kidolgoz szinonimái

ige
 • kikészít, előkészít
 • meggyúr
 • kialakít, kimunkál, kicsiszol, megmunkál, megalkot, megtervez, kikovácsol, kifejleszt, kiművel, szerkeszt, fogalmaz, elaborál (idegen), idomít, formál, megszövegez, körvonalaz, formába önt, megformál, kivitelez
 • végigdolgoz, átdolgoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vityilló

főnév
 • viskó, kunyhó, kalyiba, bódé, putri, barakk, kulipintyó

kantin

főnév
 • büfé
 • étkezde, menza, kajálda (szleng)
 • vegyesbolt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kidolgoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keresztcsont

főnév
 • kereszttájék, sacrum (idegen)

istenít

ige
 • dicsőít, imád, bálványoz, fetisizál, tisztel, adorál (régies), glorifikál (választékos), magasztal, rajong (valakiért), felmagasztal, áld

ingázó

főnév
 • bejáró, beutazó

hiányos

melléknév
 • fogyatékos, hibás, töredékes, foghíjas, híja van, sérült, megrongálódott, csonka, csorba, tökéletlen, elégtelen, fogyatkozott, fogyatkozásos (régies), szegényes, kifogásolandó, ínséges, kihagyásos, fragmentális (idegen), lakunários (idegen), inkomplett (idegen) Sz: se eleje, se hátulja; se eleje, se veleje; sem eleje, sem utolja

kezes I.

melléknév
 • szelíd, engedelmes, jámbor, szófogadó, barátságos, szerény, béketűrő, nyájas, kézhez szokott (régies)

kiszorít

ige
 • kinyom, kitol, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kiprésel
 • kicsikar, kikényszerít, kivasal (szleng), kierőszakol
 • eltávolít, félreállít, félretol, elmozdít, kitúr, kimar, elüldöz, elűz, kikerget, kihajt, kiközösít, kitaszít
 • pótol, helyettesít, feleslegessé tesz
 • (költséget): előteremt, kigazdálkodik, kiizzad

szipolyoz

ige
 • kizsákmányol, nyúz, kínoz, gyötör, uzsoráz (tájnyelvi)

gyűlölködik

ige
 • ellenségeskedik, haragoskodik, fenekedik (régies), acsarkodik, ellenkedik (régies), piszkálódik, háborúskodik, viszálykodik, ingerkedik, kötekedik, civakodik

gyengédség, gyöngéds

főnév
 • figyelem, kímélet, tapintat, diszkréció
 • becézés, simogatás, kedvesség, szeretet, jóindulat, ragaszkodás
 • szerelem

elrugaszkodik

ige
 • elugrik, ellöki magát
 • túllő a célon, túlzásba visz (valamit)

haláltusa

főnév
 • haldoklás, agónia (választékos), halálküzdelem (választékos), végvonaglás, agonizálás, önkívület
 • élethalálharc (választékos)

kiveséz

ige
 • ízekre szed, megbírál, kritizál, elemez, analizál, kizsigerel

környező

melléknév
 • körülvevő, körülzáró, szomszédos, határos, környéki, környezeti

megközelítőleg

határozószó
 • hozzávetőleg, körülbelül, kb., megközelítően, közel, nagyjából, majdnem, idestova, csaknem, cirka (bizalmas), félig-meddig, többé-kevésbé, hevenyészve, durván, approximatíve (idegen), tél-túl (tájnyelvi)

letagadhatatlan

melléknév
 • kétségtelen, kétségbevonhatatlan, vitathatatlan, nyilvánvaló, kézenfekvő, magától értetődő, szemmel látható, látni való, cáfolhatatlan, napnál világosabb, evidens

kiegészít

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, kitold, told, toldoz, ráad, pótol, kipótol, kompletál (idegen), kibővít, kiterjeszt, kitágít, gyarapít, nagyobbít, kikerekít

kéregvasút

főnév
 • földalatti

kinyúlik

ige
 • (anyag): kitágul, kifeszül, megereszkedik
 • elterül, kiterjed, elér, kiér, messzire terjed
 • meghal, elpusztul, kimúlik, elpatkol (durva), felfordul (durva), meggebed (durva), kipurcan (szleng), feldobja a talpát (szleng), beadja a kulcsot (szleng)
 • kiemelkedik, kiugrik, kimagaslik, kiáll, előrenyúlik, kiszögellik, kitolul, kitüremkedik, kihajlik, túlnyúlik (valamin)

leolvas

ige
 • megállapít
 • felismer, kikövetkeztet
 • (pénzt): leszámol, leszámlál (tájnyelvi), megszámol
 • (tájnyelvi): megszüntet (rontást, varázslatot), távol tart

kigúnyol

ige
 • kicsúfol, nevetségessé tesz, gúnyt űz (valakiből), csúfot űz, bolondot csinál (vikből), kifiguráz, kipellengérez, pellengérre állít, csúffá tesz, parodizál, karikíroz, persziflál (idegen), szatirizál (régies), majmot csinál (valakiből), csúfolódik, kinevet, élcelődik, diffamál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

izzad

ige
 • verejtékezik, verítékezik, meghevül (régies)
 • (bizalmas), fűlik (tájnyelvi), hevel (tájnyelvi)
 • szivárog, csepeg, ereszt, gyöngyözik, könnyez
 • párolog, transzspirál (szaknyelvi)
 • fáradozik, küszködik, kínlódik, megfeszül, melózik (szleng), lejsztol (szleng)
 • szenved, gyötrődik

kiserked

ige
 • (vér): kiserken, szivárog, kiszivárog
 • kinő, kiütközik, megjelenik

leszármazott

ige
 • gyerek, ivadék, sarj, magzat, deszcendens (idegen), utód