összeolvad szinonimái

ige
 • eggyé olvad, összeötvöződik
 • egyesül, fuzionál, egybeolvad, egybeforr, összenő, egybeszövődik, összefonódik, összeforr, beleolvad
 • összemosódik, belevész (valamibe)
 • összekeveredik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fizetésképtelen

melléknév
 • tönkrement, bukott, csődbe ment, eladósodott, vagyonbukott (régies)

aluli

melléknév
 • lenti, mélyen levő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeolvad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ömleng

ige
 • (pejoratív): áradozik, szenveleg, érzeleg, expektorál (idegen)

negyedikes

melléknév, főnév
 • negyedéves
 • ballagó, végzős (gimnazista)

művelődési

melléknév
 • kulturális, oktatási

megvesztegethetetlen

melléknév
 • tántoríthatatlan, becsületes, feddhetetlen, megközelíthetetlen, sziklaszilárd, megvásárolhatatlan

őszibarack

főnév
 • barack, szőrösbarack (tájnyelvi)
 • nektarin (idegen)

pénzdarab

főnév
 • pénz, érme, fémpénz, aprópénz, váltópénz, batka (régies)
 • tantusz (régies)

megadás

főnév
 • visszaadás, visszafizetés, megfizetés, kiegyenlítés, megtérítés, visszatérítés, lerovás
 • megítélés, engedélyezés
 • meghódolás, behódolás, kapituláció (idegen), fegyverletétel
 • belenyugvás, beletörődés, lemondás, rezignáció

márc

főnév
 • (tájnyelvi): méhsör, mézsör

készség

főnév
 • hajlam, hajlandóság, szándék, fogékonyság, diszpozíció (szaknyelvi), inklináció (szaknyelvi), kedv
 • jóakarat, szolgálatkészség, előzékenység, udvariasság
 • ügyesség, képesség, tehetség, talentum (idegen), érzék, adottság, gyakorlat, gyakorlottság, rutin, jártasság, rátermettség, tudás, hozzáértés, perfekció (idegen)
 • jogosultság, képesítés, képzettség, szakismeret
 • (régies): fölszerelés, készlet, állomány

megfeneklik

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik

piknik

főnév
 • batyubál, összejövetel, kirándulás, kiruccanás

pünkösd

főnév
 • Szentlélek ünnepe

említés

főnév
 • utalás, célzás, hivatkozás

szerv

főnév
 • orgánum (idegen), életműszer (régies)
 • közület, hatóság, intézmény, apparátus
 • (szleng): rendőr, hekus (szleng)

sertésborda

főnév
 • sertéskaraj, disznókaraj, kamonádli (idegen)

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

őfelsége

főnév
 • őméltósága, felség, fenség
 • király, királynő, császár, császárnő, főherceg, főhercegnő

párna

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír

segédeszköz

főnév
 • segítség, segédszer (régies), mankó
 • puska (bizalmas), ágyú (bizalmas)

őz

főnév
 • őzike, bambi (bizalmas), őzgida, villás

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

patrícius

főnév
 • nagypolgár

sereg

főnév
 • hadsereg, had, hadnép (régies), katonaság, csapat, tábor (régies), ármádia (régies), regiment, regement (tájnyelvi), légió (régies)
 • sokaság, tömeg, halom
 • csoport, falka, raj, banda, horda, csorda
 • (jelzőként): seregnyi, számos, rengeteg, sok, csomó, se szeri, se száma