piszkozat szinonimái

főnév
 • fogalmazvány, tervezet, vázlat, impúrum (idegen), konceptus (régies), rondítmány (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfúr

ige
 • átlyukaszt, srenkol (idegen)
 • (hajót) elsüllyeszt
 • (szleng): elgáncsol, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas), megtorpedóz (bizalmas), megakadályoz, megbuktat, megzavar, keresztül húz, keresztbe tesz, meghiúsít
 • (szleng): magáévá tesz, közösül, lefektet (bizalmas)

magaslat

főnév
 • emelkedés, kiemelkedés, csúcs, hegy, domb, halom, dűne, földhát, bérc (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a piszkozat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

patron

főnév
 • töltény, töltés (régies), kapszli (régies), gyutacs (szaknyelvi)
 • robbanótöltet
 • (szaknyelvi): szorítópersely, befogóhüvely
 • (pejoratív): minta
 • séma, sablon

olvasztótégely

főnév
 • izzítócsésze

odaadó

melléknév
 • lelkes, buzgó, önfeláldozó, áldozatos, áldozatkész, rajongó, szenvedélyes, segítőkész, bőkezű, adakozó, önzetlen, ragaszkodó, hűséges, testi-lelki, megbízható, állhatatos, bizalmas

munkaterv

főnév
 • tervezet, program, terv, célkitűzés, projektum (régies)

petárda

főnév
 • rakéta, tűzkígyó (régies), kígyóröppentyű (régies)

rágódik

ige
 • rág, rágcsál, eszik, rágicsál, harapdál, kérődzik (bizalmas), csócsál (bizalmas), őröl (választékos)
 • gondolkodik, átgondol, megfontol, fontolgat, mérlegel, tanakodik, meditál, töpreng (választékos), latolgat, tűnődik, morfondíroz, filózik (szleng), gógyizik (szleng)
 • gyötrődik, emészti magát, tépelődik, emésztődik, kínlódik, szenved, kesereg, őrlődik (választékos), evődik (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kibeszél, kitárgyal, pletykál, kiveséz

megszokik

ige
 • hozzászokik, hozzáedződik, hozzáidomul, beleszokik, beletörik (valamibe), belejön, betörik, megbarátkozik
 • rászokik, szokásává válik Sz: hozzászokott, mint a szamár a böjthöz
 • megmelegedik, megmelegszik, akklimatizálódik, meghonosul, alkalmazkodik, beilleszkedik, beízeledik (tájnyelvi), megjuhodzik (tájnyelvi)

megoldhatatlan

melléknév
 • megfejthetetlen, kibogozhatatlan, oldhatatlan (szaknyelvi), inszolúbilis (idegen)

kiszorít

ige
 • kinyom, kitol, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kiprésel
 • kicsikar, kikényszerít, kivasal (szleng), kierőszakol
 • eltávolít, félreállít, félretol, elmozdít, kitúr, kimar, elüldöz, elűz, kikerget, kihajt, kiközösít, kitaszít
 • pótol, helyettesít, feleslegessé tesz
 • (költséget): előteremt, kigazdálkodik, kiizzad

mellette

határozószó
 • szomszédban, elmenőben, tőszomszédságában
 • érdekében, pártján, részén

ráránt

ige
 • ráhúz
 • (zenét): rákezd, ráhúz

roskad

ige
 • rogyadozik, roskadozik, omladozik, roggyan, mállik, dől, düledezik, pusztul
 • hanyatlik, omlik, rogy, hull, zuhan, rozzan (régies)
 • (magába roskad): elcsügged

fejezet

főnév
 • rész, részlet, szakasz, egység, szemelvény, passzus, caput (régies), capitulum (szaknyelvi)
 • cikkely, paragrafus, pont

tánc

főnév
 • táncolás, csörgés (szleng), lötyögés (szleng), rázás (szleng), lejtés (bizalmas)
 • táncmulatság, táncvigalom, bál, muri (bizalmas), buli (bizalmas), dalidó (régies), döcögtető (tájnyelvi)
 • mozgásművészet

szavalat

főnév
 • szavalás, előadás, deklamáció (idegen), recitáció (idegen), elmondás, felolvasás

pitizik

ige
 • (kutya) szolgál
 • (szleng): kér, könyörög, kunyerál, esedezik

passzent

melléknév
 • pontos, megfelelő
 • szoros, testhez simuló, feszes, passzentos, passzos (bizalmas)

provincia

főnév
 • tartomány
 • vidék

számol

ige
 • számlál, átolvas, kalkulál, olvas (tájnyelvi), megolvas (tájnyelvi)
 • tekintetbe vesz, számba vesz, mérlegel, gondol (valamire), tervbe vesz, számít (valamire)
 • felel (valamiért), elszámol (bizalmas), számot ad
 • felelősségre von, szemére vet
 • számít, kér

pondró

főnév
 • lárva, nyű, pajor, kukac, féreg
 • álca

orrlyuk

főnév
 • orrnyílás, horty (régies)

ráadás

főnév
 • feladás, felsegítés, ráhúzás (bizalmas)
 • többlet, extra, pótlás, hozzátétel, megtoldás, megtetézés, kiegészítés, megszaporítás, növelés, hozzátevés, cók (régies), toldalékadomány (régies), szerzék (régies), nyomaték (régies)
 • ismétlés, újrázás, repeta (bizalmas)

szarvas

főnév
 • fővad (régies), rőtvad, agancsár (régies)
 • szarvasbika
 • szarvastehén, ünő
 • szarvasborjú
 • (tájnyelvi): trágyadomb, ganajdomb
 • (régies): kifli, szarvacska (tájnyelvi)