pénzszűke szinonimái

főnév
 • pénzhiány, szegénység, szükség, ínség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

durranás

főnév
 • dörrenés, dörej, dördülés, pukkanás, puffanás, robaj, robbanás, csattanás, roppanás, dübörgés, morajlás, harsogás, detonáció (idegen)
 • lövés
 • (szleng): szenzáció (bizalmas), teljesítmény, siker

szorít

ige
 • összeszorít, fog, nyom, présel, sajtol, feszít, markol, szorongat
 • ráerősít, ráfeszít, rászorít
 • (ruhadarab): nyom, vág, szűk, szoros, fojtogat
 • visszaszorít, üldöz, visszaver
 • (tájnyelvi): kerget, hajszol, sürget
 • (valakit valamire): kényszerít, erőszakol, erőltet, rábír, kötelez
 • (időt): szakít
 • (valakiért): izgul, szurkol, drukkol (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pénzszűke szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

papol

ige
 • prédikál, szónokol, perorál (idegen), prézsmitál (régies)
 • hegyi beszédet mond, kioktat, szaval, szpícsel (szleng), fecseg, locsog, nyomja a sódert (szleng), povedál (szleng), jár a szája, dumál (szleng)

odacsap

ige
 • odadob, odahajít, odavet, odalök
 • odaszorít, odacsíp
 • (bizalmas): hozzácsatol, mellékel
 • odaüt, odasújt, odavág, ráver, odateremt, odarittyent (tájnyelvi), odalapít, földhöz vág, falhoz vág, falhoz mázol, rásújt

nyereség

főnév
 • haszon, profit, hozam, bevétel, nyeremény, többlet, gyarapodás, jövedelem, sáp (bizalmas), lucrum (régies)
 • előny

mondat

főnév
 • nyilatkozat, ítélet, állítás, kijelentés, frázis (szaknyelvi)

patika

főnév
 • gyógyszertár, apotéka (régies)
 • (régies): orvosság, gyógyszer, ír (választékos)

provincia

főnév
 • tartomány
 • vidék

megnyír

ige
 • megrövidít, megkurtít, lenyír, levág, megkopaszt, megmetél, megstuccol
 • megmetsz, megnyes

megismerkedik

ige
 • megismer, ismeretséget köt, ismeretségbe kerül, összeismerkedik, bemutatkozik, összeakad, összefut, összetalálkozik, belebotlik (valakibe), összejön (valakivel) (bizalmas), felcsíp (szleng), leszólít (bizalmas), beleismerősödik (tájnyelvi), felismerkedik (tájnyelvi)
 • tanulmányoz, vizsgál, tanul, tapasztal, ért, átlát, feléri ésszel

kinyúlik

ige
 • (anyag): kitágul, kifeszül, megereszkedik
 • elterül, kiterjed, elér, kiér, messzire terjed
 • meghal, elpusztul, kimúlik, elpatkol (durva), felfordul (durva), meggebed (durva), kipurcan (szleng), feldobja a talpát (szleng), beadja a kulcsot (szleng)
 • kiemelkedik, kiugrik, kimagaslik, kiáll, előrenyúlik, kiszögellik, kitolul, kitüremkedik, kihajlik, túlnyúlik (valamin)

megtapogat

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)

rabszolgaság

főnév
 • rabszolgasors, szolgaság, szolgasors
 • rabszolgarendszer, rabszolgatartás
 • elnyomás, leigázottság, elnyomatás, rabság, rabiga (választékos), kiszolgáltatottság, iga

rettenetes

melléknév
 • rettentő, rémületes, rémes, rémséges, rémítő, rémisztő, félelmes (régies), félelmetes, borzasztó, borzalmas, iszonyú, iszonyatos, embertelen, szörnyű, szörnyűséges, irtózatos, irtóztató, förtelmes, ijesztő, terribilis (idegen), horribilis, hajmeresztő, hátborzongató
 • éktelen, irtó (bizalmas), roppant, hallatlan, égbekiáltó, mértéktelen, kibírhatatlan, leírhatatlan, megdöbbentő
 • pocsék, csapnivaló, gyalázatos, szörnyű

fájlal

ige
 • fájdít, fájdalmat érez, fájít (tájnyelvi), sajnít (tájnyelvi), sérlel (tájnyelvi)
 • panaszkodik
 • sajnál, szomorkodik, búsul, bán, bánkódik, kesereg, sirat, gyászol, sajnálkozik (valamin)
 • rosszulesik (valakinek valami), megbántódik, neheztel, sérelmez

szűnik

ige
 • csökken, alábbhagy, csillapodik, enyhül, múlik, csendesedik, csendesül, halkul, csitul, mérséklődik, múlófélben van
 • oszlik, tisztul
 • abbamarad, elmúlik, leáll

szakmai

melléknév
 • szakmabeli, foglalkozási, hivatalos, hivatali, professzionális, szakértői, tudós, tudományos
 • hozzáértő, gyakorlatias, módszeres

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

pancsol

ige
 • lubickol, fürdik
 • pacskol (bizalmas), fröcsköl, locspol, locskol, lötyfötöl, lözsböl, lucskol, pacsál (tájnyelvi), pocsog (tájnyelvi), lepcsel (tájnyelvi)
 • (pejoratív): (ételt) kotyvaszt, készít
 • pepecsel, piszmog, tesz-vesz
 • (bort): vizez, hígít, hamisít
 • (tájnyelvi): pazarol, tékozol

poronty

főnév
 • gyermek, kisgyermek, kisbaba, fattyú (tájnyelvi), rajkó (bizalmas), srác, kölyök, lurkó, nebuló (bizalmas)
 • sarj, ivadék, utód
 • (tájnyelvi): ebihal, békaporonty, békalárva, békafi (régies), halcsík (tájnyelvi), kutyahal (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): madárfióka, fiamadár (tájnyelvi)

szabadelvű

melléknév
 • liberális
 • szabadságpárti, reformpárti, haladó
 • (régies): szabados

pillanatnyilag

határozószó
 • most, jelenleg, e pillanatban, momentán (bizalmas)

okarina

főnév
 • pikula (tájnyelvi), körtesíp

preparál

főnév
 • tartósít, kitöm, kikészít
 • előkészít, elkészít
 • (pejoratív): kendőz, sminkel, kifest, szépít

szakasztott

melléknév
 • hasonló, megegyező, egyforma, kiköpött (bizalmas), cseppentett (tájnyelvi), született úgy (tájnyelvi)