panaszkönyv szinonimái

főnév
 • vásárlók könyve

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kivéve

határozószó
 • leszámítva, nem tekintve, nem számítva, valamin kívül, kivételével (valaminek), eltekintve (valamitől)

megittasodik

ige
 • megrészegedik, felönt a garatra, lerészegedik, becsíp, berúg, leissza magát, gajdosodik (régies), beszeszel (bizalmas)
 • megmámorosodik, megrészegül, megittasul (választékos), elbódul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a panaszkönyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összecsuklik

ige
 • megroggyan, behajlik
 • összeesik, összeroskad, összerogy, összedől, összeroggyan, összeroppan, összeomlik, leomol
 • elalél, elájul, eszméletét veszti, bekómál, kollabál (idegen), elerőtlenedik, elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi)

nimbusz

főnév
 • (választékos): megbecsülés, nagyrabecsülés, közmegbecsülés, köztisztelet, hírnév, tekintély, renomé (bizalmas), reputáció (idegen), respektus (idegen), presztízs, auktoritás (régies), ázsió (régies)
 • dicsfény, glória, fénykoszorú, sugárkorona, aureola (szaknyelvi)

négyszög

főnév
 • négyzet, kvadrangulum (idegen)

meredek II.

főnév
 • hegyoldal, szakadék, meredély (választékos), kapaszkodó, emelkedő, kaptató, hegyfok, lejtő

összezsugorodik

ige
 • összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összetöpörödik, megtöpped (tájnyelvi), megtöpörödik, összemegy, összehúzódik, összeugrik (ruhanemű), megcsüpörödik (tájnyelvi), összeszűkül, elcsökevényesedik
 • megcsappan, csökken, megkisebbedik, elolvad, leapad, megfogyatkozik

piszkozat

főnév
 • fogalmazvány, tervezet, vázlat, impúrum (idegen), konceptus (régies), rondítmány (régies)

megetet

ige
 • jóllakat, teletöm, belakat, felétet (tájnyelvi), enni ad, megétet (tájnyelvi), megkajáltat (szleng), megtöm, jól tart, megvendégel, traktál, lakomát ad, vendégül lát, ellát
 • (szleng): elhitet, becsap, átver (bizalmas), átejt, hazudik

megárt

ige
 • kárt okoz, behasznál (tájnyelvi), meghasznál (régies)

kidolgoz

ige
 • kikészít, előkészít
 • meggyúr
 • kialakít, kimunkál, kicsiszol, megmunkál, megalkot, megtervez, kikovácsol, kifejleszt, kiművel, szerkeszt, fogalmaz, elaborál (idegen), idomít, formál, megszövegez, körvonalaz, formába önt, megformál, kivitelez
 • végigdolgoz, átdolgoz

megkettőz

ige
 • kettőztet, megdupláz, megkétszerez, duplikál (idegen)

ponteredmény

főnév
 • pontérték, poén, pontszám

rányom

ige
 • rátesz, feltesz, belenyom
 • rányomtat, rávisz
 • (pecsétet, bélyeget): ráüt, rásüt
 • (bizalmas): ráhárít, megterhel (valamivel)

erősködik

ige
 • bizonykodik, bizonygat, fogadkozik, kardoskodik, köti magát (valamihez)
 • (régies): fáradozik, erőlködik
 • huzakodik

sziréna

főnév
 • vészkürt, duda (régies), kürt, nénó (szleng), nyávogó (szleng)
 • riasztó

sort

főnév
 • sortnadrág, rövidnadrág, kisnadrág
 • forrónadrág

pandúr

főnév
 • poroszló (régies), perzekutor (régies), csendbiztos (régies), csendőr, zsandár, fogdmeg (bizalmas), foglár (régies)

ős II.

főnév
 • ősapa, ősanya, előd, felmenő ági rokon
 • (szleng): apa, szülő

pénzszűke

főnév
 • pénzhiány, szegénység, szükség, ínség

sivít

ige
 • visít, sipít, sikít, rikít (tájnyelvi), sikolt
 • (szél): süvít, fütyül, süvölt, üvölt, zúg, tutul (tájnyelvi)

párhuzam

főnév
 • összehasonlítás
 • párhuzamosság, paralelizmus
 • hasonlóság, megfelelés, analógia, egyezés

nyakleves

főnév
 • (bizalmas): pofon, pofás (bizalmas), arculcsapás, tasli (bizalmas), nyakonütés, nyakoncsapás, frász (bizalmas), füles, laska, csárdás (bizalmas), flemm (szleng), maflás (szleng), átszálló (szleng)

piheg

ige
 • liheg, szuszog, zihál, léletel (tájnyelvi), pápog (tájnyelvi), hápog, fúj, fújtat, levegő után kapkod

sorjázik

ige
 • sorakozik, áll, található, van