség, előzékenység, udvariasság
 • ügyesség, képesség, tehetség, talentum (idegen), érzék, adottság, gyakorlat, gyakorlottság, rutin, jártasság, rátermettség, tudás, hozzáértés, perfekció (idegen)
 • jogosultság, képesítés, képzettség, szakismeret
 • (régies): fölszerelés, készlet, állomány

izzás

főnév
 • parázslás, parázs, hevülés
 • forróság
 • ragyogás, fényesség, fény, tűz, tündöklés

iránta

határozószó
 • feléje, irányába

hírlap

főnév
 • újság, napilap, lap, zsurnál (régies), sajtó

kicsapongás

főnév
 • élvhajhászás, élvhajhászat, dorbézolás, dőzsölés, tivornya, lumpolás (bizalmas), orgia, bacchanália (választékos), tobzódás, iszákosság, bujaság, bujálkodás, züllés, excesszus (idegen), kilengés
 • féktelenkedés, szertelenkedés, túlkapás, zabolátlankodás, mértéktelenség, szabadosság

kiüzen

ige
 • (valakiért, valamiért): behív, behívat, behozat

szoknya

főnév
 • alj, rokolya (régies), pendely (tájnyelvi)
 • asszony, feleség, nő

hadszíntér

főnév
 • harctér, front, csatamező, küzdőtér, harcmező

gyorsír

ige
 • sztenografál (szaknyelvi)

elszökik

ige
 • megszökik, elinal, meglóg (bizalmas), elfut, megugrik (bizalmas), megfutamodik, odábbáll, kereket old, elmenekül, elszalad, eloson, elillan, elsurran, ellopódzik, eltűnik, eliramodik, elrohan, nyakába vesz (valamit), eltávozik, eliszkol, elslisszol (bizalmas), meglép (bizalmas), lelép (bizalmas), elpárolog (bizalmas), felveszi a nyúlcipőt (bizalmas), elkalapol (tájnyelvi), elriszel (tájnyelvi), elsittyen (tájnyelvi), elorozkodik (tájnyelvi), elsuttyan (tájnyelvi), dobbant (szleng), megpattan (szleng), lelécel (szleng), eldönget, elporol (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), elpucol (szleng), lefalcol (szleng)

hamisítvány

főnév
 • utánzat, talmi, koholmány

kócos

melléknév
 • fésületlen, rendetlen, borzas, bozontos, gubancos, gubás (régies), torzonborz, loboncos, lompos (régies), kusza, zilált, csapzott, boglyas, fürtös (régies) Sz: boglyas, mint a sarjúpetrence; borzas, mint a pemete; ellopta a cigányasszony fésűjét; elveszett a fésűje; haja, mint a csepű; olyan a feje, mint egy szekér széna; olyan a feje, mint a szarkafészek; olyan a feje, mint a szénaboglya; olyan boglyas, mint az ördög; sima, mint a bokor; szénaboglya a haja; úgy áll a haja, mint a szénaboglya; úgy áll a haja, mint a disznóserte; úgy áll a haja, mint a teremtett világ; úgy áll a haja, mint Isten szénája

követ1

ige
 • utána megy, kísér, nyomában megy, nyomában jár, lépést tart, nyomába szegődik, sarkában van, szemmel tart, üldöz, csapáz (tájnyelvi) Sz: kísér, mint az árnyék; szalad utána, mint csikó az anyja után
 • örökébe lép, a nyomdokaiba lép, felvált
 • igazodik (valamihez)
 • felvált
 • figyel, figyelemmel kísér

megnyirbál

ige
 • megkurtít, megnyes, stuccol (bizalmas), lenyisszent (bizalmas), lecsippent (bizalmas), megrövidít
 • megcsorbít, megszorít, korlátoz, szűkít, csökkent, kisebbít, mérsékel, redukál, elvesz, kihagy

levisz

ige
 • lecipel, lehord, lehurcol, lehordoz
 • (út, lépcső): levezet, lemegy
 • eltávolít, lemos, letisztít, eltüntet
 • lehorzsol (bőrt)
 • (lázat): csökkent, lehúz, mérsékel, megszüntet
 • lesodor, lemos, lefúj
 • leszakít, letép, elvisz

kiforratlan

melléknév
 • éretlen, gyermekes, gyermeteg, kezdő, zöldfülű, újonc, serdülő, infantilis

kertészet

főnév
 • kertművelés, hortikultúra (idegen), kertépítés

kisebbség

főnév
 • nemzetiség, nemzeti kisebbség, minoritás (idegen), etnikum
 • ellenzék, ellenpárt, ellenlábas
 • (tájnyelvi): kár, hátrány
 • (régies): kudarc, szégyen, gyalázat, pironság (tájnyelvi)

leszoktat

ige
 • kigyógyít

ki-ki

névmás
 • mindenki, minden egyes, mindegyik
 • egyenként, fejenként, személyesen, egyénileg, külön-külön

jéger

főnév
 • jégeralsó, alsónadrág, alsóruha, fehérnemű

kiszór

ige
 • szétszór, kiönt, széthány, kiborít, elletyikel (tájnyelvi)
 • eltávolít, kirúg (bizalmas), kitesz, kidob, kirak, kihajít, kilódít, kihány, kipenderít, elküld, elkerget, elűz, kiutasít

levélhordó

melléknév, főnév
 • postás, kézbesítő, levélkézbesítő, küldönc
 • levélvivő (tájnyelvi), levélhordozó (tájnyelvi), levélhurcoló (tájnyelvi), kurrens (tájnyelvi)